Konzum připravuje rozšíření prodejny na Chmelnici       

Nejvýznamnější prodejnou obchodního družstva Konzum v České Třebové je Diskont na Chmelnici. V současné době je plánované rozšíření prodejny v pokročilé fázi přípravy. O tom, jak bude po rozšíření prodejna řešena jsem se zeptal p. Ing. Tomáše Motyčky, vedoucího technické skupiny družstva Konzum v Ústí nad Orlicí. Tímto dříve publikované informace upřesňujeme

Prodejna, která vznikla přestavěním původní ocelové haly určené pro prodej stavebnin, bude rozšířena o přístavbu směrem k ulici Chmelnice, která je řešená jako nová konstrukce s vazníkovou pultovou střechou. Dále se hala rozšíří směrem k parkovišti. Bude odstraněn stávající dřevěný domeček "Fortel" umožňující sezónní prodej pro zahrádkáře, který nahradí větší celoroční prodejna typu "hobbymarket" ve vyčleněné jižní části haly s plochou cca 170 m2, navíc rozšířená o zahradu o velikosti 70m2. Ve větší  části haly bude prodejna potravin Diskont o ploše 450 m2. 

Nový vstup je orientován směrem z parkoviště. Nový krytý prostor vstupu společně zastřešuje vstup, venkovní prodejní prostor prodejny Fortel a stání nákupních vozíků. Na tento prostor navazuje pohotovostní bezbariérové WC pro zákazníky. Ze vstupní části  následně vedou vstupy osazené roletami vpravo do prodejny potravin Konzumu, vlevo do Fortelu (hobby market) a rovně do pobočky České pošty se dvěma přepážkami, kde budou poskytovány všechny druhy poštovních služeb, tedy včetně podávání a přijímání balíků. Krytý prostor venkovní prodejní plochy je odlehčen kruhovým otvorem ve střeše, kudy proniká k fasádě více světla a opticky celkově odlehčuje vytažený kšilt. Strana venkovní prodejní plochy orientovaná směrem k parkovišti je opatřena jemným pletivem od země až po líc podhledu.

Parkoviště před prodejnou bude mít kapacitu cca 31 stání pro osobní automobily, kapacitně dostačuje. Zásobování prodejny bude nadále za parkovištěm v zadní části pozemku. Zde bude ještě také vstup a zázemí pro zaměstnance, zázemí lahůdek a kancelář.  

Celá hala dostane nový kabát, bude mít nový vzhled, který lze posoudit na vizualizacích. Hlavními architektonickými prvky rekonstruované budovy jsou výrazný kšilt s kruhovým otvorem, který sjednocuje celý nástupní předprostor. Výrazná šedá stěna, vybíhající směrem  do parkoviště, navazuje na stěnu stávajícího skladového zázemí. Tato stěna nově částečně kryje zásobování prodejny a tvoří záda pro ostrůvek zeleně vzniklý u vstupu do prodejny.  Dalším výrazným prvkem je dřevěný hranolový podhled vstupu a venkovního prodejního prostoru přecházející ve stínění jižní stěny. Stávající fasáda obchodu z vlnitého plechu bude nahrazena kontaktním zateplovacím systémem. Budou také zazděna některá z oken směrem na jihozápad.  Objekt lépe zapadne do městského prostoru a bude lépe sloužit zákazníkům. Prodejna má před sebou novou budoucnost, obrat prodejny se po určitém poklesu způsobeném velkými obchodními řetězci stabilizoval. Prodejna Konzum Diskont je nezastupitelná pro poměrně velkou oblast města.  Po přebudování bude ještě atraktivnější třeba i tím, že zde budou také poskytovány poštovní služby a hobby market, který v takovém rozsahu ve městě chybí.

Záměr na rekonstrukci této prodejny Konzum připravuje již od března  t.r., nyní je již vše připraveno pro získání stavebního povolení.  KONZUM, 10. 10. podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona. Investiční akce "Přístavba COOP Diskontu v České Třebové čp. 129, Chmelnice a získala již předběžný souhlas účastníků stavebního řízení. Jde o akci v objemu cca 15 mil. Kč.

Pokud vše dobře dopadne podle předpokladů, bude v první fázi ještě během prosince stavba zahájena venkovními pracemi na přístavbě za provozu prodejny vybudováním přístavby, a jejím zastřešením a opláštěním. V další fázi budou práce probíhat uvnitř objektu prodejny a bude nezbytné prodej zde na cca 2 měsíce přerušit. V tuto dobu se budou muset zákazníci bez služeb prodejny COOP Diskont obejít.  Pokud by vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu, můžeme mít na jaře např. od dubna 2018  na Chmelnici novou moderně řešenou prodejnu.

V případě prodejny COOP Diskont nemusí jít o definitivní řešení. Konzum vykoupil také další pozemky na jihozápadní straně prodejní haly, které chce využít jak pro rozšíření parkování, tak pro rozšíření prodejní plochy v další etapě. Ideový námět na tuto investiční akci je již připraven.