Českotřebovský deník 321/2017 (24/11)
Vánoční koncert KOJK, BENDL, VLASTISLAV Heřm. Městec a SALVÁTOR Chrudim 

Vážení přátelé, letošní Vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 16. prosince  2017 v 19.00, v kostele Sv. Jakuba v České Třebové, bude zajímavější obsazením i bohatší repertoárově. V rámci reciprocity pozval SPS Bendl heřmanoměstecký SPS Vlastislav, který doplní ještě chrudimský SPS Salvátor v první skladbě – Valašské jitřní mše pastorální, skladatele Jaroslava Křičky. Poté bude následovat, jistě očekávaná, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, ve které se představí všechny tři sbory, tradiční českotřebovští sólisté a Komorní orchestr Jaroslava Kociana. Podrobnosti najdete na plakátu. Přejeme vám příjemně prožitý předvánoční večer.
Bohuslav Mimra 
ÚMRTÍ

Libuše Vaňousová nar. 1930 Česká Třebová
Jiřina Votřelová  nar. 1966 Ústí nad Orlicí
Stanislava Hylenová nar. 1952 Česká Třebová
Jindřich Borůvka  nar. 1942 Česká Třebová, Riegrova 193
Miroslav Pestr  nar. 1965 Pardubice
Vlastimil Marek nar. 1937 Česká Třebová, na Výšině 1253
Václav Dostál nar. 1942 Česká Třebová Dr. E. Beneše
Věra Jindrová, nar. 1937 Semanín 110
Antonie Fialová, nar. 1929 Česká Třebová Masarykova 1400
Miloš Střílek, nar. 1949 Starý Svojanov  Čest jejich památce!
 
Konečně jsme se dozvěděli něco bližšího o financování OIK TV

OIK TV si pouštím pouze v úterý a pátek na nové "Zprávy regionu. Je to pouhá desetiminutovka ze tří měst - i se sportem. Následuje "Kam v našem regionu" Na to se už nedívám, protože, když je podrobný přehled napsaný už v Českotřebovských - radničních - novinách a v Českotřebovském zpravodaji. V magazínu Naše město je vlastně sestřih ze Zpráv regionu, takže nic nového jednou za dva měsíce. Na vysílání před deseti lety se také občas podávám - spíše z nostalgie. ještě musím připsat, že jsem byla zvědavá na Zprávy regionu po volbách a nestačila se divit, že zpravodajství ze tří měst bylo rychle sfouknuto za pouhé 4 minuty k volbám v těchto městech. Co na to říci? kdo by mohl být s takovým vysíláním spokojený?  Doufám, že dostanete do redakce více názorů a podnětů k této problematice. Máme přece svobodu slova, ale stále většina lidí tuto svobodu nevyužívá, i když před 28 lety po ní lidé volali při cinkání klíčů na náměstích. Z pohledu Třebováka bych ale chtěla pochválit Českotřebovský zpravodaj.
Jarmila Korejtková
K problematice informací o městě a z města připravíme anketu

Pro nedostatek času se zatím nepodařilo anketu připravit a vyhlásit, na získání ohlasů by byl krátký (šibeniční) termín, bude dobré to neuspěchat a vyhlásit ji třeba  po novém roce.  Bude přece dobré pro všechny znát názory občanů na to, který informační kanál o dění ve městě je nejvíce používán a také ceněn, získat názory na to, zda situaci ponechat tak jak je, nebo ji třeba i změnit. Máme přece více zdrojů informací: 1) ročenka Českotřebovsko, 2) OIKTV (Zprávy regionu, Naše město), 3) Českotřebovské noviny, 4) Českotřebovský zpravodaj, 5) Českotřebovský deník na internetu,  6) webové stránky města Česká Třebová, 7) Informační tabule města Česká Třebová (úřední deska), 8) Orlický deník....
Centrální příjem v Ústí nad Orlicí bude v roce 2020

Problematika stavby centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je jedním ze zásadních témat současné krajské vládní koalice. Již na počátku volebního období byl stanoven termín dokončení stavby na rok 2020, avšak v průběhu příprav začal být tento termín ohrožen. Z toho důvodu bude vedení kraje pravidelně dozorovat průběh příprav tak, aby byl dříve proklamovaný termín dodržen. S termíny a návrhem řešení dopravní situace seznámil hejtman Martin Netolický v minulém týdnu také starostu města Petra Hájka.
„Vzhledem k tomu, že jsme slíbili dokončení stavby do konce našeho volebního období a v příštím roce má být stavba zahájena, byl jsem nucen převzít osobní dohled nad přípravami a plněním termínů a harmonogramu. Bohužel nám opět začaly některé stanovené termíny klouzat. Zpoždění mají projekční práce kvůli dohadům o dispozicích jednotlivých pater, proto jsem začal mít reálné obavy o zahájení a dokončení stavby. Kontrolní tým se bude na úrovni hejtman, náměstek pro investice, radní pro zdravotnictví, představenstvo akciové společnosti, projektant, ředitel nemocnice a pracovníci krajského úřad scházet v pravidelných intervalech tak, aby byl termín roku 2020 dodržen. Přijali jsme proto již řadu opatření,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Požádali jsme vedení města o spolupráci při jednání s majiteli přilehlých objektů a pozemků, aby stavba byla včas projednána a byly vysvětleny připomínky k projektu ze strany místních obyvatel,“ sdělil hejtman.
Ten starostu města seznámil s navrhovaným architektonickým řešením budovy, která bude v Orlickoústecké nemocnici sloužit pro centrální příjem pacientů a v dalších podlažích pro intenzivní péči ARO a JIP. „Jakýkoliv pacient, který přijde do nemocnice se zdravotními obtížemi, vstoupí i k ambulantnímu vyšetření jedním vchodem z ulice Jana a Josefa Kovářů. U recepce bude zaevidován a vyčká v čekárně pro 60 lidí na vyšetření nebo diagnostiku RTG či CT. Vážnější případy dovezené zdravotnickou záchrannou službou budou předány personálu zvláštním vchodem, kde na tzv. expektačním, tedy čekacím lůžku s moderními přístroji pro záchranu života proběhne diagnostika a rozhodování o dalším postupu. Jde o pracoviště, které bývá v zahraničí nazýváno jako emergency,“ popsal hejtman Martin Netolický.
Pardubická nemocnice bude mít nadační fond

Vznik nadačního fondu pro rozvoj Pardubické nemocnice byl jedním z bodů jednání dnešního společného jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubic. Nadační fond, jehož zakladatelem bude statutární město Pardubice, ponese název „Pomáháme Pardubické nemocnici“.
 Cílem nového nadačního fondu bude rozvíjet kvalitu a dostupnost akutní lůžkové péče v Pardubické nemocnici nebo soustřeďovat finance a poskytovat je pro rozvoje moderních léčebných postupů i technického vybavení. Kromě toho bude fond rozvíjet spolupráci s obcemi a podnikatelskými subjekty, podporovat spolupráci lékařů i dalších zdravotnických pracovníků s veřejností a přispívat na speciální zdravotní péči, která není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 „Naším vzorem nejen z hlediska fungování, ale i z hlediska iniciativy by měl být nadační fond S námi je tu lépe!, který vznikl v Orlickoústecké nemocnici. Funguje zde totiž nejen správní rada fondu, ale také čestný výbor. V něm působí členové, kteří zastřešují organizaci jako takovou. Správní rada pak rozhoduje o alokacích prostředků a dalších konkrétních věcech,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Měli bychom zvážit, zda my, jako politikové, nemáme být v nově vznikajícím fondu také pouze členy jakéhosi čestného výboru, aby o konkrétních potřebách by rozhodovali lidé z nemocnice. Myslím, že nejlepší znalosti o potřebách zdravotnického zařízení mají především lidé zevnitř,“ řekl hejtman.
 „Město Pardubice cítí závazek ke “své" pardubické nemocnici, byť je jejím vlastníkem kraj, a záleží mu na jejím rozvoji. Proto jsme rádi, že jsme našli s partnery z kraje shodu a našli zřejmě vyhovující formu spolupráce a kooperace. Naše úvahy jdou tak daleko, že bychom pro podporu tohoto projektu chtěli získat i další města, pro která je pardubická nemocnice spádová, tím myslím především Přelouč, Holice nebo Lázně Bohdaneč," komentuje záměr vzniku nadačního fondu primátor Pardubic Martin Charvát. 
Iniciativu založení nadačního fondu oceňuji, je to rozhodně vítaná záležitost. Podobně postupujeme i v dalších lokalitách, ale vždy záleží na konkrétní spolupráci s radnicí či magistrátem,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
Poznámka: Svůj nadační fond má již několik let také Orlickoústecká nemocnice, vznikl z iniciativy ředitele společnosti Isolit Jablonné n.O. Ing. Štěpánka. Do fondu posílá např. Česká Třebová 200 tis. Kč, podobně jako Ústí n.O. Přispívají i další obce a města.   Ve vzniklém fondu je přece jen jeden háček. Orlickoústecký nadační fond vznikl v době, kdy byla nemocnice jako samostatný ekonomický a právní subjekt a dnes tomu tak není. Nemá vlastně ani svého ředitele. Rozvoj této nemocnice tedy neřídí tamní management, ani lékaři nemohou rozhodovat co je potřeba. Potom je tento fond vlastně jen sběrným místem na peníze, které  se pak utrácejí  na něčí návrh a ekonomickou stránku pořízeného zařízení či přístrojů nelze často dobře objasnit a zdůvodnit, proč nelze uvedený problém řešit bez tohoto fondu. Jako příklad bych chtěl uvést  to, že se z tohoto fondu před časem vybavovala lůžka a pokoje na interním oddělení v Ústí nad Orlicí, což by měla být základní povinnost zřizovatele. Stejná polohovatelná lůžka a vybavení pořídili např. v nemocnici v Chrudimi z dotace bez potřeby nadačního fondu. Bylo to tedy zřejmě uspěchané, prostředky se daly zajistit jinak. Tím ovšem nemyslím, že by  města a obce neměla přispívat do oblasti zdravotnictví, které slouží pro jejich občany. Vidím však možnost jinou, přispívat např. do systému rychlé lékařské pomoci, pohotovostních služeb apod. To nepodléhá rozhodování nějakého centrálního managementu  společnosti "Nemocnice Pardubického kraje, a.s."
Výběr z adventního programu v České Třebové  a okolí
10.12.–31.12.2017 Přístupný pohyblivý betlém a model Trávníka. Místo konání: výstavní síň KC.
12.12.2017, 14:30 VÁNOČNÍ BESÍDKA / Restaurace Národní dům. Pořádá Svaz důchodců Česká Třebová.
13.12.2017, 18:00 Česko zpívá koledy – I letos si společně zazpíváme tři koledy, které již známe: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma. O dalších dvou rozhodnete svým hlasováním. Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. Program: 16.00– 17.30 hod. vánoční dílničky v muzeu (DDM, Rosa), 18.00 hod. zpívání koled, 18.15 hod. ohňová šou – skupina historického šermu TARTAS. Místo konání: Staré náměstí
15.12.2017, 09:00 Přijďte pobejt – předvánoční posezení s ochutnávkou cukroví. Místo konání: RC Rosa.
17.12.2017, 10:00–17:00 Vánoční trhy – Nádražní ulice: stánkový prodej šperků, včelí produkty, dekorační věci, keramika, patchwork, prodej vánočních stromků, medovina, občerstvení, živá zvířátka po celý den Buon Natale (Veselé Vánoce): předvánoční setkání. Prostory Kulturního centra: výtvarné dílničky pro děti po celý den, 13:00 hodin – Choceňský žesťový kvintet, 14:00 hodin – Vánoční pásmo – vystoupení DDM na Malém sále, 15:00 hodin – vyjde průvod "živý betlém" od fary, Hýblovou ulicí, přes Staré náměstí do ulice Nádražní, 16:00 hodin – Anděl páně 2 – film na Velkém sále zdarma. Spolupořádající organizace – Dům dětí a mládeže Kamarád, RC Rosa, Papírový ráj, CAFE59, Římskokatolická církev – děkanství Česká Třebová.
17.12.2017 Buon Natale aneb Vánoce po italsku. Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu a přijďte ochutnat typické italské Panettone, připít na zdraví svařeným vínem a dozvědět se něco o italských vánočních tradicích. Na setkání s Vámi se těší členové spolku Lingvia Group. Místo konání: Nádražní ul., akce proběhne současně s vánočními trhy
24.12.2017, 16:00 Vánoční bohoslužba pro děti s pískáním na slavíky. Místo konání: Kostel sv. Jakuba, Č. Třebová.
24.12.2017, 22:00 Půlnoční bohoslužba. Místo konání: Evangelický kostel na Trávníku.
24.12.2017, 24:00 Půlnoční bohoslužba se zpěvy J. J. Ryby. Místo konání: Kostel sv. Jakuba.
26.12.2017, 9:00 VÁNOČNÍ POCHOD SE PSY / ZKO Podhorka Letos se půjde na Kozlov směrem na Semanín, Belvedér a ke Kozlovské rozhledně a chatě lesem. Zpět po silnici (Serpentýnami) přes Robův kopec, parkem Javorkou na cvičák Podhorku. S pejsky jdou i rodinní příslušníci, děti, kamarádi. Trasa bývá okolo 10 km. Je to dobrý relax pro nás i naše čtyřnohé kamarády. Přidejte se k nám!
31.12.2017, 19:00 Silvestr na Starém náměstí
Vánoční prodej ryb – Rybářská líheň v Javorce (kapr, amur, pstruh) 19.12. 13:00-17:00 hodin 20.–23.12. 09:00-17:00 hodin
 
TOP 09: Nákupy pozemků Službami města Pardubic jsou neobhajitelné  

TOP 09 jednoznačně podpoří odvolání odpovědných členů představenstva a dozorčí rady společnosti a bude trvat na vymáhání způsobené škody, a to bez ohledu na případné závěry orgánů činných v trestním řízení.
„Obchodní společnost založená a stoprocentně vlastněná městem musí svojí činností sledovat pouze účel, za kterým ji město založilo. V případě koupě pozemků u Chrudimky Služby města Pardubic nejen nejednaly v souladu se svým posláním, ale jednaly přímo proti vůli voleného orgánu města, který uvolnění finančních prostředků na koupi samotným městem neschválil. V případě koupě lesa u Černé za Bory byl pozemek zjevně pořízen za přinejmenším pětinásobek obvyklé ceny, která vyplynula z prakticky bezprostředně předcházející dražby pozemků, a to od tchýně člena představenstva společnosti – Karla Hrona, člena a nominanta hnutí ANO. Bez ohledu na účelnost pořizování lesa pro takovou společnost, jakou Služby města Pardubic jsou, tak zjevně byla společnosti způsobena škoda ve výši nejméně 4 mil Kč. Zda se o tuto částku obohatil pan Karel Hron, nebo zda byla rozdělena mezi jiné zainteresované osoby, musí ukázat vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
Nechce se vůbec věřit, že by zainteresované osoby mohly být tak drzé, pokud by nebylo tak jasné, že tato transakce skutečně proběhla. Jedná se zjevně o zločin za bílého dne, který nemůže skončit pouhým odvoláním odpovědných členů příslušných orgánů společnosti. TOP 09 proto jednoznačně podpoří odvolání odpovědných členů představenstva a dozorčí rady společnosti a bude trvat na vymáhání způsobené škody, a to bez ohledu na případné závěry orgánů činných v trestním řízení."
Za Výbor místní organizace předseda Jiří Čáslavka a zastupitelé Ludmila Ministrová, Libor Slezák a Jiří Skalický