POSLEDNÍ  ROZLOUČENÍ                                                  

Dne 31.10.2017 jsme doprovodili na poslední cestě, spolu s rodinou,

spolupracovníky, kamarády a kolegy hudebníky, za hudebního doprovodu dechové sekce

Velkého Swingového Orchestru, pana 

L U B O M Í R A   H E J D U

Ztrácíme v něm výborného kamaráda, ale především jedinečného muzikanta.

Co bylo potřeba říci již řečeno mnohokráte bylo a nezbývá než použít titulu

písně Karla Hály   „Vzpomínky nám zůstanou.“

Čest Tvoji památce.                                                          Za Velký Swingový Orchestr Jiří Němec