Českotřebovský deník 334/2017 (7/12)
Pod Jelenicí má být místo prodejny Dětská skupina

Občané bydlící Pod Jelenicí si kladou otázku, co že se připravuje v bývalé opuštěné prodejně potravin  v Kubelkově ulici (na obrázcích). Panoval zde stavební ruch, který je  navenek nejvíce patrný podle vyměněných oken.  Další stavební úpravy probíhají ubvnitř objektu, který je připravován na to, aby zde soukromý provozovatel otevřel tzv. "Dětskou skupinu", tedy předškolní zařízení, které má své opodstatnění od 29. 11. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Označení dětská skupina lze užívat tedy pouze pro dětskou skupinu evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově je vymezena podmínka, že poskytovatel musí umožnit docházku dítěti v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Zjišťujeme další podrobnosti . Vzniká zde tedy další konkurence mateřským školám, kde bude ovšem potřebné platit školné. Podle prvních infomací zájem o dětskou skupinu existuje zejména u maminek, které by potřebovaly nastoupit do zaměstnání a mateřské školy jim umožní nástup dítěte až od září. Do této doby by jim takové předškolní zařízení přišlo velmi vhod. Uvidíme, zda  dětská skupina Pod Jelenicí získá i trvalé klienty. Zatím je vše v přípravě, která však nemá dlouho trvat.....
Ludmila Jandová NAD ZEMÍ

Výstava, obsahující specifický komplet deseti obrazů Ludmily Jandové byla v úterý podvečer otevřena vernisáží pro pozvané hosty, kterou uspořádalo Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s rodinou Ludmily Jandové, mimořádné ženy,  a umělkyni za našeho kraje. Na výstavě nečekejme  krajiny, portréty ani grafiky či ilustrace - je zde unikátní dosud nikde nevystavovaný soubor deseti pláten, které vznikly v daném vývojovém pojetí autorky, přinášejí abstraktní pojetí vnímání světa, barevné dojmy, barevné plochy a kompozice. Zářivá chromatika, jednoduchý kompoziční řád, důsledná nezobrazivost. Soubor, kde jeden obraz patří k druhému.  je to vybraný  soubor, nikoliv průřez dílem autorky, která žila v nedalekém Osíku a zemřela  20. října 2008, tedy před 9 lety. zajímavostí jistě je i to, že v roce 2002 jí byl papežem Janem Pavlem II udělen odznak vznešeného kříže "pro eccelsia et pontifice" za celoživotní dílo a přínos pro duchovní obrodu národa. Výstava obrazů je otevřena každý den od 9 - 12 a od 14 do 17 hodin do konce roku.

Nové sloupkové osvětlení na terminálu ještě nesvítí

Zatím byly osvětlovací sloupky s led diodovým osvětlením instalovány v dolní části terminálu  těsně podle chodníků a podle prvních názorů nemají takovou konstrukci, která by byla zárukou dlouhé životnosti. Právě zde ve frekventované oblasti mohou být snadno poničena, tak jak se nakonec již stalo první večer po instalaci.  Viníka těžko zjistíme, kamera na rohu Nádražní a Sadové je po dobu rekonstrukce fasády vypnuta a dočasně odstraněna. I v případě zapnutí kamery by zachycení viníků bylo píše shodou náhod. Umístění diodových sloupků je takové, že je může poškodit i úklid sněhu nebo sekání trávy. Nemají příliš odolnou konstrukci. Při přípravě vedení byl poškozen pěstovaný trávník, měl by být odborně ošetřen. Osvětlovací sloupky  jsem vyfotil ve dne a chtěl udělat i noční snímek, ale sloupky zatím nebyly rozsvíceny. Takže až někdy příště...  (mm)

Jak probíhala stavební sezóna v Pardubickém kraji v letošním roce?
Co se plánuje na rok příští? 

To byla témata pracovního setkání zástupců institucí a firem působících v oblasti dopravy se zástupci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Ti se na podobných setkáních pravidelně informují o aktuální situaci v dopravě.
Na začátku roku nebylo jasné, jaké prostředky vůbec do oprav silnic půjdou. Nakonec Ministerstvo dopravy peníze uvolnilo,“  řekl v úvodu náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „V současné době se dokončuje zhruba 20 staveb, které budou letos předány do provozu. Další čtyři zůstanou rozpracovány do příštího roku. Na jejich dokončení v příštím roce bude převedena částka kolem 20 milionů korun z celkové hodnoty projektů ve výši 184 milionů. Práce jsou odloženy na příští rok z důvodu blížící se zimy a tím pádem hrozící nekvality provedené práce.“
Na problematiku financování oprav silnic navázal i vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ladislav Umbraun: „Letos se do oprav silnic investovalo kolem 600 milionů korun a je dobře, že ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) i v tomto roce na kraje nějakým způsobem pamatoval. Nedá se to však srovnat například s rokem 2015, kdy kraje od SFDI inkasovaly přes 4 miliardy korun, a do našich silnic jsme mohli investovat téměř miliardu.“
Novela stavebního zákona pomůže
Michal Kortyš přítomným také připomněl změny, které letošní rok přinesl v zadávání zakázek na rekonstrukce silnic. „O výběru dodavatele stavby nerozhoduje už pouze cena, ale i lhůta výstavby, z toho důvodu, aby se opravy příliš neprotahovaly. Vždy je důležité najít střed tak, aby byly spokojené všechny strany.
Převážná část programu pak byla věnována stavu konkrétních staveb nebo přípravě projektů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „V rámci IROP máme připravené projekty na 35 silnic. Máme vytipovaných také 20 mostů, na které budeme dělat projektovou dokumentaci, abychom měli náhradu v případě, že by z nejrůznějších důvodů projekt na některou silnici nedopadl,“ řekl Kortyš. „U projektů IROP máme problémy s majetkoprávní přípravou, což by se však mělo zlepšit s novelou stavebního zákona. Doufáme, že by se v příštím roce mohlo stavět v daleko větší míře, než tomu bylo doposud,“ navázal na slova náměstka vedoucí odboru dopravy. Ten doplnil, že kromě IROP projektů kraj připravuje také například ve spolupráci s polskou Dolnoslezskou správou silnic a železnic modernizaci silnice v Boříkovicích na Králicku nebo obchvat Dašic a obchvat Rokytna a Býště.
Stav přípravy obchvatů komentoval ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) Miroslav Němec. „Obchvat Dašic i Rokytna a Býště jsou ve vysokém stupni rozpracování a příští rok by se na nich mohlo začít pracovat,“ uvedl Němec s tím, že na obchvat Dašic plynule naváže další připravovaná stavba, kterou je obchvat Zminného. „Obchvatem Dašic s napojením na D35 a obchvatem Zminného získá východní část Pardubic kvalitní napojení na evropskou silniční síť,“ řekl Miroslav Němec. Ředitel SÚS Pk na setkání zmínil mimo jiné například stavbu silnice od Vysokého Mýta na Choceň a Žamberk, která je největší stavbou za 1,2 miliardy korun a kterou v nedávné době schválila Centrální komise Ministerstva dopravy, nebo opravu mostu ve Valech. Tato stavba za zhruba 200 milionů korun, na které spolupracuje kraj s Ředitelstvím vodních cest, by měla začít v příštím roce. Modernizace se dočká i silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové, částečná modernizace bude uskutečněna i na silnici II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí.


Firma roku vyrábí vesmírné technologie,
živnostník roku originální houpací prkno

Známe vítěze dvanáctého ročníku podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku!
Vítězná firma Frentech Aerospace, vyrábí díly a vesmírné mechanismy jak pro vědecké mise, tak i pro komerční vesmírné projekty. Motivací zakladatele bylo dokázat, že tuzemské strojírenství se vyrovná západním společnostem v oboru. Konkurence je pro společnost motivací, odlišuje se přístupem k práci, přijímá náročné výzvy. Každý nový vesmírný projekt je vlastně inovací, protože se nikdy předtím nerealizoval. Za úspěch firma považuje to, že dodává pro projekty, jako je ARIANE 5, vesmírné mise ExoMars 2016 a 2020. Její subsystémy poletí k Jupiteru, dodala asi jeden a půl milionu dílů pro letadla Airbus.
Druhou příčku obsadila pardubická ERA, průkopník a přední dodavatel řešení pro sledování letového provozu a identifikaci strojů ve vzduchu i na civilních letištích, a také pro potřeby armádních a bezpečnostních složek. Dodala již přes sto systémů zákazníkům z řad organizací řízení letového provozu, letišť a vojenských sil ve více než šedesáti zemích pěti kontinentů.
Stupně vítězů doplňuje společnost Unuodesign, která se zaměřuje na výrobu dětského oblečení a látkových plen z certifikovaných materiálů. Vzory na látkách, které společnost nabízí, si její majitelka vymýšlí sama. 
Živnostník roku Viktor Hrdina! Začalo to vlastní potřebou, pro vlastní děti. Vítězný živnostník Viktor Hrdina přinesl na český trh hračku, která svou jednoduchostí nemá obdoby – houpací prkno.  Zalíbila se mu jednoduchost a představa multifunkčnosti. Děti s prkny vymýšlejí daleko více aktivit, než by člověka vůbec napadlo. Navíc má blahodárné účinky na děti, o kterých všichni hlásali, že jsou neposedné. 
Druhé místo obsadil Josef Fryzelka, který vyrábí sudy na víno a lihoviny od 5 do 600 litrů, kádě na kvašení ovoce, zelí, lihoviny s bylinkami, medovinu, pivo a to od třiceti až do deseti tisíc litrů, a také kádě a sudy pro lihovary.
Bronz získává Věra Vávrová, která šije pánské košile a dámské halenky. Proti asijské konkurenci obstála. Otevřela dva obchody v Praze a Českých Budějovicích.
Pardubická chemička se díky miliardovým investicím mění v moderní firmu

Pardubice (7. 12. 2017) – Továrna, která před rokem 1989 patřila k největším zaměstnavatelům, ale také k největším znečišťovatelům životního prostředí v Pardubickém kraji, se mění před očima. Přesvědčil se o tom také Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, kterého s největšími investicemi posledních pěti let seznámil přímo v podniku generální ředitel Synthesie Josef Liška.
„Pro nás, kteří si pamatujeme, jak to tady vypadalo před 30 lety, jsou změny nepřehlédnutelné. Měl jsem možnost vidět, jaký důraz klade společnost na ekologii, to se s tehdejší dobou nedá vůbec srovnat. Kromě toho šly několikamiliardové investice do nových technologií a výrob,“ řekl Roman Línek, který si prohlédl například interiéry výroben kyseliny dusičné a diethyletheru s novými řídicími systémy. Na provoze oxycelulózy se seznámil s unikátním produktem pardubické Synthesie, a to s oxidovanou celulózou, což je hemostatikum používané při chirurgických zákrocích k zastavení krvácení. Na závěr Josef Liška prezentoval komplex regenerace odpadních vod z výroby nitrocelulózy. „Je dobře, že nové provozy dodržují přísné ekologické normy. Bohužel jsou v Synthesii stále nedořešené staré ekologické zátěže, z nichž se podařilo odstranit pouze jednu. Je na státu, aby v tomto úkolu, který na sebe převzal, pokračoval,“ dodal Roman Línek.
Místo pro další podnikání
Současná chemička zabírá mnohem menší prostor než v minulosti a plánovaný rozvoj je spíše intenzivní než extenzivní. Momentálně je v areálu po řadě demolic již nepotřebných objektů několik volných upravených pozemků vhodných k podnikání. Synthesia nabízí k pronájmu či prodeji i vybrané objekty. V prostoru SemtinZone působí na ploše 7,5 km2 už nyní 120 firem a své uplatnění zde nachází 4000 pracovníků.  „Údržbě průmyslového areálu SemtinZone  a zlepšování jeho údržby věnujme již několik let zvýšenou pozornost a především pak nemalé finanční prostředky,“ řekl Josef Liška a pokračoval: „ Myslím, že co do rozsahu demolic, oprav a investic, nemá naše aktivita v Pardubickém kraji obdoby. Pozitivním faktem je rovněž naše již několik let stabilní ekonomická situace, která vytváří základ pro naši pozici jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu.“
Nejnovějším investorem v SemtinZone je japonská firma Central Glass, která bude v rybitevské části závodu vyrábět elektrolyt pro lithium-iontové baterie.