Českotřebovský deník 325/2017 (28/11)
Během středy 29. a čtvrtka 30. listopadu  bude provedena distribuce prosincového vydání Českotřebovského zpravodaje.  Je opět na 100 stranách, obsahuje dost zásadních článků a rozhovorů, které nenajdete v žádném jiném tisku. 
Nové prosincové číslo Českotřebovského zpravodaje uzavírá 48. ročník vydávání tohoto časopisu, který začal vycházet 1. února roku 1970, tehdy pod názvem "Kulturní zpravodaj". Za 48 ročníků bylo vydáno 575 čísel časopisu, navíc i některá čísla mimořádná, také kalendáře apod.
Při této příležitosti mi dovolte poděkovat všem, kteří mi s vydávání časopisu pomáhají a zajišťují, aby každý měsíc byl obsah Českotřebovského zpravodaje co nejbohatší. Děkuji také za přízeň Vám, čtenářům časopisu, díky Vám je možné, aby časopis přežil dnešní městem bohatě podporovanou mediální konkurenci. Přeji všem čtenářům, spolupracovníkům a inzerentům příjemné, spokojené a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v roce příštím. I v dalším roce bude Českotřebovský zpravodaj pokračovat 49. ročníkem. Věřím, že bude u svých čtenářů nacházet i nadále dostatečnou podporu jako dosud.
Předplatitelé dostanou do výtisku zpravodaje pokyny a složenku na úhradu předplatného na další rok 2015. Se složenkou nemusí opět na poštu, což je nyní dost ztížené, ale opět do prodejny PROBIT ELEKTRO na Nádražní ulici, nebo poslat částku předplatného, která pro rok 2018 činí 150 Kč pro místní doručování včetně okolních obcí a 390 Kč pro doručování poštou, na účet, který má číslo 107-6322860297/0100. Jako variabilní symbol  platby použijte číslo domu z doručovací adresy a do zprávy pro příjemce pak adresu, na kterou má být zpravodaj doručován. prosíme o úhradu předplatného do 20. ledna 2018,  lednové číslo 2018 bude doručeno všem dosavadním předplatitelů. Přivítáme i nové předplatitele, předplatné lze poslat na uvedený účet, kde je třeba uvést adresu a připsat "nový předplatitel"  nebo  se lze přihlásit k odběru v prodejně Probit elektro.  Děkuji.   Milan Mikolecký
 
Na hřišti gymnázia pracuje těžká technika

Buduje se hloubková kanalizace, která odvede dešťovou vodu z areálu do stoky v Litomyšlské ulici. To nelze bez těžké techniky realizovat. Naštěstí je v tuto dobu školní hřiště mimo provoz pro takovou práci je vhodné období. Povrch hřiště a trávník, zničený jízdami těžkých automobilů a buldozeru bude opět upraven. Současně se realizuje druhý projekt a to je vysušení suterénu budovy. Nyní probíhají práce z vnější strany budovy, kde byly odkryté základy, práce budou pokračovat v zimě, kdy už se venku pracovat už nedá. Fotografie z 13/11 a z 20/11 a jak práce probíhá následují: 
 
   13/11


 • Pronájem nebytových prostor /kancelář, provozovna/ v centru České Třebové, Hýblova ulice,         včetně parkování na uzavřeném parkovišti. Tel. 777 327 281

  Nebezpečný "dvojitý" přechod pro chodce

  Jistě jste zaznamenali chaos v dopravním značení, který nastal díky posunutí přechodů pro chodce na ulici Dr. E. Beneše.
  Za nebezpečnou lze označit situaci na křižovatce Masarykova – Skalka, kde je přechod využíván především studenty VOŠ a SŠ technické.
  Při instalaci nového přechodu totiž nedošlo k odfrézování starého dopravního značení a vedle sebe jsou tak dvě platné vodorovné dopravní značky V07, které primárně označují přechod pro chodce.  Studenti tak zcela logicky využívají obě dvě a naopak řidiči respektují „zebru“ pouze v kombinaci s informativní svislou dopravní značkou.
  Městský úřad v současné době jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic v Hradci Králové o odstranění starých vodorovných značek a opravě kanalizace v celém úseku I14. Jen doufejme, aby do doby, než dojde k nápravě, nedošlo v tomto úseku k žádné vážné dopravní nehodě.  ROMAN ROUN
   

  Kraj dělá vše pro dokončení centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí v r. 2020 

  Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozhodli o uzavření dodatku smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby a vnitřního vybavení centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Schválený investiční záměr zahrnuje i termíny realizace stavby mezi lety 2018 a 2020.
  „Na posledním jednání v polovině listopadu jsme se dohodli, že realizace stavby bude zahájena nejdéle ve třetím čtvrtletí příštího roku zahájením přípravných stavebních prací jako například kanalizace, přípojky, energoblok či skladové prostory. Z toho důvodu bude projektová dokumentace rozdělena do dvou samostatných částí, a to na výstavbu hlavního objektu – pavilonu urgentního příjmu a na ostatní objekty. Dále jsme se domluvili na zpracování projektové dokumentace nezávisle na výsledcích územního a stavebního řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z toho důvodu je nutné uzavřít dodatek smlouvy na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení. Proti původní smlouvě o dílo nejsou termíny plnění vázány na podpis smlouvy o dílo, ale jsou pevně stanoveny,“ sdělil hejtman Netolický. „Cílem je jednoznačně plnění termínu dokončení stavby v průběhu roku 2020 tak, jak bylo slíbeno na počátku tohoto volebního období. Na tom trvám a uděláme vše proto, abychom stavbu v tomto roce dokončili,“ doplnil hejtman.
  V nově podepsaném dodatku smlouvy jsou uvedeny všechny rozhodné termíny. „Odevzdání dokumentace pro územní řízení včetně zapracování souhlasů a stanovisek do čistopisu požadujeme nejdéle do 28. února 2018. Do konce května je nutné odevzdat dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby ostatních objektů s tím, že pro potřebná stanoviska a souhlasy dotčených stran bude prostor maximálně do srpna. Konec října příštího roku je pak posledním termínem pro odevzdání dokumentace pro provedení stavby hlavního objektu,“ vyjmenoval radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že termíny jsou tímto závazné. 

  Pronájem nebytových prostor /kancelář, provozovna/ v centru České Třebové, Hýblova ulice,         včetně parkování na uzavřeném parkovišti. Tel. 777 327 281

  Majitel Gočárových mlýnů představil radním návrh projektu

  Pardubice (27. 11. 2017) - Jednání Rady Pardubického kraje se tento týden zúčastnil jako host také architekt Lukáš Smetana, majitel Gočárových mlýnů. Spolu s autory návrhu projektu rekonstrukce hlavní budovy mlýnů představil radním možné využití pro potřeby Východočeské galerie v Pardubicích.
  „Rada kraje tento záměr podpořila a nyní se povedou jednání o podmínkách odkupu budovy. A to jak z pohledu ceny, tak i v souvislosti s technickými záležitostmi a potřebami dalších investic do okolního veřejného prostoru,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti majetek, investice a kulturu. Na rekonstrukci této národní kulturní památky je nyní příležitost získat evropskou dotaci.
  Se záměrem odkupu se na prosincovém výjezdním zasedání ve Svitavách 12. prosince seznámí i zastupitelé kraje. Také pro ně připraví Lukáš Smetana a jeho tým prezentaci, jak by šlo tento významný areál oživit.
  Vizualizace: Možná podoba budovy mlýnů pro Východočeskou galerii 
   
  Téměř nulová spotřeba energie nových veřejných budov…

  Od 1. ledna 2018 budou muset být všechny veřejné budovy, které se začnou od tohoto data stavět nebo rekonstruovat, v energetickém standardu blízkém nule. Kromě úspory energie jako současné nízkoenergetické domy budou muset veřejné budovy vyrobit stejně nebo téměř stejně energie, kolik jí pro svůj provoz spotřebují. Od ledna začne opatření platit pro všechny veřejné budovy bez rozdílu jejich užitné plochy a všechny ostatní objekty s plochou nad 1500 metrů čtverečních.
  Energetických úspor veřejných budov se týká aktuálně vypsaná výzva číslo 61. Podporuje výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Cílem je větší rozšíření a propagace takové výstavby, a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Žádosti je možné podávat do konce října 2019.
  Co s přebytečnou energií?
  Problémem by mohly způsobit nedostatky české legislativy, která sice umožňuje prodat přebytek energie do obecní sítě, obec ale nesmí uspořenou energii použít v jiných svých budovách, například na obecním úřadu. České prostředí rovněž nenabízí takzvaný „net-metering“, což znamená, že vlastník fotovoltaické elektrárny pouští přebytky vyrobené elektřiny do sítě a zároveň ji může zase odebírat v době, kdy mu vlastní výroba nestačí.
  Naději přináší projednávaná evropská směrnice, dle které by měli mít majitelé elektráren na obnovitelné zdroje, kteří si vyrábějí pro vlastní spotřebu, do budoucna výhodnější postavení. Ten, kdo bude chtít vyrábět čistou energii z vlastního zdroje, už by tak na rozdíl od dnešní situace nemusel komunikovat s různými institucemi, jako je provozovatel distribuční soustavy, městský úřad nebo stavební úřad. Vše potřebné by bylo možné vyřídit právě v jednotném kontaktním místě podobném Czech Pointu, které komunikaci se všemi úřady obstará. Více zde: Zařídit si vlastní elektrárnu má být jednodušší, stejně jako prodávat přebytky energie
  Schválené dotace na energetické úspory
  Nahlédněte do seznamu schválených projektů MŽP na energetické úspory - zateplení budov, výměnu oken. Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu 47 projektům z Operačního programu Životní prostředí ve výši 139 milionů korun. Finanční podporu z EU fondů získaly obce i na zvýšení kapacity čistíren odpadních vod, peníze půjdou i na revitalizaci vodních toků nebo na inventarizaci kontaminovaných míst v České republice.
  Peníze z Evropské unie tak pomohou například ve Svitavách, kde díky projektu ušetří energii při provozu plaveckého bazénu. V Ivančicích zateplí Středisko volného času (dotace 12,6 milionu korun), v Českých Budějovicích střední školu (10,7 milionu) a například v Židněvsi budovu obecního úřadu (106 tisíc korun).