Českotřebovský deník 335/2017 (8/12)
Velká předvánoční vlna solidarity s panem Františkem Kovářem,
Třebovákem bez domova

Pani Vavřínová uvedla v prosincovém vydání Českotřebovského zpravodaje prosbu, výzvu pomoci Panu Kovářovi, Třebovákovi,  který ztratil svůj domov a nachází se v nezáviděníhodné situaci. Od zveřejnění telefonovala řada lidí, všichni chtěli nějak pomoci. O osud pana Kováře jsem se začal zajímat. Nevím, do jakých podrobností mám jeho příběh uvádět, nicméně je třeba především napsat, že nikomu nic zlého neudělal. Možná si zavinil svůj nynější osud sám, ale žil přece ve společnosti, která by k němu měla najít cestu a způsob, jak mu pomoci.  Bydlel v domku na Lidické ulici dříve pracoval snad v ÚZCHV a veškerý čas a úspory věnoval péči o své rodiče. Je několik lidí, kteří to chtějí dosvědčit. Kdyby se v té době obrátil na úřady, mohl pečovat i za finanční odměnu. Nechtěl se nikomu vnucovat a nechce ani dnes. Nebyl ani evidován na úřadě práce, nikdo za něho neplatil sociální a zdravotní pojistné. Nenašla se v té době osoba, která by mu pomohla a situaci dobře vysvětlila, bohužel ani na VZP.
Všeobecná zdravotní pojišťovna nakonec začala na panu Kovářovi vzniklý dluh (cca 140 tisíc Kč)  vymáhat exekucí a prostředky nakonec vymohla prodejem jeho domu v Lidické ulici v dražbě. Dům se tehdy prodal za částku, která bohatě stačila na umoření dluhu (snad je teď VZP spokojenější) i na poplatky exekutorovi. Exekutorská kancelář má nyní zbylé finanční prostředky získané dražbou v advokátní úschově, pan Kovář je odmítá přijmout, neboť by tím potvrdil, že že s křivdou, kterou na vlastní kůži prožil, souhlasí. Přesvědčil jsem se, že dostal od města mnohokrát nabídku na zajištěné sociální bydlení a další pomoc, všechno na základě své otřesné zkušenosti, kdy přišel o všechno, odmítá. "nemůžeme pomáhat, když si to sám pan Kovář nepřeje," říkaji sociální pracovníci města. Vím také, že se spoluobčané chovají k panu Kovářovi dobře, snaží se mu pomáhat, v mnoha případech pomoc i odmítl. Díky penězům v advokátní úschově, se kterými nechce disponovat ( kterých se štítí), nemůže dostat ani sociální dávky.  A proto žije život bez domova a žije z pohostinství známých. Je to příběh v kruhu, ale zatím s otevřeným koncem.
Prosím, víte-li někdo jak, pomozte, je přece jeden z nás Třebováků a měli bychom k němu najít cestu. Nejhorší je, že tu křivdu, která se mu podle jeho názoru stala, už nelze změnit a domek mu vrátit. Na ubytovnu nepůjde, ani nikam do sociálního bytu, ani do paneláku. Možná, snad do podnájmu někam do domku spíše v okrajové části města. Máme vystudované zkušené psychology, mohla by to být pro ně výzva.    (mm)
 
Vichřice 29. října zbourala také hřbitovní zeď,
pádem zdi byl poškozen hrob a pomník. Město by mělo škodu uhradit.

Městský hřbitov v České Třebové poznamenaly letos dvě pohromy. První z nich se stala dne 10. srpna, kdy střecha ze sousedního zahradnictví poškodila až desítky hrobů. Byl to zásah vyšší moci, proti které se nelze pojistit, také poškozená stavba na sousední nemovitosti nebyla pojištěna. Město tuto situaci vyřešilo tak, že poskytuje poškozeným individuální dotaci do výše 50% škody, maximálně však do výše 5000 Kč. Celkem je na řešení této škody v městském rozpočtu deponováno 100 000 Kč. Pád střechy ze sousedního pozemku opravdu město nemohlo předvídat, uzavřená pojistka se na tuto situaci nemohla vztahovat.  
Další vichřice, kterou jsme letos zaznamenali, byla 29 října, zlomila několik stromů ve městě a větší škody napáchala např. na kozlovských serpentinách.  Škodila ovšem také na městském hřbitově, kde někde hodně pochroumala hřbitovní výzdobu. To se dalo očekávat a těžko se proti tomu bránit. Ovšem největší dílo zkázy bylo zaznamenáno na do této doby pěkně upraveném hrobě těsně vedle bočního východu ze hřbitova směrem k přistavenému kontejneru.  zde se vítr opřel do zdí a keřů na ni rostoucích takovou silou, že zeď povalila zcela zdemoloval pomník hrobu ležícího těsně u zdi a zmíněné uličky (Dílo zkázy je na fotografii).  
Vlastník hrobu však  došel k velkému zklamání, když na svoji žádost o náhradu škody způsobenou prokazatelně pádem poškozené zdi hřbitova (tedy městského majetku), dostal z Eko Bi obligátní odpověď o náhradě 50% škody do výše 5000 Kč, která byla schválena na situaci po srpnové vichřici. Toto usnesení o individuální dotaci  na opravu hrobů bylo schváleno ještě před říjnovou vichřicí a nemohlo se tedy na ni vztahovat. Vždyť hrob a pomník byl poškozen díky špatnému stavebnímu stavu městského majetku. Na takovou situaci se pojistka vztahuje a škoda by měla být  uhrazena z této pojistky města prostřednictvím odboru majetku.  Zajímavé je, že dodnes nebyla zeď opravena, ale keře, na zdi rostoucí, do kterých se vítr opíral a které také způsobily snížení  soudržnosti zdi, byly již odstraněny. Věřím, že situace bude posouzena a nová žádost majitele hrobu o náhradu škody bude znovu a odpovídajícím způsobem  vyřešena.
Škoda převyšuje 20 000 Kč. (mm)
 
Historické vlaky se vrátí na Králicko i v příštím roce

Koncem září skončil třetí ročník pravidelných sobotních jízd historických vlaků z České Třebové do Hanušovic. Pardubický kraj však již nyní s Českými drahami připravuje další ročník oblíbené turistické atrakce, která přilákala okolo 3500 cestujících. Mírné komplikace způsobuje technický stav jedné z parních lokomotiv, ale také snižující se počty strojvůdců, kteří tyto historické vlaky umí ovládat.
 „Zájem cestujících o tuto atrakci stále přetrvává i po třech letech provozu, což nás velice těší. Ukazuje se, že rozhodnutí vrátit na koleje historická železniční vozidla v pravidelných časech byl správný. V letošním roce jsme měli nejdelší trasu ze všech ročníků, jelikož bylo po dokončení rekonstrukce možné znovu využít i stanici Hanušovice v sousedním Olomouckém kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s obchodním ředitelem Regionálního obchodního centra Pardubice Tomášem Netolickým projednával přípravy čtvrtého ročníku. „Bohužel parní vlak Velký Bejček, který v minulých letech na Králicku pravidelně jezdil, je nyní mimo provoz a čeká jej poměrně složitá rekonstrukce. Řešíme proto s Českými drahami alternativní možnosti v případě, že by do letních měsíců nebyla lokomotiva funkční. Chceme však i nadále zachovávat režim střídání parních a historických motorových vozů. Bohužel se potýkáme také s počty strojvůdců, kteří umí historické lokomotivy ovládat. Doufám však, že i tuto komplikaci vyřešíme, aby cestující o tento unikát v našem kraji nepřišli,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V minulých letech se mohli cestující svézt osobními vagony zvanými Rybák, taženými prvorepublikovými parními lokomotivami, nebo motorovým vozem Krokodýl z 60. let. „Jízdy historických vlaků vnímáme nejen jako samostatnou turistickou atrakci, ale také jako způsob propagace jedinečné oblasti Králicka, která patří oblíbené destinace v našem regionu,“ řekl Netolický.
 
Záměr odkupu mlýnů pro galerii se líbí, podmínky musí být férové

Pardubice – Členové výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Pardubického kraje se na svém výjezdním zasedání v Souboru lidových staveb Vysočina projednávali návrhy zpráv do zastupitelstva. Zabývali se podporou tradiční lidové kultury a rozpočtem v oblasti kultury a památek na rok 2018. První náměstek hejtmana Roman Línek je seznámil s obrysy budoucího využití pardubického zámku, tak jak jej navrhli tři špičkoví architekti, a také se záměrem odkoupit pro potřeby Východočeské galerie hlavní budovu Gočárových Mlýnů.
Pardubický kraj má v rámci republiky velké zastoupení mezi památkami lidové kultury i nehmotného kulturního dědictví. Jako jediný z krajů má také vlastní dotační titul na podporu tradiční lidové kultury, což ocenila Ilona Vojancová  ředitelka Souboru lidových staveb Vysočina, které je pověřeným pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v kraji.
V uplynulých dvou letech také výrazně vzrostl rozpočet dotačních titulů v oblasti kultury a památkové péče, ve dvou termínech byly navýšeny platy v kulturních institucích zřizovaných krajem a zvýšily se i jejich dotace. Pro příští rok je v rozpočtu navrženo o 23,5 milionu více než v roce letošním.
Šance v Gočárových mlýnech
„Předložil jsem členům výboru také projektovou studii, kterou pro majitele Gočárových mlýnů vypracovali architekti Petr Všetečka a Josef Pleskot. V současné době je asi jedinečná šance získat dotace jak na odkup, tak na rekonstrukci této národní kulturní památky pro potřeby Východočeské galerie v Pardubicích. Tato možnost v minulých letech nebyla a v budoucnu se už zřejmě nebude opakovat. Proto by byla škoda této šance nevyužít,“ řekl Roman Línek. Vzpomenul i na usnesení vlády z roku 2002, které tehdy přislíbilo Pardubickému kraji dotaci 250 milionů na galerii umění v místě bývalé reálky. Tato budova však nakonec byla rekonstruována pro potřeby krajského úřadu.
Členové výboru zastupitelstva stejně jako majetková komise rady tento záměr jednohlasně podpořili.  Pokud se k němu vyjádří kladně i jednání celého zastupitelstva v příštím týdnu ve Svitavách, bude před Pardubickým krajem stát fáze vyčlenění potřebného areálu geometricky a z hlediska sítí a infrastruktury a dojednání finančních podmínek. „S dalším postupem se seznámíme v prvních měsících příštího roku. Podmínky prodeje musí být férové pro všechny strany a bylo by dobré uzavřít dohodu o partnerství s jasně stanovenými parametry budoucího využití a provozu celého areálu jak s jeho vlastníkem, tak i s městem Pardubice, které zde má vybudovat polytechnické dílny,“ uvedla předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Magda Křivanová.
Vánoce na Veselém Kopci
Na Veselém Kopci, který je nejvíce navštěvovanou památkou Národního památkového ústavu v našem kraji, si členové výboru prohlédli vánoční výstavu, která vyvrcholí Vánočním jarmarkem o tomto víkendu. Letošní návštěvnost Souboru lidových staveb Vysočina se zřejmě přiblíží hranici 80 tisíc lidí.
PhDr. Zuzana Nováková
 
Posledním letošní jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Pod vedením hejtmana a předsedy krajské bezpečnostní rady Martina Netolického byla kromě standardních projednávána také témata zimní údržby, kontroly Wonkova mostu v Pardubicích, ale také opatření, která byla v areálu strojíren přijata po únorovém výbuchu. Prvním tématem jednání bezpečnostní rady byla problematika zimní údržby na silnicích prvních tříd, kterou od letošního roku zajišťují soukromé společnosti. „Po jednáních, která následovala v minulých týdnech, budeme situaci nadále monitorovat a komunikovat jak se složkami IZS, tak soukromými subjekty. Budou vytipovány nejproblematičtější úseky silnic, nad kterými bude uplatňován zvýšený dohled včetně nárůstu objemu posypu. Mezi problémové obecně patří nadjezdy a sjezdy z mimoúrovňových křižovatek. Na víceúrovňovou křižovatku u Opatovic nad Labem bude ŘSD instalovat postřik solanky do svodidel. S tímto postupem jsou dobré zkušenosti například při výjezdu z Hřebečského tunelu nebo obchvatu Chrudimi,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že z hlediska policie patří mezi zásadní komunikace I/11 a I/35 v úseku Jaroslav - Koclířov.
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec seznámil přítomné se změnami, které přineslo rozhodnutí státu vyhlásit na tyto služby výběrové řízení pro krajské silničáře. „Pro nás znamenala tato změna přesunutí kapacit ze silnic první třídy na nižší komunikace a vypovězení smluv s řadou soukromých zemědělců. Dnes zajišťujeme 80 procent objemu údržby na silnicích II. a III. tříd s tím, že zbytek pro nás zajišťují subdodavatelé. Pro soukromé společnosti na silnicích prvních tříd navíc zajišťujeme 30 procent služeb včetně celoplošného pokrytí prodejem soli,“ uvedl ředitel SÚS PK Miroslav Němec.
Kontroly Wonkova mostu
Ředitel SÚS PK Miroslav Němec informoval členy bezpečnostní rady se stavem Wonkova mostu v Pardubicích. „V průběhu roku byla provedena důkladná kontrola mostu, která odhalila problém s napětím v jednom z devatenácti podpěrných lan. Všechny zbývající lana jsou v naprostém pořádku. V současné době probíhají další kontroly a testování, abychom zjistili, jaká je při výpadku jednoho lana únosnost mostu,“ uvedl Miroslav Němec. „Pokud se zjistí, že bude nutné jedno lano nahradit, budeme muset dočasně na mostě omezit dopravu. Chci uklidnit veřejnost, že most rozhodně není v havarijním stavu a aktuálně nehrozí žádné problémy. Počátkem roku budeme znát další informace. Pokud bude rekonstrukce nutná, jsme připraveni pro tento klíčový pardubický most potřebné prostředky na rekonstrukci vyčlenit,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Zabezpečení Poličských strojíren
Statutární ředitel Poličských strojíren Petr Němec představil členům Bezpečnostní rady nejen samotný provoz v areálu společnosti, ale seznámil je také s přijatými opatřeními po únorovém výbuchu. „V současné době jsou splněna všechna opatření, na kterých jsme se po únorové události shodli jak se složkami IZS, tak krajskou bezpečnostní radou a panem hejtmanem,“ uvedl Petr Němec. „Posun v bezpečnostních opatřeních je skutečně velký a jsem rád, že společnost dodržela všechny sliby, které na našich jednáních zazněly. Mezi zásadní patří výrazné rozšíření kamerového systému, vytvoření jednotného dispečerského pracoviště a revize systému elektrické požární a zabezpečovací signalizace. Požadovali jsme také pravidelné součinnostní cvičení se složkami IZS, aby se zvýšila jejich znalost areálu. Jsem rád, že je v případě mimořádné události zajištěno také automatické informování okolních obcí,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Kromě těchto mimořádných témat projednávali členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje kontroly plánů fyzické ochrany objektů, novelu zřizovacích dokumentů Krizového štábu Pardubického kraje, ale také plánovaná bezpečnostní cvičení složek IZS. Zástupci Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj informovali o aktuálním stavu nákazy afrického moru prasat v České republice, který je od samého počátku prokázán pouze ve Zlínském kraji.

 



  •