57. Jabkancová pouť                             

Opět byla hlava na hlavě, stánek na stánku, auto na autě, zaparkovat nebylo možné ani na náměstí. Přijeli lidé z okolních měst, z Ústí dokonce zvláštními autobusy. Novinkou byly letos dobře využité soutěže pro děti  v areálu rotundy sv. Kateřiny. Program ve stylu retro, Jabkancoví umělci jak je známe i neznáme, známé populární jabkancové písničky i scénky, které se jinde neopakují. Jabkancové tržiště, letos doslova nabité. K Jabkancové pouti ovšem patří také desítky "jabkancových brigádníků", pro lidi většinou neviditelných, ale o to důležitějších. Přes jejich velké snažení a časné vstávání bylo i letos jabkanců podobně jako v předchozích ročnících pouti  nedostatek. Prostě se to nedá stihnout vyrobit tolik jabkanců v takovém množství najednou, přes velké úsilí jinak velmi dobře sehraného kolektivu. Zatím uvádím první fotografie z 57. Jabkancové pouti....  (mm)