ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVE NA PROSINCOVÉ AKCE 


06.12.2017             Třídní koncert žáků p. uč. Mgr. Milady Hamplové
                               18.00 hod., Malý sál KC Česká Třebová
                              
11.12.2017            … a proto tančím, zpívám
                               17.00 hod., Velký sál KC Česká Třebová
                               Vystoupí žáci tanečního oboru a pěveckého oddělení.
 
12.12.2017            Vánoční koncert ZUŠ
                               18.00 hod., Velký sál KC Česká Třebová
                               Vystoupí žáci a učitelé hudebního oboru
 
14.12.2017             Než přijde Ježíšek
                               18.00 hod., Malá scéna Česká Třebová
                               Dramatické pásmo adventních příběhu, vystoupí žáci lit. dram. oboru.
 
18.12.2017            Třídní koncert žáků Mgr. Pavla Nováka a Mgr. Ireny Novákové
                               17.00 hod., Koncertní sálek ZUŠ, Tyršovo nám. 81
 
19.12.2017            Vánoční klávesa
                               18.00 hod., Malá scéna Česká Třebová
                               Vystoupí žáci ve hře na el. klávesy.
 
20.12.2017           Vánoční flétnování
                               18.00 hod., Malý sál KC Česká Třebová
                               Vystoupí žáci ve hře na zobcovou flétnu.