Českotřebovští mineralogové na největší mineralogické akci v České republice     

Dvakrát v roce, v květnu a v listopadu se otvírají brány brněnského výstaviště, aby přivítaly milovníky křehké krásy nerostů a zkamenělin. Největší mezinárodní prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, šperků a zkamenělin se konala 18. – 19.listopadu v pavilonu B. K vystavování na ploše větší než je fotbalové hřiště se tentokrát přihlásilo 220 prodejců od nás i ze zahraničí, Vedle vzorků našich východních sousedů zde bylo možné obdivovat kameny z Pákistánu, Mexika, Madagaskaru či z Peru. Kromě přírodních kamenů byly součástí prodejní expozice také šperky z nich vyrobené, předměty z dekoračních kamenů, mineralogické a geologické pomůcky a odborná literatura.
Minerály Brno, jak se tato významná mineralogická burza nazývá, měla i bohatý doprovodný program. Je podstatné, že se na jeho zdárném průběhu podíleli i členové Mineralogického klubu Česká Třebová. Na výstavní ploše v ochozu pavilonu  se konaly dvě výstavy. Obdivovat bylo možné šperky ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově i ukázky prací z mezinárodních sympozií. Zvláštní pozornosti se těšily šperky ozdobené českými kameny, jako například závěs Josefa Drahoňovského z pozlaceného stříbra s velkým vltavínem, či náhrdelník s vyleštěným fosilním dřevem z Lázní Bělohrad.    Ústředním motivem druhé prezentace byla „Křehká krása zeolitů“. Garantem této expozice byl RNDr.Luděk Kráčmar. Mnoho vzácných nerostů pro tuto výstavu zapůjčili členové mineralogického klubu.
Již tradičně se nezapomnělo ani na děti. Pod záštitou Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity Brno a odborným dohledem dlouholetého člena mineralogického klubu, doktora Petra Gadase, proběhl zajímavý program, jehož účelem bylo podchytit nejmladší zájemce o neživou přírodu. Jeho nedílnou součástí bylo i poznávání nerostů a zkamenělin, či využití některých nerostných surovin při výrobě mobilních telefonů. Příjemnou odměnou pro všechny účastníky byl kamínek na památku.
Velké pozornosti návštěvníků se těšila i nová mineralogická publikace, jejímž spoluautorem je další člen českotřebovského mineralogického klubu, František Janouš. Výpravná kniha, která vyšla pod názvem Acháty Barrandienu, mapuje výskyt a zpracování drahých kamenů z oblastí Berounska a Hořovicka. Mnoho členů klubu se na výstavní ploše také prezentovalo svými individuálními mineralogickými a paleontologickými expozicemi.
Jsme rádi, že se Mineralogický klub Česká Třebová může pochlubit i svým působením na celorepublikové úrovni a důstojně reprezentovat tak naše město i region. Ve své přednáškové, výstavní i publikační činnosti chce klub pokračovat i v příštím roce.  Informace o podrobném  programu najdou zájemci na začátku nového kalendářního roku na stánkách regionálního tisku.
                                                                                                                                                                       Milan Michalski