Českotřebovský deník 338/2017 (11/12)
Krátce:

Cena vodného vzroste. Valná hromada Vodárenské společnosti, s.r.o. určila nárůst ceny vodného a stočného v dalším roce 2018. odběratelé zaplatí souhrnně za kubický metr více o 1.96 Kč.
 
Setkání s podnikateli v pohostinství. Vedení města se 12.12. ve 14 hodin setká v zasedací síni českotřebovské rad nice s podnikateli v pohostinství, aby projednal stížnosti a připomínky občanů na problémy spojené s provozem pohostinských zařízení v době nočního klidu a možnostech řešení.
 
Poslední jednání zastupitelstva města v roce 2017. Na jednání byly projednány majetkové záležitosti dle návrhu rady města, poslední změna rozpočtu města, rozpočtové provizórium  na první část roku 2018, dvě nové městské vyhlášky a další záležitosti. K jednání bude připraven  podrobnější text.  
 
Beseda s českými olympioniky. V malé scéně se bude v úterý 12.12. konat beseda s úspěšnými českými olympioniky určená pro žáky základních škol.  jde o akci zaměřenou k pořádání zimní olympiády dětí a mládeže, ktsrá se bude v lednu a únoru 2018 konat také v České Třebové. 
 
Dětská skupina Stonožka - nové předškolní zařízení pod Jelenicí  

Zřizovatelem bude nájemce  objektu bývalé prodejny potravin Pod Jelenicí pan Stanislav Kopečný z Pardubic, který zřizuje podobné dětské skupiny také v Pardubicích i jinde.  Takové předškolní zařízení má omezenou kapacitu na 24 děti, a využívá novou legislativu platnou od roku 2014, kdy nejde o zařízení schválení ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, ale spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Stanislav Kopečný provozuje  např. dětskou skupiny Lištička pro předškolní dětí od věku dvou let a sídlí  v Labské ulici, č.p. 377 v Pardubicích. Provozovatel dětské skupiny Stanislav Kopečný skupinu založil jako alternativu k přeplněným mateřským školám v Pardubicích. K otevření dopomohla získaná podpora z Evropského sociálního fondu, díky němuž je pobyt dětí cenově zvýhodněný. Jako partnery oslovil provozovatel společnosti Foxconn group. Dětská skupina se nachází v blízkosti pardubického zámku. Děti mohou docházet do dětské skupiny jak na celý den, tak pouze na část dne dle preferencí rodičů. Provoz je každý pracovní den od 7.00 – 17.00 hodin. Péče o děti v dětské skupině je poskytována v souladu s waldorfským přístupem k péči o předškolní děti.
Chaloupka z.s. vznikla v červnu 2009 jako sdružení, které nabízí a rozvíjí volnočasové aktivity dětí a mládeže. Mezi její cíle patří i nabídka programů a akcí zaměřených na setkávání všech věkových generací. Od roku 2014 se věnujeme provozováním dětských skupin a příměstských táborů. Takové dětské skupiny, takové, jako je popsaná dětská skupina Lištička provozuje Chaloupka, z.s. již v řadě míst východočeské oblasti v Pardubicích ( Lištička, Brouček, Chaloupka, Vlašťovka), v Hradci Králové (Karkulka), Světlá nad Sázavou (Letadélko) a Chrudim (Kaštánek).  Další dětskou skupinou v pořadí je Stonožka v České Třebové v Kubelkově ulici v prostorách bývalé prodejny potravin.
 
Akce DDM Kamarád v lednu

Kreativní kurzy
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
 
Nekonečná kostka – ručně šitý hlavolam, středa 17.1.2018 od 16:00 – 18:00 hod., cena 120,-Kč (v ceně je veškerý materiál), s sebou: přezůvky, popř. brýle. Je možné si zakoupit materiál i na činnost doma. Lektorka – Velecká Gaby.
 
Pololetní prázdniny
Dům dětí a mládeže Kamarád připravuje pro děti školního věku výlet do JumpParku v Brně. Pojeďte s námi a užijete se legraci při skákání na trampolínách. Výlet se koná v pátek 2.2.2018, cena 450,-Kč (v ceně je jízdné vlakem a vstup). Přihlásit se můžete v kanceláři DDM od pondělí 8.1.2018 do pátku 19.1.2018 nebo na tel.č. 736 694 671, 777 292 218.
 
Dětský karneval
Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá pro děti a rodiče KARNEVAL Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Karneval se bude konat v sobotu 10.února 2018 od 15:00 do 17:30 hod.v sále restaurace Na Horách. Vstupné – dospělí 45,-Kč, děti 30,-Kč, děti do 3 let – zdarma (bez nároku na místo). Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách v DDM Kamarád od 8.1.2018. Pro děti jsou připraveny soutěže, tanečky, výroba škrabošky, bohatá tombola a vystoupení dětí ze ZK.
 
Výstava plánů k budoucímu využití Zámku Pardubice je k vidění v reálce

Pardubice – Perštejnská rezidence, tak se jmenuje výstava plánů z Generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice. Až do konce roku bude k vidění v bývalé reálce na Komenského náměstí 120, a to každý všední den od 8 do 18 hodin.
Generel vypracovali na zadání 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka tři významní čeští architekti, Petr Všetečka, Josef Pleskot a Ladislav Lábus. Přináší nový pohled na využití prostor v areálu zámku. Odvíjí se od něj i nyní zahajovaný evropský projekt za více jak 100 milionů korun, který podtrhne perštejnské období na zámku.
Postupně vznikne na zámku nový prohlídkový okruh, který povede sály a místnostmi v současné době využívanými pro stálé expozice, výstavy, depozitáře nebo dílny Východočeského muzea. Některé provozy a depozitáře se přesunou do Ohrazenic, historická expozice se stane součástí okruhu a další, poměrně rozsáhlé výstavní prostory vzniknou v hospodářských budovách na nádvoří, včetně velmi komfortního návštěvnického a vzdělávacího centra.
Na plánech je vidět i umístění nových společenských prostor ve 3. nadzemním podlaží zámku nad hlavní bránou, kde je nyní expozice skla. Tento sál byl ve své době druhým největším v království hned po Vladislavském sálu na Pražském hradě. Zázemí sálu budou doplňovat prostory o poschodí níže. To umožní lépe chránit nástěnné malby v rytířských sálech, kde se nyní většina společenských akcí koná.
 
Východočech Havran polní a jeho kamarádi, seznamte se

Ti, kdo jsou vnímaví při cestách nejen přírodou, ale i městem, si mohou všimnout mnoha opeřených spoluobyvatel našeho kraje i v zimních měsících. Pro ně vyhlásil Zelený dům Chrudim s podporou Pardubického kraje soutěž nazvanou Východočech Havran polní a jeho kamarádi, seznamte se.
Všechna soutěžní díla jsou nyní vystavena ve foyeru bývalé reálky, nyní budově Pardubického kraje na Komenského náměstí v Pardubicích. Můžete je zhlédnout do středy 20. prosince a také hlasovat do přiloženého boxu pro ty, které se vám nejvíce líbí.
Všichni zájemci, od dětí až po dospělé mohli malovat, fotografovat nebo psát na téma ptactvo východních Čech. Do soutěže se zapojily kolektivy i jednotlivci základních škol, školních družin, kroužků, domy dětí a mládeže, denní stacionáře, sociální neziskové organizace a také veřejnost. Dospělí především fotili nebo psali, děti malovaly. Zastoupeny jsou téměř všechny regiony Pardubického kraje, například Ronov nad Doubravou, Heřmanův Městec, Prachovice, Chrudim, Pardubice Svítkov a Studánka, Sezemice, Holice, Ústí nad Orlicí, Hlinsko, Česká Třebová, Bořice a další.
Vyhlášení výsledků se uskuteční v Chrudimi v pátek 22. prosince v 15:30 hod. v Ekocentru Ledňáček v rámci akce jubilejního 20. Vánočního zpívání v parku Střelnice, ležícím v přírodní památce Ptačí ostrovy.