25 let textilní firmy SINTEX

55 let textilní výzkumné činnosti v České Třebové

100 let vlnařské textilní výroby v České Třebové

Historie textilní průmyslové činnosti v České Třebové je významná a dlouhá 150 let. Bývá nejvíce spojována s rozvojem bavlnářské firmy Pollack – později Primona, Perla a opět Primona, která byla po dlouhá léta vedle Českých drah dominantním zaměstnavatelem na Parníku v České Třebové. Primona, stejně jako ústecká Perla však zanikly na přelomu tisíciletí, nedokážíce se transformovat a přizpůsobit turbulentním změnám a potřebám textilního trhu.
Na opačné straně České Třebové, v Bezděkově na Moravské ulici, se však od roku 1916 začala rozvíjet textilní výroba ve vlnařské továrně fy Emanuel Franke. Továrna se stále rozšiřovala a v roce 1945 měla již přes 100 zaměstnanců. Po znárodnění zůstala v trustu Českých vlnařských závodů, ať se postupně jmenovala TEXTILANA, ORLANA, VITKA či MOSILANA.
S rozvojem československého vláknařského průmyslu nastala naléhavá potřeba vyráběná chemická vlákna zavádět do textilního zpracovatelského průmyslu, provádět zkoušky jejich kvality a servisní činnost v textilních podnicích.
Proto byl v objektech tehdejší Mosilany Česká Třebová roku 1962 zřízen Ústav pro zpracování chemických vláken (ÚZCHV). Ústav byl postupně vybaven na tehdejší dobu moderním výrobním a laboratorním zařízením. Byla zde zřízena státní zkušebna č. 220 pro kontrolu kvality chemických vláken, v poloprovozech přádelny, tkalcovny, pletárny, barevny a zušlechťovny byly ověřovány výsledky výzkumu a vývoje pro textilní podniky.
V roce 1996 byl ÚZCHV zprivatizován společným projektem firem SPOLANA Neratovice a SINDAT Praha a vzniklý subjekt SPOLSIN, spol. s r. o. pracoval nadále se stejným zaměřením.
V listopadu 1992 založili tři inženýři ÚZCHV – Jan Homoláč, Miloš Frýbert a Miroslav Orlich spolu se SINDATEM Praha nový textilní výrobní subjekt – SINTEX, spol. s r. o. Česká Třebová. Společnost zakoupila od restituentů opuštěný výrobní objekt ve Skutči, od ledna začala s opravami a v dubnu 1993 nakoupila špičkové velkoprůměrové pletací stroje firmy MAYER&CIE a započala s výrobou úpletů a trikotáže určených na spodní prádlo, trička, mikiny a legíny pro vznikající konfekční a obchodní firmy. Poptávka po kvalitních úpletech byla velká a tak postupně firma SINTEX přikupovala další stroje, přibírala pracovníky, přistavěla ve Skutči nový moderní výrobní objekt pletárny a odkoupila skladové objekty od zeštíhlující se firmy BOTANA Skuteč.
Od 1. ledna 1999 byla společnosti SINTEX transformována ze spol. s r. o. na akciovou společnost. Zakoupila a rekonstruovala bývalou Frankeho vilu v České Třebové na Moravské ulici, kde sídlí ředitelství, obchodní a ekonomický úsek.
Výrobky z českotřebovské firmy SINTEX nosí snad každý, aniž si je toho vědom. Jedná se o spodní prádlo z Evony, Trioly, Úpavanu, špičkové sportovní oděvní výrobky firem Litex, Ultrasport-Senzor, AlpinePro, VandenBerg, Cress, Makro, Klimatex, Draps, Salewa, Direct Alpine, a další.
SINTEX, a. s. se stal v posledním desetiletí významným dodavatelem prádla a speciálních funkčních oděvních výrobků pro českou armádu, policii a Hasičský záchranný sbor.
Rozvíjí sektor speciálního ochranného oblečení, ve kterém se stal důležitým evropským exportérem antistatických, vysoce viditelných, chránicích proti elektromagnetickému záření, neprořezných, nehořlavých a dalších typů pracovních oděvů a prádla.
Českotřebovský výzkumně-vývojový a malotonážní podnik SPOLSIN s. r. o. začal mít po roce 2000 existenční problémy. Velké vláknařské firmy Slovenský hodváb Senica, CHZJD Bratislava, Silon Planá n. Lužnicí a Spolana Neratovice skončily s výrobou chemických vláken a rovněž velké textilní podniky Textilana Liberec, Slezan Frýdek-Místek, Perla Ústí n. O., Primona Česká Třebová, Tiba Dvůr Králové n. L. a další byly nuceny konkurzním řízením ukončit svou činnost. Ti všichni byli zadavateli výzkumných, ověřovacích a servisních prací a donory hospodářské činnosti SPOLSINU. Vzhledem k tomu přestával být SPOLSIN ekonomicky rentabilní a k 1. 12. 2009 došlo k fúzi firem SPOLSIN, spol. s r. o. a SINTEX, a. s. a následné restrukturalizaci.
Po nezbytném zeštíhlení byl přijat pro českotřebovskou divizi SINTEX nový generel, zaměřený kromě speciálních textilních malovýrob na maximální posílení výzkumně vývojové základny společnosti. Činnost je orientovaná na tuzemské i mezinárodní projekty výzkumu a vývoje buď samostatně, nebo ve spolupráci s jinými výzkumnými a akademickými institucemi v rámci EU. Během pěti let se zdvojnásobil objem těchto výzkumných projektů. Divize výzkumu a vývoje, akreditovaná laboratoř a výrobní provozy v současnosti pracují na více než deseti projektech v evropských a národních programech. Jedná se například o speciální 3D textilie použitelné pro antidekubitní podložky, textilie pro tlumicí zóny zdravotnického oblečení, textilie proti prořezu noži či motorovými pilami, nebo vodivé textilie s nosiči senzorů. V oblasti ekologie jde třeba o použití biodegradabilních vláken z kyseliny polymléčné pro snadno rozložitelné obaly při skládkování. Velmi zajímavým projektem je výzkum použití nanovláken při nanofiltracích kapalin a plynů a ve veterinární a lidské chirurgii.
V současnosti zaměstnává SINTEX 120 kmenových pracovníků, zhruba polovinu v České Třebové a polovinu ve Skutči. Vzhledem k nepostačující kapacitě vlastní konfekce zaměstnává v šestnácti konfekčních dílnách v Česku, na Slovensku a v Polsku částečně dalších zhruba 200 šiček.
Přejeme společnosti SINTEX, a. s. do dalších 25 let života stálý podnikatelský úspěch, spokojenost zaměstnanců i klientů při šíření dobrého jména českého textilního průmyslu v Pardubickém kraji.
(Jan Homoláč, fotografie Václav Polák)