Českotřebovský deník 303/2017 (6/11)
CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ hledá spolupracovníky

Pro nové logistické centrum sháníme na hlavní pracovní poměr zaměstnance na pozici:
SKLADNÍK / MANIPULANT VZV
Požadujeme: Oprávnění k řízení VZV, spolehlivost, preciznost, manuální zručnost, trestní bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost.
 
 
Náplň práce: naskladňování a vyskladňování materiálu, podpůrné skladové služby,
2 směnný provoz (ranní, odpolední)
Možnost práce v novém logistickém centru s unikátním konceptem a plánem dalšího rozvoje. Nové, čisté pracoviště s moderním zázemím. Pro uchazeče se zájmem o dlouhodobou spolupráci. Náročná práce se zajímavým ohodnocením.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na info@cfsct.cz nebo volejte 725 243 144
Klub esperanta "Amikeco" Česká Třebová připravuje kurz Esperanta pro začátečníky v 1. čtvrtletí 2018. Zájemci se mohou hlásit u Ing. Ladislava Kováře, tel. 602483265 nebo e-krouzek.ctrebova@seznam.cz
6.11. jednalo městské zastupitelstvo

Plánovaný program jednání byl poměrně krátký. Zastupitelé projednávali 13 tzv. majetkových záležitostí, které byly vesměs schváleny tak jak  bylo navrženo radou města. Mezi nimi bylo např. neschválení odkoupení poměrně rozsáhlých pozemků klasifikovaných jako orná půda v lokalitě související s průmyslovou zónou, ovšem za pro město těžko akceptovatelnou cenou 360 Kč/m2. Zastupitelé také neschválili odkoupení objektu  Restaurace Sauna v sousedství krytého bazénu v ulici U Teplárny od společnosti Relax centrum za navrhovanou částku 2 miliony korun. Bylo však konstatováno, že jde o důležité objekty a s nimi související prostor, který by umožnil další rozšíření služeb krytého bazénu. Proto bylo navrženo aby  jednání o odkoupení objektu dále pokračovalo, tentokrát ovšem ze strany městské společnosti Eko Bi. Krytý bazén je součástí základního jmění této společnosti a proto by bylo logické, kdyby i další rozvojové plochy a objekty byly v jejím vlastnictví třeba i s tím, že další investice do rozšíření modernizace krytého bazénu budou zatím odloženy. Objekt je zatím pronajatý a slouží. Eko Bi zatím připravuje plán na postupnou modernizaci krytého bazénu, kde budou rozlišeny činnosti, které je třeba realizovat bez zbytečného prodlení a poté i akce rozsáhlejší, které by byly součástí větší investiční akce. Finančně nejrozsáhlejší projednávanou záležitostí byl prodej nemovitosti - loni postaveného vodovodu v Ústecké ulici v hodnotě téměř 8 milionů korun, který od města, které jej vybudovalo, odkupuje Vodárenská společnost Česká Třebová. Tento prodej se měl původně uskutečnit již v závěru loňského roku, ale pro některé problémy v textu prodejní smlouvy byl odsunut na letošní rok. U všech projednávaných záležitostí byla nalezena shoda zastupitelů.
Ve Svinné  mají novou předsedkyni osadního výboru

Na návrh rady města  schválili zastupitelé jednomyslně do funkce předsedkyně osadního výboru ve Svinné paní Soňu Mužikovou, která pracovala jako členka osadního výboru řadu let. Byla  zvolena také na schůzce ve Svinné dne 2. října 2007.
Školní budova v Borku bude nadále sloužit pro školství

Na návrh zastupitelů za Koalici pro Českou Třebovou byla zahájena debata o dalším využití školní budovy ZŠ praktické v Borku. Školu navštěvuje nyní 17 žáků a v příštím školním roce tento počet klesne na 8, pro takový počet se Pardubickému kraji jako zřizovateli nevyplatí provozovat školní budovu určenou pro 100 žáků.  Hejtman Martin Netolický potvrdil, že kraj počítá s provozem budovy do 30.6. 2018, po tomto termínu ji na základě uzavřené smlouvy předal zpět městu Česká Třebová a zajistil by vzdělávání zbývajících žáků na jiných školách stejného typu v okolních městech. Podle Martina Netolického jde o jedinou školu praktickou v našem kraji, která byla takto postižena odlivem žáků, ostatní školy praktické v jiných městech mají sice nižší počty žáků (vlivem inkluze), ale školy se neruší a zůstávají. Starosta Jaroslav Zedník potvrdil snahu vedení města zachovat budovu v Borku pro školní účely, o  tom, jaká bude konkrétní forma využití se bude teprve jednat. Jako první krok ohlásil pro zastupitele možnost návštěvy a prohlídky školy ve středu 15. listopadu 2017 odpoledne. Při návštěvě si zastupitelé, kteří budou mít zájem, mohou sami udělat obrázek o možném využití prostor, které budou po odchodu ZŠ praktické z větší části uvolněny. Obsazené zůstanou pouze nedávno otevřené prostory  pro třídu MŠ Vinohrady "Včeličky", kterou nyní navštěvuje 27  dětí ve věku od 3 - 7 let. Město v letošním roce již do budovy investovalo do zřízení zmíněné MŠ a ještě v roce 2018 mají pokračovat investice např. do oplocení venkovního hřiště a zahrady.
Na jednání ZM proběhla dále diskuze k problematice odvolání rady města proti rozhodnutí odboru památkové péče o zřízení ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky rotundy sv. Kateřiny a v otázce řešení stížnosti paní Ivany Vážkové na problematiku hluku a ohňostroje na Týdnu sportu 2017. Ke stížnosti se vyslovila jak paní Vážková, tak starosta Jaroslav Zedník i Lubomír Vašina jako organizátor akce.
V Lanškrouně stojí nová hala firmy Rawela 

V únoru letošního roku se symbolicky zarylo rýčem do země, dnes už na tomto místě stojí budova. Řeč je o nové výrobní hale pro nástrojárnu a lisovnu kovů, kterou slavnostně otevřela lanškrounská firma Rawela v minulém týdnu, a to i za účasti krajské radní zodpovědné za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hany Štěpánové.
Ačkoli únorové podmínky pro začátek výstavby nebyly ideální, těší mě, že se firmě podařilo vše zvládnout podle plánu a výroba už nyní běží naplno v nové otevřené hale. Tam, oproti předešlým prostorám, budou moci zaměstnanci sledovat celý proces výroby,“ uvedla Hana Štěpánová a dodala: „Jsem ráda, že společnost Rawela nabídne celkem pět desítek nových pracovních míst, a to jak v nástrojárně a lisovně kovů, tak i ve vedle stojící lisovně plastů.“ Firma Rawela započala svou výrobu v Žichlínku v roce 1994 jako nástrojárna s výrobou náhradních dílů, nástrojů a forem. Od roku 1999 je jejím stoprocentním vlastníkem německá společnost Weidmüller. V roce 2005 se firma rozrostla o lisovnu plastů a v roce 2009 o lisovnu kovů.
 
„Zapalme svíčku“ – 10. 12. 2017
Světový den památky zesnulých dětí
"Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to často neuvědomujeme. Zastavme se na chvíli. Zapalme  svíčku a uctěme památku všech dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili dospět a zestárnout…
V médiích často slyšíme o tragédiích a nemocech, které potkávají  děti a  mladé lidi. Všichni se shodují na tom, že nejbolestivěji tyto ztráty zasahují pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i další příbuzní a jsou zde i spolužáci, kamarádi, sousedé, kterých se ztráty také bolestně dotýkají. Po dětech, které předčasně odešly, zůstává prázdné místo v rodinách, ve třídách, v zaměstnání,  v sousedství…
Druhá neděle v prosinci je světovým  dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují vždy v 19,00 hodin místních časů a tvoří virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.
Stejně jako v předchozích letech i letos pořádá spolek Dlouhá cesta vzpomínku Zapalme svíčku.  Na různých místech v naší zemi  se 10. prosince 2017  konají  otevřená setkání  rodin, přátel a veřejnosti.  Akce  se uskuteční  například v Praze, ve Zlíně, v Jihlavě, v Jablonci nad Nisou, v Kraslicích, v Opavě, v Domažlicích, v Pelhřimově, v Havlíčkově Brodě, ve Svitavách, v Jaroměři, v Ostravě a na dalších místech.
V Lanškrouně se akce koná v kostele sv. Václava, na Jiráskově náměstí od 18:00 hodin. Na programu je pásmo písní a básní. Vzpomínkou provede p. Jiří Hurych.
Podrobnější informace budou postupně doplňovány na web www.dlouhacesta.cz.  I vy se můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí na setkání nebo  připomínkou na nějaké jiné veřejné  akci nebo  vzpomínkou doma  se svou rodinou a přáteli.  Důležitý je pocit sounáležitosti.
 
Oslavy 20 let od vzniku pardubického Gymnázia Mozartova

Společně se současnými studenty a pedagogy, ale také bývalými kantory a desítkami hostů si historii a současnost školy připomněli také zástupci zřizovatele, tedy Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým, 1. náměstkem Romanem Línkem a radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem.
„Maturitní ročník 2000/2001, který byl vůbec tím prvním v historii školy je pro mne osobně také něčím speciální. Byl to i můj maturitní ročník, kdy jsem opouštěl českotřebovské gymnázium. Škola za 20 let své existence ušla ohromný kus cesty, a to nejen stěhováním z budovy Reálky, ve které dnes sídlí část krajského úřadu, ale také řadou investic od vybavení odborných učeben, zateplení či kompletní rekonstrukcí kuchyně a školní jídelny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Gymnáziu, stejně jako každé škole, přeji řadu motivovaných a šikovných studentů, ze kterých se později stanou lékaři, právníci, ekonomové, kteří budou pomáhat v rozličných oborech kolem nás. Jsem přesvědčený, že podobných absolventů školy jsou za celou dobu existence desítky, ne-li stovky,“ řekl hejtman Netolický.
Investice z posledních let, které Pardubický kraj ve škole uskutečnil, připomíná také 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Objekt dnešního gymnázia převzal Pardubický kraj do svého vlastnictví od města Pardubice v roce 2010. Budova od svého vzniku v roce 1976 neprošla žádnou výraznější rekonstrukcí, a proto jsme v průběhu roku 2015 díky přispění evropských fondů zlepšili nejen vzhled školy, ale především zajistili ekonomičtější provoz,“ uvedl Roman Línek. Proměnou prošly také vnitřní prostory školy včetně odborných učeben a laboratoří chemie, fyziky a biologie. „Tyto projekty, dokončené v září 2014, byly uskutečněny v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Díky těmto investicím se výrazným způsobem zlepšily podmínky pro výuku odborných předmětů a nové učebny byly také využity pro spolupráci s partnerskými středními a základními školami,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Oslavy školy byly rozděleny do dvou dnů, na sobotu 4. listopadu a pondělí 6. listopadu 2017. V sobotu mezi třináctou a osmnáctou hodinou bylo přichystáno odpoledne otevřených dveří. Budova gymnázia se otevřela pro bývalé studenty, absolventy, pedagogy i širokou veřejnost. Sobotní program potom vyvrcholil od 19 hodin Abiturientským večerem v konferenčním sále Domu techniky a v restauraci Philadephia v Pardubicích. Oslavy vyvrcholily v pondělí 6. listopadu v Sukově síni Domu hudby.
 
Vysílání o českých destinacích sledují v USA nejen diváci s českými kořeny

Poslední tři roky spolupracují Pardubický kraj a Destinační společnost Východní Čechy na propagaci regionálních turistických destinací i s neziskovou Česko-Americkou televizí, která už 14 let vysílá půlhodinu týdně na dokumentárním kanálu kabelové televize v 60 městech pro 2,5 milionu amerických domácností. Její producent John Honner přijel do České republiky natočit další zajímavosti a nemohl vynechat renesanční perlu Východních Čech - Zámek Pardubice.
„V této spolupráci je Pardubický kraj koordinátorem mezi touto televizí, turistickými oblastmi a informačními centry a všemi, kteří o sobě chtějí nekomerčním způsobem dát vědět ve Spojených státech. Zprostředkováváme zasílání propagačních spotů, fotografií a textů, které by mohly zaujmout americké diváky. Doufáme, že tak podpoříme nejen komunitu s českými kořeny, která v cílové skupině čítá na 200 tisíc lidí, ale budeme inspirovat i Američany, kteří rádi cestují, k výpravě za oceán,“ vysvětluje radní pro cestovní ruch René Živný, který se Johnem Honnerem sešel na pardubickém Zámku a v expozicích Východočeského muzea.
„Pardubický kraj je v poslední době jeden z nejaktivnějších a spolupráce s panem radním Živným je v oblasti cestovního ruchu v kraji velice aktivní,“ říká John Honner, který v USA žije přes 20 let. „Náš tým tvoří dobrovolníci, mnoho z nich je z českých univerzit. Příspěvky diváků pokryjí 35 procent nákladů, na technické náklady televize sháníme dotace a dary,“ dodává pan Honner.
Na roky 2018 a 2019 plánuje Pardubický kraj společný roční projekt zaměřený na propagaci kraje a šíření jeho dobrého jména. Zahájen bude 1. května a umožní odvysílat 120 minut nekomerčních videomateriálů o našem kraji v oblíbených pravidelných pořadech „Discovery Regions of Czech Republic“ a „Exploring Czech Lands“. V rámci těchto dvou pořadů jsou vysílány dokumenty o českých a moravských krajích a regionech, městech, obcích, jejich památkách a kultuře a zajímavých turistických místech.  Kromě toho televize vyrobí také sérii pěti video-grafických spotů v rámci cyklu „Česká fakta“ (Czech Facts), kde jsou představovány zajímavé turistické cíle.  Rada Pardubického kraje odsouhlasila na projekt částku necelých 50 tisíc korun. Na záznamy pořadů této televize se můžete podívat na adrese www.catvusa.comFoto: John Honner z Česko-Americké televize na Pardubickém kraji a na Zámku Pardubice