Českotřebovský deník 341/2017 (14/12)
Vánoční strom v Kozlově

První sobotu v prosinci, se jako obvykle rozsvěcí vánoční stromek v Kozlově na dolní návsi. Hlavním organizátorem je pan Vojtěch Heger, šikovné ruce ostatních pomáhaly. Začíná se v 17 hod., jakmile se setmí. Přes 3 m vysoký strom již stojí mezi potokem a rybníkem a čeká na děti i dospělé. Vánoce voní všude kolem. Stolky pokryté ubrusy již jsou připraveny na pohoštění. Děvčata a ženy z horního i dolního konce se zasloužily o dobroty: připravily výborný čaj pro děti a svařené víno pro dospělé s lákavou vůní i sladké pohoštění: nechyběly nadýchané bábovky, buchty ani štrůdl.  Pan Heger, velký kamarád kozlovských dětí, přivítal malé i velké, rozsvítil nádherně ozdobený strom a pozval děti blíž ke stromu zpívat koledy. Děti zpívaly krásně a s radostí. Díky tomu, že Kozlov byl již pokryt sněhem, se všechna světla na stromě i vločky na stožáru třpytily a odrážely světélka v dětských očích více, než jindy. Když děti dozpívaly Štědrý večer, Rolničky a Vánoce, Vánoce, pochutnaly si na rozdávaných dobrotách a vydováděly se ve sněhu.
   Dohlížel na ně nový zimní obyvatel dolní návsi – obrovský 3 a půl metru vysoký bílý sněhulák se všemi řádnými atributy, se vším, co má pořádný sněhulák mít: na hlavě hrnec, červený nos, velká kukadla na šťopkách, na břiše knoflíky o průměru asi 15 cm a v ruce pořádné koště. Sice není ze sněhu, ale ze sena, to aby snadno neroztál, když se náhle oteplí. Žádný chudinka, sněhulák jaksepatří a s velkým respektem. Vůbec nikdo nezlobil!  
Jana Vejdovská, foto Lukáš Krejčí, Jiří Jindra
NOVÉ SCÉNÁŘE BLANKY KOSTŘICOVÉ V ČESKÉM ROZHLASE

Blanka Kostřicová připravila pro Český rozhlas již téměř dvě desítky scénářů – pro četbu na pokračování. Zpracovala takto např. román Jana Balabána „Zeptej se táty“, paměti básníka Pavla Řezníčka, vzpomínkové knihy filosofa a teologa Milana Balabána a novináře Bedřicha Utitze, „Deníky Hany a Edvarda Benešových z první světové války“, knihu Antonína Cekoty „Geniální podnikatel Tomáš Baťa“, svou vlastní knihu „Kronika“ a další.
V současné době připravuje scénář z pozoruhodné memoárové prózy maďarské autorky Žo Langerové „Žila jsem s oddaným komunistou. Československo – můj osud 1934-1968“. Tato četba bude vysílána na stanici Plus od 19. 2. 2018.
Obzvlášť však chceme upozornit na již připravenou desetidílnou četbu z knihy Terezy Límanové „Domeček“, kterou bude vysílat stanice Dvojka denně od 8. 1. 2018. Tereza Límanová by se totiž na jaře měla stát dalším hostem českotřebovské knihovny – v cyklu Blanka Kostřicová uvádí – a měla by číst právě z „Domečku“.
 
Chválíme

Nově dokončené parkoviště automobilů u zastávky autobusů "U Primony", vlastně před prodejnou Jehla. Parkoviště realizovala společnost RYDO v rychlém tempu i za obtížných klimatických podmínek. Je to další nově upravený kout našeho města. Parkoviště je osazeno  dopravními značkami a má se tedy používat. Naproti tomu je v ulici U stadionu instalována dopravní značka "zákaz stání", Osobní auta by se tedy měla z této ulice  přemístit  na nové parkoviště.
Dopravní obslužnost v našem kraji v roce 2018

Záležitosti kolem pořizování nových železničních kolejových vozidel nebo rozsahy dopravní obslužnosti pro příští rok řešili na svém pondělním zasedání zastupitelé Pardubického kraje. Ti schválili návrh dodatku smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy mezi Ministerstvem dopravy a kraji. Vzhledem k tomu, že máme zájem pořídit nová železniční vozidla z Operačního programu Doprava (OPD 2), je nutné se k tomuto dodatku připojit, neboť bude jedním z dokumentů, které musí být předloženy v rámci žádosti o poskytnutí dotace na pořízení těchto vozidel,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Na pořízení vozidel v rámci OPD 2 je nyní vypsaná výzva, ve které je alokována částka ve výši 7,73 miliard korun se spolufinancováním ve výši 85 procent,“ sdělil již dříve náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že Pardubický kraj má již rovněž vytipované železniční tratě, které by mohla tato vozidla v budoucnu obsluhovat. „Jedná se o úsek trati z Pardubic přes Hlinsko až do Havlíčkova Brodu v sousedním Kraji Vysočina. Dále pak tři úseky z České Třebové do Chornice, Letovic, které se již nachází v Jihomoravském kraji, a Zábřehu na Moravě v Olomouckém kraji. Posledními zvažovanými variantami jsou tratě Choceň – Litomyšl a Svitavy – Žďárec u Skutče,“ dodal Michal Kortyš.
Dopravní obslužnost stejná jako letos
Zastupitelé také schvalovali rozsahy základní dopravní obslužnosti kraje pro autobusovou, drážní a trolejbusovou dopravu na rok 2018. „Rozsah autobusové dopravy je navržen v objemu 16 milionů kilometrů, rozsah v drážní dopravě 4,8 milionu kilometru a rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované trolejbusovou dopravou v objemu 130 tisíc kilometrů,“ informoval Michal Kortyš s tím, že rozsahy jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2017 a vycházejí z finančních možností rozpočtu kraje pro příští rok. Na provozování autobusové dopravy je vyčleněna celková částka 337 milionů korun, z toho obce kraji na ni v průběhu roku přispějí částkou 3,1 milionu. Na drážní dopravu vyhradil kraj 350 milionů. Podle memoranda o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy obdrží kraj dotaci od ministerstva dopravy ve výši 144 milionů. Na trolejbusovou dopravu je vyčleněna částka 3,9 milionu korun, z toho příspěvky zainteresovaných obcí činí 700 tisíc korun.
 
Kraj chystá výběr provozovatele vlakové dopravy na dalších deset let

Pardubice – Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v regionu po roce 2018, nyní řeší vedení Pardubického kraje. Aby služby byly v požadovaném rozsahu a kvalitě, chce mít kraj co nejlepší informace o možnostech jednotlivých dopravců působících v České republice. V současné době proto oslovuje dopravce, a to z důvodu ekonomického průzkumu ceny, za kterou bude možné v budoucnu objednávat regionální železniční dopravu. Pokračujeme v přípravě smlouvy s možným poskytovatelem dopravních služeb v regionální železniční dopravě v Pardubickém kraji,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Po sestavení základních požadavků na budoucího poskytovatele budou do konce tohoto týdne obesláni dopravci dopisem s požadavkem na sdělení cenové hladiny za případné poskytování dopravních služeb,“ vysvětlil náměstek Kortyš s tím, že jejich odpovědi budou, jako výsledek ekonomického průzkumu, vodítkem pro vedení Pardubického kraje v rozhodování, se kterým dopravcem se bude nakonec jednat pro uzavření smluvního vztahu takzvaným přímým zadáním. Výsledkem výběru by podle náměstka mohlo být i zkvalitnění služeb a nákup nových vlakových souprav. Svůj záměr uzavřít smlouvu s drážním dopravcem formou přímého zadání zveřejnil Pardubický kraj již v minulém roce ve Věštníku EU. „Forma přímého zadání umožňuje oslovit jednoho vybraného dopravce a s ním dále jednat o uzavření smlouvy o závazku veřejných služeb,“ uvedl již dříve hejtman Martin Netolický.
Alejí roku 2017 se stala mladá alej na Staré Husí cestě na Liberecku.
Vítězný titul v pardubickém regionu putuje do Litomyšli

Pardubický kraj – Vítězkou letošního ročníku se stala alej na Staré Husí cestě v Dřevčicích v Libereckém kraji. Vysloužila si přízeň 408 hlasujících, kteří svým nadšením jednoznačně dopomohli k získání prestižního titulu. Na druhé místo se probojovala lipová alej v jihomoravských Šakvicích s 352 hlasy. Třetí místo pak obsadila zámecká alej v Brankách ve Zlínském kraji s 210 hlasy. Na Pardubicku se regionální vítězkou se 111 hlasy stala Alej filozofů v Litomyšli. Kompletní přehled výsledků najdete na www.alejroku.cz/o-ankete.
Kde je alej filosofů
Pod vysokou zdí zámecké zahrady se nachází Alej filozofů, jejíž název je inspirován věhlasným Jiráskovým dílem Filosofská historie. Děj se odehrává v Litomyšli, kde tento spisovatel dlouhá léta působil jako profesor Filosofického ústavu. V Jiráskově ulici, kde se obnovená alej nachází, je i pomník připomínající tohoto významného spisovatele a v bývalém Filosofickém ústavu je nyní Regionální muzeum. Alej je romantickým zákoutím podzámčí a součást takzvané Zámecké cesty, kde na Vás dýchne genius loci.
Kraj koupí dům pro děti v nouzi ve Svitavách

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo zakoupení pozemku s domem v ulici Kpt. Nálepky čp. 568 ve Svitavách pro potřeby Dětského centra Svitavy. Kraj zde plánuje umístit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
„V rámci transformace péče o ohrožené děti je naší snahou, aby děti nebyly umisťovány ve velkých dětských domovech, ale aby žily v malých rodinných skupinách co nejvíce „normálním“ životem přímo v komunitě, stejně jako většina jejich vrstevníků. Aby chodily do školy, na nákup, hrát si na hřiště,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro školství Pardubického kraje.
Návrh nákupu byl připraven už na zářijové zastupitelstvo.  „Vzhledem k tomu, že v den jednání přišla petice místních obyvatel, která s využitím domu nesouhlasila, rozhodli jsme se celou věc z pohledu znaleckého posudku a investičních nákladů znovu prověřit,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračoval: „Neshledali jsme nic, proč bychom tento objekt nemohli pro potřeby Dětského centra ve Svitavách využít.“
„Nevidíme důvod se obávat, že tržní cena sousedních nemovitostí tímto krokem klesne, krajem pořízený dům a byty v něm budou užívány zcela standardním způsobem jako by tomu bylo u běžné rodiny. Děti umístěné do péče centra jsou vedeny k vzájemnému respektu i k dobrým sousedským vztahům, protože to je podstata toho, proč jsou umístěny v komunitě. Ve velkém dětském domově se toto nenaučí,“ dodal Ladislav Valtr.
V diskuzi na zastupitelstvu zaznělo, že podobných případů, kdy jsou děti z dětských center, dětských domovů nebo ústavů sociální péče umístěny do běžného prostředí, je v kraji už několik a žádnou kontroverzi to nikde nevyvolává. Záleží na dobré vůli všech, aby tomu tak bylo i ve Svitavách.
Hasiči z Jevíčka poslali na Ukrajinu cisternovou automobilovou stříkačku

V rámci návštěvy Zakarpatské oblasti na Ukrajině předali zástupci kraje vedení hejtmanem Martinem Netolickým a starostou krajských dobrovolných hasičů a zastupitelem Josefem Bidmonem cisternovou automobilovou stříkačku značky Tatra, kterou pro potřeby hasičů v Užhorodu daroval Sbor dobrovolných hasičů v Jevíčku. Pokračuje tak spolupráce obou regionů, která se ze školství a zdravotnictví rozšiřuje také na pomoc v rámci měst, obcí a hasičských organizací.
 „Se Zakarpatskou oblastí na Ukrajině spolupracujeme již přes čtyři roky a výsledky společného úsilí se odrážejí v oblasti školství, zdravotnictví a také na úrovni hasičských sborů. Jsem velice rád, že se nám podařilo iniciovat spolupráci mezi městy. Výsledem je, že v rámci partnerství Jevíčka a Korytňan jsme mohli předat hasičskou stříkačku, která bude nyní sloužit při mimořádných událostech na Zakarpatí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se o vozidlo Tatra, které je z mého pohledu stále velmi kvalitní a může na Zakarpatí sloužit při mimořádných událostech ještě dlouhou dobu,“ sdělil Martin Netolický.
Kraj a dobrovolní hasiči pokračují v podpoře hasičských sborů na Zakarpatí. V minulosti kraj předal na Ukrajině několik kompletních hasičských zásahových obleků. Podobné vybavení přivezli svým kolegům také hasiči z Jevíčka. „Chceme podporovat fungování nejen profesionálních hasičů, ale také dobrovolné sbory. Jsem rád, že jsme mohli zorganizovat například dětské tábory a předávat zkušenosti v oblasti požárního sportu, ale i fungování dobrovolných hasičů,“ uvedl krajský zastupitel a starosta krajských dobrovolných hasičů Josef Bidmon.
 
Kopírka hledá kancelář letos poprvé. Projekt firmy Canon chce pomoci neziskovkám.

„Jsem multifunkce Canon a hledám kancelář, nejlépe v nějaké neziskovce, kde bych mohla ještě řadu let sloužit dobré věci. Třeba to bude u někoho z vás.“ Netradičními vizitkami, v nichž uvedené technologie představují v první osobě samy sebe, startuje v těchto dnech nový projekt Kopírka hledá kancelář.
Jeho první ročník svedl dohromady společnost Canon a jeho partnery z oblasti tiskových služeb a správy informací VDC kancelářská technika s.r.o. z Prahy, Copytechnik servis KT s.r.o. z Olomouce a Flamy Pardubice a.s.. Společně věnují čtyři multifunkce dobročinným organizacím, kterým dar nejvíce pomůže usnadnit provoz jejich kanceláře a tím také naplňovat jejich poslání. Multifunkce je zařízení spojující do jednoho celku tiskárnu, kopírku, fax a skener. S nápadem, že multifunkce by mohly najít nové uplatnění v neziskových organizacích, přišla společnost Canon. „Jde o technologie, které již neodpovídají nejvyšším standardům a na jejichž místo se ve firmách tlačí zařízení nejnovější generace. Přesto jejich životnost díky jejich kvalitě výrazně přesahuje obvyklý cyklus obměny zařízení ve firmách. Jsme proto přesvědčeni, že mohou ještě řadu let plnohodnotně sloužit dobré věci,“ uvedla Jolana Cupková, manažerka přímého prodeje ze společnosti Canon. Oslovení potenciálních příjemců daru probíhá prostřednictvím organizace Byznys pro společnost, která je největší platformou pro odpovědné podnikání v České republice „Jsme rádi, že můžeme pomoci kreativnímu projektu – mezi naše aktivity patří totiž i podpora udržitelného podnikání a propojování světa byznysu a neziskovek. A Kopírka hledá kancelář je jak o udržitelnosti – kopírky, které by jinak zůstaly bez užitku, mohou sloužit dál a pomáhat dobré věci, tak o pomoci firem neziskovému sektoru. Věříme a doufáme, že tento projekt bude „okopírován“ i do dalšího roku,“ říká Dominika Herdová z Byznys pro společnost. Neziskové organizace z regionů Prahy, Pardubicka a Olomoucka se mohou o zařízení ucházet nejenom v reakci na zaslanou e-mailovou vizitku, ale také samostatně. K registraci stačí do 20. prosince na e-mailovou adresu canon@my.cz zaslat mail se stručným, avšak kreativním popisem, jak konkrétně by uvedený dar usnadnil chod kanceláře a její činnost. Výběr letošních vítězů proběhne v polovině prosince, předání multifunkcí a instalace v neziskovkách v lednu.