Dům pokojného stáří sv. Kryštofa

nabízí volné byty k pronájmu                 

Dům pokojného stáří se nachází blízko hlavního vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí. V blízkosti je pobočka České pošty, obchod s potravinami a autobusová zastávka.
Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a osob starších 50 let, které pobírají invalidní důchod, a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (zejména osoby žijící osaměle, žijící v nevyhovujících podmínkách, příjemci pečovatelské služby).
Obyvatelé DPS jsou v základních životních činnostech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb již potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. Bydlení v DPS není určeno pro osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení odkázány na komplexní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám s psychiatrickým postižením, osobám, které nejsou schopné klidného společenského soužití nebo alkoholikům.
Cílem DPS je poskytnout možnost důstojného a klidného prožití života v atmosféře bezpečí a důvěry. Pomáhá prodloužit všestranně soběstačnost obyvatel, podporuje a rozvíjí jejich fyzickou, sociální, duševní a duchovní aktivitu.
Obyvatelé domu se rádi vzájemně setkávají, využívají posezení na zahradě nebo ve společenské místnosti. Za obyvateli také dochází děti místní základní školy a tato setkání jsou velmi oblíbená jak u seniorů, tak u dětí.  V letošním roce si děti pro naše obyvatele připravily divadelní představení, besídku s písničkami, opékání buřtů na zahradě a předvánoční posezení se zpíváním koled.
Obyvatelé jsou přijímáni na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři, který lze získat v DPS v provozní době kanceláře (v pracovní den ve středu v čase 10 – 12h a 13 – 14,30h)  nebo na webových stránkách http://uo.charita.cz/sluzby/dum-pokojneho-stari-sv-krystofa/.
V DPS sídlí také Charitní pečovatelská služba, která pomáhá obyvatelům DPS s některými činnostmi, které již sami nezvládají. Klientům v DPS jsme nápomoci dle jejich přání a potřeb – např. nákupy ve městě, pomoc s úklidem domácnosti, praní a žehlení prádla, pomoc při přípravě jídla a pití, doprovod klientů do města, na úřady, k lékaři. Podporujeme klienty ve zvládání činností s využitím vhodných kompenzačních pomůcek – např. chodítka, sedátka na vanu apod. Pomáháme udržet kvalitu jejich života či zmírnit osamělost. K dispozici je u nás také sociální pracovník, který poradí, jak řešit případné starosti.
 
Kontaktujte nás pro více informací:
Oblastní charita Ústí n.O., DPS sv. Kryštofa, Sokolská 68, 562 04  Ústí n.O.
Ladislav Bien, vedoucí DPS: tel. 730 804 220, e-mail: ladislav.bien@uo.hk.caritas.cz
Pečovatelská služba: tel. 731 402 341, e-mail: chps.uo@uo.hk.caritas.cz