Českotřebovský deník 339/2017 (12/12)
VIII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018
Podílí se také Skiteam Česká Třebová

ZODM 2018 začíná zahajovacím ceremoniálem 28.1.2018 a končí 2.2.2018.  
Závody Alpských disciplín se uskuteční ve Skiregionu Buková hora v  Čenkovicích a to:  29.1.2018 slalom, 30.1.2018 vyřazovaní závod a 31.1.2018 obří slalom. Organizací a technickým zajištěním uspořádání závodů byl pověřen Krajský výbor Svazu lyžařů Pardubického kraje ve spolupráci se Skiregionem Buková Hora. 18 členů SKI TEAMU Česká Třebová, z.s. společně s dalšími členy lyžařských spolků se bude podílet na uspořádání těchto závodů při přípravě, stavbě a údržbě tratě v průběhu závodu, jako členové technické čety, jako brankoví rozhodčí a v dalších funkcích. Další disciplína, která se v rámci olympiády uskuteční je Skisross. Organizací a technickým zajištěním uspořádání závodu byl pověřen Sportovní klub Větrný vrch, z.s. na Dolní Moravě. Závod se uskuteční ve dnech 29.1.  a  30.1.2018. Na závod byl nominován za Pardubický kraj starší žák Hájek Ondřej, člen SKI TEAMU Česká Třebová, z.s., podobně jako v roce 2016 se olympiády zúčastnila českotřebovská starší žákyně Hicková Zdeňka a náhradnice Říhová Adéla. 
Zveme všechny příznivce lyžování, přijďte se podívat na závody dětí a mládeže z celé České republiky, přijeďte podpořit nominované závodníky Pardubického kraje.  Dostál Oldřich
Pochvala

Dnes jsem navštívil vaše město a prošel se jím. Musím konstatovat, ze mate moc krásné město, a to především proto, ze se o něj velmi dobře staráte. Vystoupil jsem na vlakovém nádraží a šel na náměsti a dále po městě. Hned zpočátku m překvapil pěkný terminál, budova nádraží, čisté krásné dlážděné chodníky, příjemně upravené vozovky v ulicích s prvky zpomaleni vozidel, pěkné přechody, prvky městské architektury a mobiliár. Všude je čisto i v tak méně vlídném počasí, které je v tomto období. Vše je vkusné, čisté a skutečně příjemné na pohled. Ne vždy a ve všech městech tomu tak je. Je vidět, že si např. někdo všímá, kudy si lide zkracuji cestu a vytvoří tam malý chodníček. Jsou to detaily, ale potěší. Přechody jsou přehledné a okraje silnic zabezpečené. Náměstí je vzorné, co dodat. Vyjadřuji tímto opravdu pochvalu a jsem o to vice hrdý, ze jsem Cech. Vaše město se směle může rovnat našim "západním" sousedům a to je skutečně potěšující.
DĚKUJI A PŘEJI AŤ SE VÁM I NADÁLE DAŘÍ LIDEM ZPŘÍJEMŇOVAT ŽIVOT.  S pozdravem Petr Prokop
 
Unzeitigův betlém letos neuvidíme?

Podle přehledu akcí v době adventu, zveřejněného na webových stránkách města dne 23/11  měl být v době od 10. - 31. 12. 2017 zpřístupněn  pohyblivý betlém a model Trávníka ve výstavní síni Kulturního centra v Nádražní ulici. Když se tam však přijdete podívat, tak zjistíte že to neplatí, že letos si musíte prohlídku českotřebovského pohyblivého betlému odepřít.  Přijdete na výstavu 10 dosud nevystavovaných prací Ludmily Jandové "Nad zemí", jejíž návštěvnost je ovšem zatím za očekáváním. Byť se jistě jedná o unikátní, originální a  dosud nevystavovaný soubor prací, tak přece jen by návštěvnost českotřebovského Unzetigova betlému byla nesrovnatelně vyšší. Vysvětluji si to tak, že původně pořadatelé výstavy předpokládali, že se podaří tradiční předvánoční českotřebovskou tématiku s výstavou "Nad zemí" skloubit, ale nakonec se to nepodařilo, ucelený soubor obrazů si vyžaduje samostatné uvedení, všechno další by dojem z výstavy rušilo. Dovedu si však představit, že by byl betlém zpřístupněn alespoň v jediný den a to v době konání Vánočních trhů v Nádražní ulici v neděli 17. prosince. Byl by to kompromis, který by lidé ocenili.  Unzeigův pohyblivý betlém tedy uvádím alespoň na fotografii.  (mm)

Vánoční koncert KOJK,
sborů BENDL,
VLASTISLAV Heřmanův Městec
a SALVÁTOR Chrudim 

 
Vážení přátelé,
letošní Vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 16. prosince 2017 v 19.00, v kostele Sv. Jakuba v České Třebové, bude zajímavější obsazením i bohatší repertoárově.
 
V rámci reciprocity pozval smíšený pěvecký sbor Bendl partnerský heřmanoměstecký sbor Vlastislav, který doplní ještě chrudimský smíšený pěvecký sbor Salvátor v první skladbě – Valašské jitřní mše pastorální, skladatele Jaroslava Křičky.
 
Poté bude následovat, jistě očekávaná, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, ve které se představí všechny tři sbory, tradiční českotřebovští sólisté a Komorní orchestr Jaroslava Kociana.
 
Podrobnosti najdete na plakátu.
Přejeme vám příjemně prožitý předvánoční večer.
 
Bohuslav Mimra 

Pardubice hledají prostor pro dočasné autobusové nádraží

Linkové autobusy zajíždějící do Pardubic na autobusové nádraží vedle pivovaru pravděpodobně v dohledné době tento prostor opustí. Nový majitel pozemků má připraven rozvojový plán celého území, který s autobusovým nádražím již nepočítá. Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem pro oblast dopravy Michalem Kortyšem proto chtějí jednat s městem Pardubice o dočasném řešení, které by mělo platit pouze do doby vybudování terminálu B v blízkosti vlakového nádraží, což je projekt, který město v současné době připravuje.
„Jako objednavatel linkové meziměstské dopravy se v Pardubicích dostáváme do nelehké situace, jelikož musíme řešit nejen zastavování linkových autobusů, ale také jejich odstavení po dobu čekání mezi jednotlivými jízdami. Majitelem pozemků pod stávajícím autobusovým nádražím nedaleko centra města jsme byli informování o jeho rozvojových plánech, které zcela logicky se stáním autobusů nepočítají,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Musíme tento problém začít řešit co nejdříve společně s městem Pardubice, které plánuje vybudování terminálu B v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Do té doby musíme hledat alternativní variantu, která by zamezila problémům nejen pro cestující z a do krajského města. Zároveň je nutné mít na paměti také plynulost dopravy, která již dnes není v dopravní špičce mnohdy lehká. Město by mělo nabídnout alternativy tak, aby nebyl provoz omezen,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který již v této věci jednal se svým náměstkem pro oblast dopravy Michalem Kortyšem.
„V tomto týdnu budu mít schůzku se zástupcem nového majitele pozemku, od kterého budu chtít znát harmonogram jeho plánů, abychom věděli, kdy bude nutné stání autobusů přestěhovat. Poté budeme jednat s městem, které by mělo být eminentní zájem na tom, aby nebyla zhoršena jeho dopravní obslužnost. Budeme prověřovat několik možných variant jak pro zastavení autobusů, tak pro jejich odstavení, které dopravně nezatíží centrum města a budou pohodlné i pro samotné cestující,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.
 
Nový krajský zastupitel  za ČSSD - Ladislav Effenberk

Zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje bylo dnes ve Svitavách zahájeno složením slibu jeho nového člena. Stal se jím Ladislav Effenberk, který ve funkci nahradil Lenku Dupákovou.  Dosavadní krajská zastupitelka a místopředsedkyně finančního výboru Lenka Dupáková rezignovala na svůj post, a to k poslednímu listopadu. Klub ČSSD do této funkce nominoval Ladislava Effenberka.  Ten vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro střední školy (aprobace matematika - chemie), v 80. letech pak působil jako středoškolský učitel. Do komunální politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen zastupitelem Holic. Zde mezi lety 1990 – 1994 a 2006 – 2010 zastával také funkci místostarosty. Od roku 2010 je starostou města Holic, v Zastupitelstvu Pardubického kraje působil od roku 2000 do roku 2016, opětovně se stal krajským zastupitelem 1. prosince 2017.

 

Krajské zastupitelstvo jednalo ve Svitavách

Krajští zastupitelé v úterý 12. prosince ve Svitavách podpořili iniciativu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko na změnu zákona o střetu zájmů. K iniciativě svazku se připojilo již přes 2 000 obcí a měst a další své podpisy postupně připojují. Změnou zákona se zabývá jak Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, ale také poslanci a senátoři. „Bojujeme za to, aby měl v příštích letech vůbec kdo kandidovat do komunálních voleb. Zákon v současné podobě může způsobit, že řada lidí nebude mít o funkce zájem. Místo toho, abychom v lidech vzbudili zájem podílet se na veřejném dění, tak je podobnými zákony odrazujeme, protože svlékáme i lidi, kteří jsou neuvolněnými a získávají odměny v řádech stokorun. Není správné, aby museli informovat o svém majetku a majetku své rodiny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Základním požadavkem, na kterém jsme se shodli i s kolegy hejtmany, je vyjmutí neuvolněných členů zastupitelstva z kategorie veřejných funkcionářů – politiků. Ke změně musí dojít také v režimu nahlížení na oznámení podávaná veřejnými funkcionáři – politiky, a to ze současného nahlížení bez předchozí žádosti na nahlížení na základě žádosti stejně tak, jako je tomu v současné době u veřejných funkcionářů – nepolitiků, mezi které patří například soudci,“ sdělil hejtman Netolický.
Vzhledem k platnosti novely zákony byl 1. září 2017 zřízen takzvaný centrální registr oznámení, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnost České republiky. V tomto registru jsou veřejní funkcionáři povinni uvést svůj majetek vlastněný před vstupem do komunální politiky. Veřejnost má v tuto chvíli právo zcela anonymně a bez předchozí žádosti možnost se seznámit s majetkovými poměry funkcionářů – politiků a to ještě po dobu pěti let od ukončení výkonu funkce.
V současné době pracuje v České republice více než šest tisíc místních samospráv a dále pracují samosprávy na úrovni regionů. Z tohoto počtu působí 89 procent samospráv v obcích s méně než dvěma tisíci obyvateli. Fungování těchto malých obcí je z velké části postaveno na neuvolněných funkcionářích, kteří svou práci vykonávají ve svém volném čase a za minimální odměnu.

ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVE NA PROSINCOVÉ AKCE 


14.12.2017             Než přijde Ježíšek
                               18.00 hod., Malá scéna Česká Třebová
                               Dramatické pásmo adventních příběhu, vystoupí žáci lit. dram. oboru.
 
18.12.2017            Třídní koncert žáků Mgr. Pavla Nováka a Mgr. Ireny Novákové
                               17.00 hod., Koncertní sálek ZUŠ, Tyršovo nám. 81
 
19.12.2017            Vánoční klávesa
                               18.00 hod., Malá scéna Česká Třebová
                               Vystoupí žáci ve hře na el. klávesy.
 
20.12.2017           Vánoční flétnování
                               18.00 hod., Malý sál KC Česká Třebová
                               Vystoupí žáci ve hře na zobcovou flétnu.