Českotřebovský deník 305/2017 (8/11)
Jiří Jireš oslavil pětasedmdesátiny 

Mimo oslav v rodině byla samozřejmě velmi srdečná také oslava divadelní. Lze ovšem říci, že Jiří Jireš oslavil  své jubileum prací.  Ani v tento den nevynechal DS Hýbl svou pravidelnou zkoušku nové divadelní inscenace, jejíž premiéra se kvapně blíží. Bylo to ovšem výhodné i tím, že se soubor nemusel zvlášť k oslavě scházet a svolávat.  Na zkoušku jsem neohlášen vnikl, abych získal snímek, který přikládám.  K němu patří ovšem také verše, které již byly otištěny v listopadovém vydání Českotřebovského zpravodaj. Stojí za to si je připomenout. Jsou obrazem toho, jak moc si členové souboru váží svého režiséra a jak ho hýčkají. Jiří Jireš je pro českotřebovské divadlo stále nepostradatelný a chtěl bych to dokázat také na řadě fotografií publikovaných během posledních let. Připomenout i velkou oslavu 70. narozenin, uspořádanou dokonce na jevišti při inscenaci Mamzelle Nitouche před pěti lety. Mezi gratulanty byl tehdy nejen celý DS Hýbl, ale  s kyticí květů přišel i ředitel KC František Preisler. Připomeňme i to, že jubilant byl (spolu Dr. Jaroslavem Demelem, o 3 dny starším) přijat starostou města na českotřebovské radnici. (Více najdete zde v souboru JJJ = Jiří Jireš jubilant)
 
Nejlevnější vodné mají v Třebovici

Cena je zde stanovena na 19 Kč/m3 včetně DPH. Stočné se neplatí. Na webových stránkách obce se můžeme seznámit s kvalitou vody. výsledky rozborů jsou zde uváděny pravidelně jednou měsíčně. Nejčastěji publikovaný obsah dusičnanů je podle posledního rozboru 9,8 mg/m3 (limit je 50). Voda v Třebovici je tedy vhodná i pro kojence, není třeba kupovat balenou vodu.  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Třebovici stanoven na 300 Kč/občana (České Třebové na 588 Kč/občana)
Světový violoncellista Jiří Bárta v České Třebové

Ve čtvrtek 16/11 navštíví Kruh přátel hudby v Malé scéně již poněkolikáté geniální cellista Jiří Bárta. Ten v České Třebové vystupoval poprvé již před více než dvaceti lety – tehdy ještě jako interpret Listiny mladých.
Vyhledávaný český violoncellista Jiří Bárta, narozený v roce 1964, pochází z rodiny, kde hudba byla samozřejmostí. Klasickou hudbu, zejména Dvořákův cellový koncert, měl rád od mala. Ke hře na violoncello jej možná inspiroval prastrýc, který dokonce hrával i k němým filmům, ale nejspíš by Jiří Bárta k tomuto nástroji přilnul i tak.
Do evropské špičky vstoupil počátkem 90. let 20. století, když vyhrál významné hudební soutěže (Drážďany, Los Angeles a Beethovenův Hradec). Po studiích na pražské HAMU studoval hru na violoncello také v Kolíně nad Rýnem u Borise Pergamenščikova. Koncert začíná v 19.00 hodin!

PÁTEK 10.11.2017 PEKAŘ & JAKUB DĚKAN ČESKÁ TŘEBOVÁ POD SKALKOU
PŘEDPRODEJ INFOCENTRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ LITOMYŠL VYSOKÉ MÝTO CHOCEŇ
www.ticketstream.cz/tsp/ts1website/akce/pekar-jakub-dekan-band-pekaruv-dekan-dekanuv-pekar-tour-120009
 
SOBOTA 11.11.2017 ALEŠ BRICHTA PROJECT/LIMETAL/OUR A.S./REGEN KD ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PŘEDPRODEJ INFOCENTRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ LITOMYŠL VYSOKÉ MÝTO CHOCEŇ www.smsticket.cz/vstupenky/8790-ales-brichta-project-limetal-oura-s-regen
 
Návrh krajského rozpočtu na rok 2018 připraven

Rada Pardubického kraje schválila na svém pondělním jednání návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018. Stejně jako v předchozích letech bude ve znamení velkých investic a snižování úvěrového zatížení, které se krajské samosprávě podařilo zredukovat z 2,4 miliardy v roce 2008 na současnou jednu miliardu korun. V průběhu roku lze očekávat, že stejně jako v minulých letech získá kraj další prostředky ze zlepšeného inkasa daní. Rozpočet bude 12. prosince na svém posledním letošním jednání schvalovat krajské zastupitelstvo.
 „Dlouhodobě jsem příznivcem konzervativního nastavení rozpočtu. Proto tomu také odpovídá náš návrh, který je růstový a investičně zaměřený. Stejně jako v předchozích letech očekáváme, že budeme schopni v průběhu roku zapojit zvýšené inkaso daní a investovat prostředky do všech oblastí napříč krajem. Pro příští rok je rozpočet schválen s příjmy v hodnotě 4,148 miliardy korun a výdaji 4,411 miliardy korun, což je způsobeno zapojením třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky přímo do krajského rozpočtu na předfinancování projektů z evropských fondů. Dlouhodobě navíc snižujeme úvěrové zatížení, které dnes činí jednu miliardu korun oproti roku 2008, kdy byl krajský dluh na hranici 2,4 miliardy,“ uvedl hejtman Netolický, který připomněl, že při plánování rozpočtu muselo být přihlédnuto také k několika rozhodnutím vlády o navýšení platů ve zdravotnictví, kultuře či sociální oblasti. „Museli jsme si poradit s předvolebními balíčky, které jsou spojené s navyšováním platů a mezd. Pro náš kraj tyto nárůsty znamenají okolo 95 milionů korun. Nechceme však, aby se výdaje vyvolané centrální úrovní projevily v regionu,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Dotační programy budou zachovány. Kraj podpoří nově dětská dopravní hřiště
I přes nutnost vypořádat se s rozhodnutím státu, zachovává kraj finanční prostředky v různých dotačních programech na minimálně stejné úrovni jako po úpravě rozpočtu v roce 2017. „Například u Programu obnovy venkova navýšíme celkovou částku na 66 milionů korun s tím, že nově vypisujeme dotační program také pro Místní akční skupiny. Na popud pana náměstka Kortyše jsme navíc vytvořili dotační program na výstavbu dětských dopravních hřišť, který bude podpořen částkou tří milionů korun,“ sdělil Netolický k některým vybraným dotačním programům.
Největší investicí je stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Kraj využije úvěr EIB
Schválený návrh krajského rozpočtu obsahuje také čerpání další části úvěru Evropské investiční banky ve výši 438 milionů korun. „V roce 2018 bude úvěr EIB III plně dočerpán, a to v celkové výši 600 milionů korun. Zbývající prostředky nedočerpaného úvěru budou zapojeny v průběhu roku v okamžiku, kdy bude zahájena stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Jedná se o stěžejní investici, která bude v příštím roce zahájena,“ sdělil hejtman Netolický. „V příštím roce zapojíme vlastní zdroje kraje a 120 milionů korun z úvěru od Evropské investiční banky, jehož rámec kraj přijal již v roce 2013 a stále jej nedočerpal, protože primárně využívá vlastních zdrojů. Stavba centrálního příjmu je ideální pro takovýto typ úvěru, protože je velmi výhodný a pro kraj není drahý,“ sdělil Netolický.
Mezi další zásadní investice v příštím roce patří stavba mostu ve Valech u Přelouče, kde se kraj připojí částkou necelých 50 milionů korun k investici Ředitelství vodních cest. Modernizací a oprav se dočkají také silnice nižších tříd, školy či školská zařízení. „Pokračujeme ve zlepšování zázemí naší zdravotnické záchranné služby. Máme připravené projekty na stavbu výjezdových stanic ve Vysokém Mýtě, Starých Čívic nebo Holicích. Dále řešíme situaci v Moravské Třebové nebo Seči. Jakmile budou projekty dokončené, budeme přiblíženi občanům ještě více a dostaneme se tak na zcela novou úroveň,“ uvedl hejtman Martin Netolický k vybraným investičním akcím v příštím roce.
V Třebovici bude i díky podpoře kraje nové dětské dopravní hřiště

Příští rok na jejich vybavení vyčlení kraj tři miliony korun
Hejtman Martin Netolický jednal s ředitelkou Mateřské školy a Základní školy v Třebovici Soňou Provazníkovou. Pardubický kraj v letošním roce přispěl částkou 85 tisíc korun na vybudování dětského dopravního hřiště. Pro příští rok také na základě této zkušenosti vyhlašuje kraj dotační titul, na který vyčlenil v návrhu rozpočtu částku tří milionů korun.
„Třebovice je pro nás pilotním projektem. Na pořízení mobiliáře jsme v letošním roce poskytli individuální dotaci ve výši 85 tisíc korun. Také na základě této zkušenosti jsme se shodli s panem náměstkem Kortyšem, že pro příští rok vyhlásíme dotační titul na pořízení mobiliáře na dopravní hřiště. Celkově je pro žadatele připravena částka tří milionů korun. Předpokládáme, že se podpora pro jednoho žadatele bude pohybovat řádově 100 až 200 tisíc, což vychází přibližně na 15 žadatelů ročně,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Základní školy mají povinnost učit děti, jak se pohybovat v silničním provozu. Jedná se však pouze o teoretickou část, kterou je nutné doplnit praxí, což jde v normálním provozu velmi těžko,“ sdělil hejtman s tím, že v současné době se na území Pardubického kraje nachází 15 dopravních hřišť, která ale neslouží jen dětem ze základních škol.  
O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí nebo fyzické i právnické osoby, a to od 11. listopadu 2017 do 31. ledna 2018. Výše dotace na jednu žádost činí minimálně 10 tisíc korun a maximálně může dosáhnout 400 tisíc. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace
CFS ČESKÁ TŘEBOVÁ hledá spolupracovníky             

Pro nové logistické centrum sháníme na hlavní pracovní poměr zaměstnance na pozici:
SKLADNÍK / MANIPULANT VZV
Požadujeme: Oprávnění k řízení VZV, spolehlivost, preciznost, manuální zručnost, trestní bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost.
 
 
Náplň práce: naskladňování a vyskladňování materiálu, podpůrné skladové služby,
2 směnný provoz (ranní, odpolední)
Možnost práce v novém logistickém centru s unikátním konceptem a plánem dalšího rozvoje. Nové, čisté pracoviště s moderním zázemím. Pro uchazeče se zájmem o dlouhodobou spolupráci. Náročná práce se zajímavým ohodnocením.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na info@cfsct.cz nebo volejte 725 243 144
Hejtman přijal nového ředitele Krajského vojenského velitelství

Dlouhodobá úspěšná spolupráce Pardubického kraje a Krajského vojenského velitelství Pardubice bude pokračovat i v dalších letech. Hejtman Martin Netolický se na tom shodl s novým ředitelem KVV Pardubice plk. Petrem Holým, který od listopadu nahradil ve funkci plk. Františka Hlaváčka, který stál v jeho čele posledních sedm let.
„S pardubickým krajským vojenským velitelstvím spolupracujeme dlouhodobě velmi úspěšně, což je velká zásluha pana plukovníka Hlaváčka, který v této pozici působil sedm let. Společně jsme zahájili dnes již tradiční tiskové konference k akci Cihelna na Komenského náměstí v Pardubicích, které jsme v posledních dvou letech pojali prioritně jako představení moderní techniky české armády. Samotná akce Cihelna by se také bez součinnosti krajského vojenského velitelství neobešla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „S plukovníkem Holým jsme se shodli, že máme do budoucna na čem stavět a budeme chtít připravit i nová témata, ve kterých bychom mohli například prostřednictvím našeho oddělení krizového řízení spolupracovat,“ sdělil hejtman Netolický.
Dny otevřených dveří na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Orlicí 

Vyšší odborná škola a střední škola  zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Smetanova 838, PSČ 562 01
předpokládá přijmout ve školním roce 2018/2019 
60 uchazečů denního studia 4letého oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
30 uchazečů denního studia 4letého oboru   Sociální činnost 75-41-M/01
40 uchazečů denního studia 3letého oboru  Diplomovaná sestra 53-41-N/11
          DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
          22. 11. 2017 14:00 – 17:00 hodin (středa)
          07. 12. 2017 14:00 – 17:00 hodin (čtvrtek)
          13. 01. 2018 08:00 – 12:00 hodin (sobota)
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.
 
Mimořádná Valná hromada Sdružení obcí Orlicko

Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, která jednala v mimořádném termínu. 
Na programu tohoto jednání bylo totiž již dlouho očekávané schválení smlouvy s dodavatelem na domácí kompostéry, které nesneslo odkladu do řádného prosincového jednání. Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce kompostérů v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy a následně budou kompostéry, prostřednictvím dotčených obcí, umístěny zdarma do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do projektu se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko a bude pořízeno celkem 1979 kompostérů a 5 ks komunálních štěpkovačů. 
Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém vrchu a na Bukové hoře, kterou Sdružení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje a částečného dofinancování z vlastních prostředků. Nákupem této techniky dojde k rozšíření možností úpravy lyžařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích, kde rolba díky své šířce nemohla dříve provést úpravu stop.  
Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové povinnosti obcí v souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května příštího roku. V závěru semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na společném postupu při zajištění povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie. 
 
Studenti z Neewcastlu v Chrudimské obchodní akademii

Více než deset let trvá spolupráce mezi Obchodní akademií v Chrudimi a Churchill Community College z anglického Newcastlu. Na jednu z jejich mnoha společných aktivit v rámci právě probíhajícího výměnného pobytu, kin-ballový turnaj, se včera přijel do Chrudimi podívat radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
 Obchodní akademie a Churchill Community College navázali partnerství již v roce 2006 díky aktivitám Britské rady. Od té doby pořádají obě školy výměnné pobyty, před dvěma lety dokonce britská strana zorganizovala pro české studenty intenzivní kurz anglického jazyka ve Velké Británii. Nyní tráví šest britských studentů týden v České republice.
Velmi vítám všechny formy spolupráce, které umožní studentům rozšířit si všeobecný rozhled, získávat nové zkušenosti a rozvíjet své jazykové schopnosti,“ uvedl Bohumil Bernášek.
Děti díky komunikaci přes internet zůstávají v kontaktu přes celý rok, nejen během výměnného pobytu, a vznikají mezi nimi nová přátelství,“ dodala Šárka Pudilová, zástupkyně ředitelky obchodní akademie.
Do aktivit s britskými vrstevníky vedení obchodní akademie své studenti nenutí, hlásí se do nich sami. Nyní je do partnerství zapojeno zhruba 35 českých studentů od 1. do 4. ročníku, kteří vymýšlejí program a účastní se aktivit se studenty z Newcastlu. Součástí jejich pobytu tak bude například návštěva Pardubic a Prahy, nejrůznější kulturní aktivity nebo uspořádání sportovního festivalu pro klienty Denního stacionáře Jitřenka, s nímž obchodní akademie spolupracuje během celého školního roku.
 
Práce na muzejním depozitáři v Ohrazenicích mohou začít

Tento týden předali zástupci Pardubického kraje staveniště v Ohrazenicích firmě VW Wachal, která zde má do roku 2019 vybudovat moderní muzejní depozitář pro Východočeské muzeum. Ten vyroste na místě bývalé školní jídelny tehdejšího učiliště a internátu, a tak se příslušné dokumenty podepisovaly ještě na opuštěném výdejním okénku.
„Zahajujeme tak jeden z projektů, který je pro kulturu v kraji svým způsobem revoluční,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti majetek, investice a kulturu na kraji. „Poprvé v historii bude mít naše kulturní instituce k dispozici tak rozsáhlý a moderně vybavený depozitář, který nejen řeší samotnou práci se sbírkami, ale také uvolní řadu nádherných prostor na Zámku Pardubice, které nyní slouží jako depozitáře. Celková cena stavby je po vysoutěžení necelých 75 milionů korun a spolu s vybavením a ostatními náklady činí 82 milionů.“ Pardubický kraj žádá o financování projektu z evropských fondů, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu. „Tato investice je zařazena do strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, která poskytuje 85 procent uznatelných výdajů. Deseti procenty se podílí Pardubický kraj a pěti procenty státní rozpočet,“ vysvětlila radní Hana Štěpánová.
Práce v nových podmínkách
Současné depozitáře Východočeského muzea mají na Zámku Pardubice nevyhovující zázemí a neumožňují další rozvoj sbírek a jejich digitalizaci. Nové pracoviště se stabilními klimatickými podmínkami umožní přestěhovat jedenáct z celkem 38 podsbírek Jednotlivá pracoviště jako badatelna, příjem akvizic, digitalizační pracoviště a další budou mít vybavení, které umožní kvalitní ošetření, uložení, ochranu a digitalizaci sbírek. Internetové připojení přispěje k evidenci a inventarizaci sbírek včetně zálohování dat. Díky tomu budou mít i badatelé z řad studentů a široké veřejnosti možnost prohlížet sbírky prezenčně v nové badatelně nebo zpřístupněné digitální cestou na internetových stránkách. Na tento depozitář naváže rekonstrukce stávajícího čtyřpodlažního objektu bývalého internátu hned vedle. Bude zde  prostor k ukládání archeologických nálezů, o které se ze zákona musíme postarat.Kromě archeologů tu najdou zázemí i odborní restaurátoři.