Českotřebovský deník  327/2017(30/11)
Nejlépe se žije v Praze! Pardubický kraj skončil sedmý

Hlavní město Praha obhájilo prvenství v celostátním srovnávacím výzkumu Místo pro život. Excelentní zdravotnictví, vzdělávací soustava a infrastruktura, nejvyšší mzdy a bohaté volnočasové vyžití. To jsou oblasti, kterými se může Praha skutečně pochlubit. Stříbro bere Jihočeský kraj, bronz Královéhradecký kraj. Výzkum Místo pro život, který realizuje analytická agentura Datank, hodnotí desítky kritérií v osmi hlavních oblastech.
Praha je s přehledem nejlepším místem pro život v České republice. V porovnání s ostatními kraji vyniká především ve zdravotní péči, školství, infrastruktuře a mzdách. Oproti předchozímu ročníku si navíc dokázala polepšit v investicích určených na ochranu životního prostředí. Vynakládá na tuto oblast vůbec nejvyšší částku v přepočtu na obyvatele. I to přispělo k výraznému posunu v oblasti ekologie a životního prostředí z poslední příčky v roce 2016 na letošní šestou pozici. Praha se pyšní nejvyšším počtem lékařů a zubařů, lidé jsou nejméně nemocní, naděje na dožití je nejvyšší a je zde také nejvíce lůžek v nemocnicích. Vůbec nejnižší kapacity má ovšem v zařízeních pro seniory, což muže být v budoucnu problém. O atraktivitě pražských vysokých škol není pochyb, nejúspěšnější jsou také zdejší maturanti u státních zkoušek. Chybí zato dostatečné množství koupališť a bazénů, sportovních aktivit by si Praha zasloužila také více. Vedle životního prostředí je v Praze největší problém s bezpečností. Stane se zde nejvíce dopravních nehod a v objasněnosti trestných činů je zde policie nejméně úspěšná.
V Pardubickém kraji se nemusíte bát
Pardubický kraj je velmi bezpečný. Dokazuje to bezpečnost na silnicích, nízký počet úmrtí na silnicích, druhá nejlepší objasněnost trestných činů v ČR a nejnižší kriminalita. Také ve zdravotnické a sociální síti si region vede výborně. Vyšší počet zubařů i počet lékáren a jedna z nejvyšších kapacit v zařízeních pro seniory to jen dosvědčují. S prací je to ale na Pardubicku jako na houpačce. Nízké průměrné mzdy, nejvyšší podíl nezaměstnaných do 24 let v ČR, nejvyšší konkurence na pracovním trhu v ČR. Na druhou stranu si vede dobře v celkovém podílu nezaměstnaných a dlouhodobé nezaměstnanosti. Kraj bojuje se zvýšenými emisemi a nedostatkem zeleně. Na druhou stranu se muže pochlubit nízkou produkcí podnikového odpadu a kázní lidí při recyklování odpadu. Přestože investice na ochranu životního prostředí oproti minulému roku klesly, stále zůstávají na vysoké úrovni. Kraj má nejnižší počet bazénu a koupališť, málo lůžek v ubytovacích zařízeních, a přestože vzrostl počet kulturních institucí, atraktivita kulturních akcí klesá, což se dá říci i o sportovních aktivitách.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2017

1.

Hl. m. Praha

2.

Jihočeský kraj

3.

Královéhradecký kraj

4.

Plzeňský kraj

5.

Liberecký kraj

6.

Karlovarský kraj

7.

Pardubický kraj

8.

Zlínský kraj

9.

Kraj Vysočina

10.

Jihomoravský kraj

11.

Olomoucký kraj

12.

Ústecký kraj

13.

Moravskoslezský kraj

14.

Středočeský kraj

Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Vyhodnocuje jejich úroveň, sleduje je v dlouhodobém horizontu a snaží se iniciovat společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají. Kraje se hodnotí z pohledu desítek kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální sféra, péče o děti a vzdělávání, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost. Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Informace o projektu najdete na www.mistoprozivot.com nebo na www.facebook.com/mistoprozivot.

 
Pozvání na adventní koncert do Dlouhé Třebové

Schola u sv. Prokopa v Dlouhé Třebové pořádá  27. Adventní  koncert
Neděle 17.12.2017  v 16.00 hodin  v kostele sv. Prokopa
Účinkují:  Schola u sv. Prokopa a Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat  Ústí nad Orlicí
Vstupné dobrovolné 
Tradice českých vánoc má svou historii 

Kult vánočního stromku byl na rakouském panovnickém dvoře přijat oficiálně v roce 1816 za vlády císaře Františka I. Uvádí se, že na rakouský císařský dvůr tradici vánočního stromku přinesla arcivévodkyně Henrietta z Nassau-Weilburgu, choť arcivévody Karla, která pocházela z Německa, kde se tato tradice zrodila. Do Čech se tradice vánočních stromků dostala ještě o několik let dříve, v roce 1812, a to do rodiny ředitele stavovského divadla Jana Karla Liebicha, který slavnostně nazdobil vzrostlý smrk ve svém zámečku v pražské Libni jako překvapení pro své hosty z řad pražské smetánky. Zavedení tradice stromečků do běžných domácností probíhalo postupně až do poloviny 19. století. Stromky bývaly zpočátku také zavěšovány ke stropu a zdobily se sladkým pečivem, jablky, ořechy, sušenými švestkami či hrozinkami.
Šlechtické stolování bylo slavnostní a období Vánoc bylo mimořádné i v tom, že děti jedli spolu s rodiči. Na štědrovečerním stole nechyběly pokrmy z ryb, zvěřina, ale třeba také puding a velice oblíbený jablečný štrůdl či lívance. Všude platilo, že nadílku dostali nejdříve sloužící a to ve formě peněz, šatstva nebo jídla. Vánoční dárky nebyly zabalené, čekaly pod stromečkem ve své nádheře, až zpravidla paní domu řekne, komu jaký dárek patří. Tradice balení dárků se v Čechách rozšířila až po vzniku Československa v roce 1918.
Na hradech a zámcích uvidí návštěvníci během adventních prohlídek kromě nazdobených stromečků i dárky, které si šlechta dávala pod stromeček – pánové se většinou těšili z dýmek, knih, map, psacích potřeb, oblečení, ale i portrétů, dámy dostávaly kromě šperků také drobné kusy nábytku, šperkovnice apod. Na děti čekalo hlavně oblečení, knihy, ale samozřejmě také hračky, i když ne v takovém množství, jak je tomu dnes.
(Foto ze zámku Slatiňany)
Krajské dotace pro kulturní památky

Radní Pardubického kraje projednali dotace v oblasti kultury a památkové péče.  Doplňují tak dotace Ministerstva kultury a příspěvky obcí na obnovu a záchranu významných památek kraje. Některé z dotací musí ještě potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje.
„Dotace se týkají obnovy fary v Lanškrouně, kostelů v Lažanech u Skutče, v Turkovicích u Přelouče a nově také obnovy pláště kostela Zvěstování Panny Marie v Pardubicích, který sousedí s Krajským úřadem na Komenského náměstí,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Významného finančního příspěvku kraje se dočká také Larischova vila v Pardubicích. „Dlouhodobě se snažíme finančně pomoci k záchraně této novorenesanční vily, jejíž stav je skutečně tragický a rekonstrukce si vyžádá dle mého odhadu desítky milionů korun. V minulosti jsme přispěli například na ošetření trámů napadených dřevomorkou. Pro příští rok uvolníme 500 tisíc korun na opravu střechy a stropů věže. Tato oprava skutečně spěchá a je důležitá pro zachování této památky,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v minulosti objekt opakovaně navštívil. „Larischova vila které nabízí zajímavé možnosti pro využití, a to jak pro muzeum heydrichiády, tak pro osvětové akce nejen z tohoto období," doplil hejtman Netolický.
Příprava obnovy historické části vodního mlýna čp. 10 v Horním Újezdě bude podpořena na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje dotací, určenou na zpracování projektové dokumentace. „V mlýně je dochováno i původní technologické vybavení a dodnes nese jméno prvního doloženého majitele Jiřího Ležáka. S mlýnem se pojí i několik významných osobností jako Lukáš Pakosta, který byl jedním z popravených vůdců selského povstání z roku 1680, nebo významný český malíř Václav Boštík,“ vysvětlil Línek. Finanční pomoc dostane i projekt kulturní platformy Kulturák ARCHA v obci Lubná. Dotace bude využita na dokončení instalace objektu Sběratelova archa umělce Jiřího Příhody. Objekt je architektonicko-uměleckým dílem, které bylo realizováno a prezentováno na výstavě v Praze v prostorách zámku Troja. Autor byl za něj oceněn v soutěži Umělec má cenu a spolku Přezpolní jej bezplatně zapůjčil.
 
Modernizace SOŠ a SOU v Lanškrouně za více než 50 milionů proběhne za plného provozu

Symbolicky, ve školních lavicích, došlo včera k předání staveniště Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Lanškrouně firmě FORTEX-AGS. Investorem akce je Pardubický kraj, finanční prostředky budou čerpány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o jednu z největších investičních akcí kraje v oblasti školství v tomto období.
Realizován bude projekt přístavby a modernizace odborných učeben s celkovými náklady přibližně 52,5 milionu korun, z toho cena za stavbu činí 40,8 milionu a za vybavení zhruba 11,7 milionu. Pardubický kraj se bude na akci podílet zhruba 13 miliony korun, rozhodující finanční podíl je z evropských peněz,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek. Ten také uvedl, že práce stavební firma zahájí v nejbližších dnech, termín dokončení se pak předpokládá v prosinci příštího roku.
 „Škola nyní využívá čtyři objekty, výchovný proces se proto obtížně organizuje, žáci a učitelé musí přecházet i v průběhu vyučování. Proto bude nesporným přínosem, že se po přístavbě výuka technických předmětů soustředí do jedné budovy. Výrazná částka je také určena na nové vybavení školy. To vše by se mělo pozitivně projevit i na počtu žáků, kteří na tuto školu v budoucích letech nastoupí,“ dodal radní Bernášek.
Během úprav dojde k částečnému ubourání objektu a následné přístavbě tak, aby fasáda přístavby na jižní straně byla zarovnána s fasádou stávající sportovní haly. V přistavené části budou umístěny odborné, jazykové a IT učebny. Na rozšířený půdorys bude provedena nástavba dalšího podlaží, kde se rovněž budou nacházet odborné učebny. Ve stávajícím objektu vznikne úpravou nynější počítačové učebny a vestavbou do částečně nevyužívaného podkroví administrativní zázemí školy. Součástí úprav bude také přístavba výtahu či úprava venkovního prostranství.
Úpravy za plného provozu
Bude se jednat o náročnou stavbu, a to především proto, že proběhne za plného provozu, věříme však, že ke spokojenosti učitelů i studentů,“ řekl projektant Jiří Mareda ze společnosti Prodin.
Důležité pro nás bude zkoordinovat provoz školy a stavební práce, a to především v první polovině února, kdy se na naší škole koná soutěž žáků středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě Kalibr Cup a také okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji,“ sdělil ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun Jaroslav Novák.
Dlouhodobě se snažíme podporovat školství na Lanškrounsku a partnerství se SOŠ a SOU Lanškroun, které trvá již roky, si velmi ceníme, “ uvedl Vladimír Křivka z firmy AVX Czech Republic, která se zaměřuje na elektrotechnickou výrobu a je jedním z největších zaměstnavatelů na Lanškrounsku. „Těší nás, že investice míří do školy právě v tomto mikroregionu, který je průmyslově velmi významný,“ dodal Vladimír Křivka.
 
Vězňové z Mírova vyrobili plyšáky pro děti v nemocnicích v našem kraji 

Slavnostní předání plyšových hraček, které v rámci terapeutických činností vyrábějí vězni ve Věznici Mírov, do užívání Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a Nemocnice Pardubického kraje. Celkem věnuje Vězeňská služba České republiky 500 kusů plyšových hraček, které budou rozděleny mezi ZZSPAK a všechna dětská oddělení nemocnic v kraji. Slavnostní předání se uskuteční v úterý 5. prosince od 14 hodin v areálu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v Pardubicích. Slavnostního předání se kromě zástupců Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým zúčastní také představitelé Vězeňské služby ČR, ředitel ZZSPAK Igor Paar, ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková a primáři dětských oddělení pardubické a chrudimské nemocnice.
Zákaz tranzitní dopravy na silnici II/366 Mikuleč - Svitavy?

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání podpořila zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnici II/366 v úseku Miluleč – Svitavy tak, jak jej předložili zastupitelé hnutí ANO 2011. Cílem opatření je především zvýšení bezpečnosti provozu, zamezení odstavování kamionů na autobusových zastávkách, zmírnění ucpávání města Svitavy, omezení obtěžování nadlimitními imisemi škodlivin a ochrana povrchu komunikace, která na zvýšenou zátěž není stavěna.
„Jako vlastník komunikace požadujeme, aby byla chráněna před nadměrnou zátěží tranzitní kamionovou dopravou. V úseku od křižovatky se silnicí I/35 u Mikulče až po křižovatku se silnicí I/34 u Svitav je možné vyloučit nákladní tranzitní dopravu na základě ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Silnice je prokazatelně nadměrně zatížena nákladní dopravou, z čehož pak plyne zhoršení bezpečnosti silničního provozu, zvýšený hluk a nadměrné poškozování této silnice. Plánovaný odklon kamionů by byl veden po silnici I/35 až po křižovatku se silnicí I/34 u Koclířova, a dále pak ke kruhovému objezdu ve Svitavách, a to obousměrně,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že zákazem průjezdu kamionů by byla ochráněna také investice Pardubického kraje. „V roce 2017 jsme dokončili v rekonstrukci části silnice II/366 v ulici Pražská ve Svitavách za téměř 20 milionů korun. V případě další nadměrné zátěže tranzitní nákladní dopravou dojde ke zkrácení životnosti a nutnosti dalších oprav. V rámci této rekonstrukce komunikace byla veškerá doprava odkloněna právě na navrhovanou objízdnou trasu a v praxi bylo ověřeno, že navržená objízdná trasa odkloněnou tranzitní nákladní dopravu zvládne,“ dodal hejtman Netolický.
Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše by mělo toto opatření přinést hned několik benefitů. „Jedním z nich je jednoznačně zvýšení bezpečnosti provozu, protože v současné době kamiony projíždějí obcemi Mikuleč, Kukle, Javorník a celý průtah městem Svitavy v délce necelých tří kilometrů v zastavěné oblasti. Je zde velmi málo přechodů pro chodce a špatně umístěné zastávky autobusů, které nutí občany tuto komunikace přecházet. Silnice vede kolem škol, dětských hřišť, úřadů a domovní zástavby,“ uvedl Michal Kortyš. „Tímto opatřením by mělo dojít také k omezení ucpávání Svitav kamionovou dopravou ze směru od Hradce Králové po okružní křižovatku silnice I/34 se silnicí I/43. „Pokud budou nákladní vozidla přijíždět ze směru od Moravské Třebové, nebudou v době zácpy paralyzovat centrum Svitav. Bohužel to ale přinese i zvýšený provoz na křižovatce I/35 se silnicí I/34 u Koclířova, kterou nejen dopravní policie už teď prohlašuje za přinejmenším problémovou. Ačkoliv tato křižovat není v majetku kraje, zadal jsem studii její úpravy a budu jednat s ŘSD a samosprávou o společné investici v tomto problematickém místě. Jsem přesvědčen, že omezení dopravy od Litomyšle a úprava této křižovatky musí proběhnout co nejdříve, ale současně,“ řekl Michal Kortyš.
Silnice II. třídy jsou dle zákona určené pro dopravu maximálně mezi okresy, nikoliv pro dálkovou a mezinárodní dopravu, což je úkolem sil. I. třídy. „Zákaz tranzitní nákladní dopravy v úseku silnice II/366 je v souladu s příručkou Ministerstva dopravy ČR. Typickými silnicemi, pro něž lze toto opatření užít, jsou silnice II. a III. třídy, které slouží jako spojka mezi dvěma úseky silnice I. třídy a tranzitní nákladní doprava tyto spojky používá, aby si zkrátila cestu. V současné době je silnice II/366 jednou z nejzatíženějších silnic II. třídy v rámci našeho kraje, což vyplývá také ze sčítání dopravy z roku 2010. Intenzita dopravy je zde ve výši 5 344 vozidel za 24 hodin. Z toho nákladních bylo 1341,“ uvedl autor zprávy a krajský zastupitel za hnutí ANO 2011 David Švec, který se dopravní problematikou dlouhodobě zabývá.
Podle zástupců hnutí ANO 2011, kteří s návrhem přišli, by mělo mít plánované opatření vliv také na životní prostředí, vzhledem k obtěžování obyvatel zmíněných obcí nadměrnými emisemi. Posledním a neméně důležitým opatřením je ochrana majetku kraje. „Neúměrné zatížení sil. II/366 která není stavebně schopná přenášet takovouto zátěž. Naproti tomu silnice první třídy jsou po rekonstrukci v řádném technickém stavu s požadovaným šířkovým uspořádáním. Navržený odklon nákladní dopravy navíc nijak nevybočuje proti ostatním omezením průjezdu tranzitní nákladní dopravy v jiných městech a i v rámci Pardubického kraje,“ uvedl krajský zastupitel Jan Procházka. Že se nejedná o první obdobné opatření v regionu, potvrzuje také předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Miroslav Jurenka. „K takovéto úpravě již došlo například na silnici II/358 v úseku Litomyšl – Česká Třebová. Navíc je připravováno totéž po přeřazení silnice I/ 36 do kategorie silnice II. třídy od dálnice D11 přes Lázně Bohdaneč do Pardubic,“ uvedl Jurenka.
 
Záchrana historických dřevěných leháren v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku 

Přispělo kraji také Ministerstvo kultury České republiky, a to částkou 900 tisíc korun. Obnovu historické budovy bývalé Zemské jubilejní léčebny plicní císaře Františka Josefa I. rozdělil Pardubický kraj do tří etap s celkovými náklady 14,3 milionu korun, v současné době se pracuje na první z nich. „Díky tomu, že v roce 2016 byly budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1916 prohlášeny nemovitou kulturní památkou, sice nyní požívají vyšší ochranu, ale také je jejich obnova o to sledovanější z hlediska památkové péče. Museli jsme vyřešit řadu připomínek památkářů, které celou rekonstrukci také prodražily, proto jsme rádi, že se se na tom finančně podílí také stát,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Projekt posoudila Komise pro Program záchrany architektonického dědictví. „Ministerstvo dospělo k závěru, že se zde jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky a zařadilo akci do Programu záchrany architektonického dědictví 2017,“ informoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za majetek, investice a kulturu.
Lehárny slouží pacientům s pneumologickým onemocněním či TBC. „Pacienti s těmito diagnózami jsou hospitalizováni na izolačních lůžkách a nemohou opustit budovu, také proto je rekonstrukce nejen užitečná, ale musí být postupná. V letošním roce se opravila zhruba třetina lehárny pavilonu S, pokračovat se bude příští rok. Poslední část rekonstrukce plánovaná na rok 2019 zahrnuje celou obnovu lehárny pavilonu N,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
Jde o zrušení novely zákona o střetu zájmů
Je třeba zamezit tlakům na fungování místních samospráv, např. na slučování obcí ekonomickým tlakem

Zajištění informačního a odborného servisu pro místní samosprávy a jejich obrana před množícími se ataky, které ohrožují samotné fungování měst a obcí. Témata jednání hejtman Pardubického kraje Martina Netolického s advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou, která se řadí mezi přední odborníky na právo územních samospráv v České republice. Hamplová stojí v čele iniciativy senátorů, kteří předkládají Ústavnímu soudu ČR návrh na změnu zákona o střetu zájmu a zrušení celé novely tohoto zákona.
„Poslední dobou stále více vnímám tlaky na fungování místních samospráv. Jsem přesvědčený, že vláda, která chce být úspěšná, nesmí bojovat se samosprávami na všech úrovních. Zaznamenal jsem nervozitu u obcí, protože někteří politici naznačili, že by chtěli obce slučovat pod ekonomickým tlakem. Vzhledem k tomu, že takové změny nyní probíhají v Estonsku nebo na Ukrajině, nevím, zda jestli je to cesta, kterou chceme také jít. Domnívám se, že Česká republika ústavní právo na samosprávu respektuje a ostatně územní samospráva jako taková je založena na tom, že stát do těchto záležitostí nevstupuje, ale samotní občané rozhodují, zda chtějí spravovat své záležitosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s Janou Hamplovou rozebíral také problematiku zákona o střetu zájmů. „Tento zákon je bohužel nástrojem, jak z komunální politiky vystrnadit schopné a pracovité lidi, kteří několikrát zváží, zda do politiky vstupovat s rizikem, že budou muset odhalit veškerý svůj majetek, ale také majetek svých blízkých členů rodiny, kteří s danou politickou funkcí nemají přímo nic společného. Zákon tak zasahuje tisíce osob, které nejsou veřejnými funkcionáři ani vysoce postavenými úředníky, což rozhodně není správné,“ doplnil hejtman Netolický.
Ten se v budoucnu plánuje podílet také na školeních a informačním servisu pro starosty obcí, které Jana Hamplová již několik let zajišťuje. „Oslovila jsem pana hejtmana Netolického, kterého si osobně velmi vážím jako odborníka v oblasti místních samospráv, aby v příštích letech vystupoval na odborné konferenci Municipal, kterou každoročně pořádáme v Pardubickém kraji pro starosty. Zároveň jsem přesvědčena, že jeho zkušenosti mohou být zajímavé pro odborné publikace sloužící starostům při výkonu jejich funkce, protože je vždy vhodné, aby byly jednotlivé případy prezentovány někým, kdo se v dané problematice dlouhodobě pohybuje a zná ji,“ uvedla Jana Zwyrtek Hamplová.