Českotřebovský deník 333/2017 (6/12)
Nové sloupkové osvětlení na dopravním terminálu Jana Pernera už svítí,
ale vandalové nezahálí

Včera dne 5. prosince 2017 byla na dopravním terminálu Jana Pernera  firmou Eko Bi instalována nová osvětlovací tělesa na sloupcích u chodníku vedoucím těsně kolem nádražní budovy, kde bývalo dosud poměrně tma. Osvětlení v těchto místech mělo zajistit původně  nevyhovující osvětlení pomocí LED diod instalovaných do chodníků, které  pořádně nesvítilo od instalace a v poslední zimě vlastně vůbec. Byl to jistě omyl projektanta, který se však nedal ihned napravit, projekt musel zůstat nejméně 5 roků bez jakékoliv změny.  Nové osvětlení prošlo včera první zatěžkávací zkouškou také ze strany místních (nebo dojíždějících?) vandalů, kterým se podařilo jeden z nově instalovaných sloupků ukopnout. Doufejme, že instalovaný kamerový systém viníka ukáže. Není to ovšem jediný problém, protože v chodnících stará osvětlovací tělesa zůstala a jsou stále A tak choďte kolem nádraží stále opatrně... (mm)
Zrcadlo u sídliště Křib instalováno

Iniciativa 23 sousedů z Křibu a také Českotřebovského zpravodaje měla smysl, na přípojce sídliště na hlavní silnici bylo poměrně rychle instalováno nové zrcadlo. Ani to nebolelo, resp. nemusela se zde stát žádná nehoda. Zrcadlo je sice umístěno poněkud nezvykle na již instalované konstrukci přechodu pro chodce, ale vozidlům přijíždějícím od sídliště na hlavní komunikaci, která potřebují dobrý výhled, podstatně ulehčuje  napojení do stále houstnoucího provozu na hlavním průtahu městem. Motoristé děkují.
Těžba v Křivolíku byla povolena

Jde o těžbu, která velmi mrzí ochránce přírody, způsobí nenahraditelné ekologické škody, je ve veřejnosti kritizována. Nejde ale o o prales ani les rekreačního určení. Podle poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla těžba v Křivolíku na pozemku města ppč. 2863/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová plánována a je v souladu s „Lesním hospodářským plánem města“. Těžba byla řádně vyznačena odborným lesním hospodářem p. Pecháčkem. Těžbu provádí Mgr. Zdeněk Krása, IČ 728 43 594. Tato firma byla vybrána v souladu se zákonem o obcích jako nejvhodnější nájemce smlouvou, kterou schválila rada města dne 05.12.2011.
 
Pozvánka na mládežnický hokej

Mladší dorost doma přivítá: 
HC Strakonice  Pátek 8. 12. ve 20:00 hodin
HC Chotěboř  Neděle 10. 12. v 10:15 hodin
Regionální liga – nadstavba o postup do ELIOD extraligy mladšího dorostu, nejvyšší soutěže ČR !
 
Starší dorost doma přivítá:
HC Spartak Polička  Sobota 9. 12. ve 12:15 hodin
Regionální liga – nadstavba o umístění
 
Komunikace na serpentinách po vichřici opravena, nikdo nic nepozná

Všechny spadlé stromy byly odstraněny, komunikace byla v místě vyvrácených stromů zcelena a povrch dokonale upraven, Správce komunikace je třeba pochválit.

CHL uděluje první finanční tresty
Vedení soutěže CHL udělilo první finanční tresty (2 x 150 Kč).  Zatím jde o první dva hříšníky z 2. prosince, jejich jména jsou zveřejněna v informačním systému CHL. Systém plateb bude jednoduchý, potrestaný hráč musí zaplatit pokutu do zahájení dalšího zápasu. Případy, kdy má hráč ještě automatické stop postačuje platbu provést do zahájení zápasu, kdy může nastoupit do utkání. Pokud nebude uhrazena částka za trest hráč nemůže nastoupit do dalšího utkání.
 
Příběh s cigaretou: kuřákovi málem ujel vlak

Stalo se dnes 6.12 odpoledne na třetím nástupišti českotřebovského nádraží. U perónu zastavil rychlík se soupravou Regiopanter jedoucí z Prahy do Brna, cestující vystupovali a nastupovali. S nimi i kuřák, který vyšel jen tak nalehko v košili, byť bylo pár stupňů nad nulou. Nevydržel to bez cigarety. Nějak se u toho zamyslel, vlak rychle bez pískání zavřel dveře a rozjel se směrem k Brnu.  Kuřák (jen tak nalehko) se nestačil divit, všechny věci měl v ujíždějícím vlaku. Našli se však lidé, kteří ještě dokázali vlak na konci nástupiště zastavit. Vlak otevřel dveře, kuřák byl zachráněn. Cigareta mu mohla přijít hodně draho....Vyšší odborná škola a střední škola  zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Smetanova 838, PSČ 562 01
předpokládá přijmout ve školním roce 2018/2019
60 uchazečů denního studia 4letého oboru  ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01
30 uchazečů denního studia 4letého oboru  Sociální činnost 75-41-M/01
40 uchazečů denního studia 3letého oboru  Diplomovaná sestra 53-41-N/11
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  13. 01. 2018   08:00 – 12:00 hodin (sobota)
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv  ( www.szsuo.cz)

Plyšové hračky potěší děti v nemocnicích i na záchrance

Vězni z mírovské věznice vyrobili 850 plyšových hraček, které v předvánočním čase putují do všech vozidel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a dětských oddělení pěti krajských nemocnic akutní. V úterý byly hračky z rukou zástupce ředitele Věznice Mírov Romana Mišáka předány v Pardubicích a Ústí nad Orlicí zástupcům Pardubického kraje. 
„Spolupráce se narodila poté, co jsem na základě myšlenky vybudovat v Králíkách věznici začal navštěvovat jednotlivá zařízení a seznamoval se s jejich chodem. Kromě Světlé nad Sázavou, Pankráce a Pardubic jsem navštívil také mírovskou věznici, kde jsem viděl výrobky vězňů z terapeutických dílen. S panem plukovníkem Mišákem jsme se dohodli, že bychom hračky nabídli našim nemocnicím a záchrance, protože obdobný systém funguje dlouhodobě v sousedním Olomouckém kraji, ve kterém se Mírov nachází,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vnímám určitou symboliku v tom, že odsouzení vězni vyrábějí hračky pro děti, které se dostanou do složité situace například při dopravní nehodě nebo jsou hospitalizovány v našich nemocnicích,“ doplnil Netolický, na jehož slova navázal radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Pro děti je dopravní nehoda, ale i hospitalizace v nemocnici velká psychická zátěž a hračky pomohou zmírnit stres a odvedou pozornost dětí jiným a příjemnějším směrem. Doufám, že i v rámci nápravy vězňů může pomoci, že pomáhají dobré věci,“ uvedl Valtr.
Spolupráci s Pardubickým krajem si pochvaluje také zástupce ředitele mírovské věznice Roman Mišák. „Jsem rád, že se nám daří rozšiřovat spolupráci kromě Olomouckého také na Pardubický kraj. Naši vězni tak mohou svojí prací posloužit dobré věci a hračky, které naši vězni vyrobí, věnovat zdarma těm, kterým udělají radost,“ uvedl 1. zástupce ředitele Věznice Mírov Roman Mišák s tím, že výroba jedné hračky trvá okolo třiceti minut.
Plyšáci potěší děti na záchrance i v nemocnicích
Pardubický kraj plyšové hračky, které získal z Věznice Mírov, přerozdělí mezi vozidla Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a dětská oddělení nemocnic akutní péče v regionu. „V našich nemocnicích využijeme hračky jako dárek pro děti, které budou opouštět ambulance. Budeme rádi, když na vyšetření nebo pobyt v nemocnici nebudou vzpomínat pouze v negativním smyslu, o což se samozřejmě vždy snažíme,“ uvedla ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková. Ředitel tří nemocnic na východě kraje Tomáš Julínek by byl rád, aby se zpětná vazba dostala od dětí zpět k vězňům. „S věznicí zůstaneme v kontaktu i nadále, protože potřeba plyšových hraček je na dětských odděleních velká. Vnímáme tento předvánoční dárek jako milý začátek spolupráce,“ uvedl Tomáš Julínek. Hračky se kromě nemocnic dostanou také do vozidel Zdravotnické záchranné služby. „Myšlenka vybavit naše výjezdové stanice plyšovými hračkami není nový. Dříve jsme byli odkázáni na dary soukromých osob a jeden podnikatelský subjekt. Bohužel však tyto dary nedostačovaly potřebě, kterou v rámci kraje máme. Doufám, že nám tento dar vydrží alespoň rok, protože by to znamenalo minimum dětí při dopravních nehodách a našich zásazích,“ řekl ředitel ZZS PAK Igor Paar.
Stromů podél silnic v roce 2016 opět ubylo. 
Obrat by mohl přinést adaptační plán na změnu klimatu

Praha – Arnika[i] sestavila každoroční statistiky kácení a výsadby stromů podél silnic v českých a moravských krajích. Výsledky  opět potvrdily neblahý trend, protože počet pokácených stromů převládá nad vysazenými. V souhrnu za celou Českou republiku byly za každé tři pokácené stromy navráceny do krajiny pouze dva nové. Z naší krajiny mizí jeden z jejích typických prvků, aleje podél cest. Přicházíme tak  nejen o cenné biotopy a historické dědictví, ale také o přirozenou ochranu před extrémními projevy změny  klimatu. V roce  2016 se nejvíce sázelo ve Středočeském kraji, kde  jeden pokácený strom nahradili silničáři devíti novými. Z dlouhodobého hlediska se téměř rovnocenný poměr mezi kácením a novou výsadbou daří udržovat v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Jednoznačně v neprospěch stromů podél silnic hovoří údaje z Jihočeského, Královehradeckého a Plzeňského kraje.

Arnika z údajů za období 2014-2016 dále zjistila, že 90 % z nově vysázených stromů roste skutečně kolem silnic. Reálné údaje o pokácených stromech jsou však značně pesimistické a stromů v krajině naopak ubývá. V samotném roce 2016 nejvíce stromů kolem silnic padlo v Jihočeském (2562 pokáceno, 482 vysazeno), Pardubickém (1154 ku 209), Plzeňském (1115 ku 101) a  Královehradeckém kraji (1069 ku 169). Výsledky Jihočeského, Plzeňského i Královehradeckého kraje vycházejí dlouhodobě výrazně ve prospěch kácení.

Arnika z údajů za období 2014-2016 dále zjistila, že 90 % z nově vysázených stromů roste skutečně kolem silnic. Reálné údaje o pokácených stromech jsou však značně pesimistické a stromů v krajině naopak ubývá. V samotném roce 2016 nejvíce stromů kolem silnic padlo v Jihočeském (2562 pokáceno, 482 vysazeno), Pardubickém (1154 ku 209), Plzeňském (1115 ku 101) a  Královehradeckém kraji (1069 ku 169). Výsledky Jihočeského, Plzeňského i Královehradeckého kraje vycházejí dlouhodobě výrazně ve prospěch kácení.

 


  • Výstava "Nad zemí" v Kulturním centru od pátku 8. prosince
  • 10 dosud nevystavených pláten Ludmily Jandové
  • Naší paní kurátorce KC Ludmile Marešové Kesselgruberové se totiž podařilo něco úžasného – a pro naši výstavní síň získala výstavu, na kterou jsem velmi pyšní: v prosinci vystavíme pod názvem Nad zemí 10 nikdy nevystavených pláten Ludmily Jandové. To je možné samozřejmě jenom díky panu Martinu Jandovi a jeho White Gallery, kterým patří můj velký dík!