Krajinou českomoravského pomezí                                       

Pod tímto názvem se skrývá nový film na DVD z cyklu “Kdy cesta může být cíl“, v pořadí jako druhý díl. Film vyrobilo filmové studio AV FONA Chrudim a ve středu 8.listopadu 2017 proběhla předpremiéra spojená se křtem DVD v Domě technických sportů v Chrudimi. Tvůrci cyklu si dali za úkol popularizovat místní tratě a zajímavosti v Pardubickém kraji. Zmíněný film je věnován místní trati ze Svitav přes Poličku do Žďárce u Skutče, kterou od číslem 261 můžeme najít v jízdním řádu SŽDC. Trať v letech 2016 a 2017 oslavila 120 let od zahájení provozu.
Na tvorbě filmu se podílely také spolky Poličská lokálka z. s, Klub přátel kolejových vozidel Brno, Městská muzea ve Svitavách, Poličce a Skutči sponzoři byli vedle Pardubického kraje, také České dráhy, ROC ČD Pardubice, SŽDC, Sudop Praha a města Svitavy, Polička a Chrudim. Film vznikl pod záštitou JUDr Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje a podpory Pardubického kraje a za vydatného přispění celé řady sponzorů a spolupracovníků.
Filmaři z Chrudimi strávili u kolejí místní dráhy nejeden den, využili také pro část filmu záběry z oslav místní dráhy z Poličky do Žďárce u Skutče dne 3. září 2017. Toho dne se na místní dráze prohnalo hned několik zvláštních vlaků. V čele vlaků byla parní lokomotiva 464.008 a motorové vozy 851.0044 a 820.0114. Druhý z motorových vozů se objevuje vedle současných vozidel místní dráhy ve filmu nejčastěji. Byl použit dne 8. května 2017, kdy projel celou trať právě za účelem pořízení záběrů pro připravovaný film.
Mimořádný vlak měl celou řadu zastávek s komentovaným doprovodem o historii dané lokality, stanic a zastávek. Některé záběry do filmu vznikaly opakovaným průjezdem některých úseků. Vlak byl provázen komparsem, z části tvořený členy spolku Kolejová z Blanska. Na tvorbě filmu se podílel rovněž spolek Poličská lokálka z. s., někteří jeho členové byli oblečeni v uniformách ČSD z 70. a 80. let. Pochopitelně se všechny záběry jak z oslav trati, tak i natáčecího dne do finálního filmu nedostaly. Některé záběry se nepovedly, nevyšel zvuk a konečná stopáž filmu byla rovněž limitem. Kromě záběrů z místní dráhy, lokomotiv a motorových vozů jsou ve filmu připomenuta jednotlivá města a obce se svými pamětihodnostmi a rovněž široké okolí s památkami, přírodou i turistickým a sportovním využitím jak v létě, tak i v zimě. Film tak propaguje jednu z místních drah v regionu, trať, která prochází severní částí Českomoravské vrchoviny sice není známá významnou drážní stavbou, ale slouží spolehlivě obyvatelům přilehlých měst a obcí a může nabídnout i výhodné spojení jako turistická dráha.
Premiéra filmu Krajinou českomoravského pomezí se pro veřejnost uskuteční 10. prosince v Tylově domě v Poličce v 16.30 hod. Zájemci o film Krajinou českomoravského pomezí mohou objednat film na DVD na mailové adrese: fona.chrudim@seznam.cz, cena bude 95 Kč + poštovné + dobírka.
Pavel Stejskal

Předpremiéra pro spolupracovníky a křest nového DVD se konala 8.listopadu v Chrudimi