Českotřebovský deník 346/2017 (19/12)
Jan Friš má medaili z krosu  a připravuje se na halovou sezónu                         

Podzimní závodění zakončil českotřebovský atlet, startující za ASC Dukla Praha, velmi úspěšně. Na Mistrovství České republiky v krosu v Dlouhoňovicích, získal do své sbírky první krosovou medaili - stříbrnou.  Na svém facebookovém profilu píše: "Už ani nevím kolikátý pokus to byl, ale konečně i tuhle "placku" mám ve své sbírce. V kategorii muži mílaři na trati dlouhé 4km, jsme se spolu s Filipem Sasínkem rychle odtrhli od zbytku startovního pole. Dlouho jsme spolu běželi na čele, nakonec právě Filip byl nad mé síly. Ale samozřejmě každá placka se počítá!!"
Podzimní závodění tímto závodem pro honzu Friše skončilo nyní v prosinci vyrazil  do Afriky  na soustředění před halovou sezonou. "Tak dál držte palce, ať moje "Honzíkova cesta" dále zdárně pokračuje,", píše Jan Friš na svém facebooku... Dodatečně gratulujeme a přejeme dobrou halovou sezónu.  
(re)
 
Pronájem volného sociálního bytu

Město Česká Třebová vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 v České Třebové:
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve čtvrtek 18.01.2018.
V České Třebové dne 19. prosince 2017                                                 Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města
 
ZO ČSOP PODORLICKO POŘÁDÁ V LEDNU 2018
V EKOCENTRU PODORLICKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ

PŘEDNÁŠKA  „Přírodní zahrady a permakultura“ - Středa 24.1.2018 od 18,00
Přednáška Mgr.Adély Hrubé o netradičních způsobech hospodaření, které šetří  přírodu i naši vlastní práci.
Okruhy, kterých se bude přednáška dotýkat:
Je možné pěstovat vlastní potraviny a zajistit si soběstačnost ve městě?
Je nezbytné na zahradě rýt, plet, okopávat a zalévat?
Jak si přirozenou cestou poradit s pleveli a škůdci?
Jak kombinovat rostliny, aby byly vitální, zdravé a poskytovaly vysoké výnosy?
Jak jednoduše a rychle zakládat zeleninové a květinové záhony netradičními způsoby?
Jaké méně známé druhy ovoce a zeleniny stojí za to pěstovat? -  a mnoho dalšího…
Během přednášky budete též moci nakoupit semínka starých, vzácných a méně známých druhů zeleniny a bylin.
Vstupné dobrovolné.
 
Evropské dotace za 204 milionů korun

Pardubický kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí 14+ v celkové částce 204 milionů korun. Jedná se o projekty v oblasti školství, zdravotnictví a životního prostředí.
„Rok 2017 byl převážně ve znamení příprav, jelikož v minulém programovém období jsme zrealizovali všechny připravené projekty, a proto bylo nutné vytvořit zcela nové. Může se tak na první pohled zdát, že kraje prostředky nečerpají. To se však změní již v příštím roce. Postupně získáváme potvrzení o poskytnutí dotací na jednotlivé investiční akce, u kterých jsme příspěvek z evropských fondů zažádali, což je jednoznačný důkaz o dobré připravenosti těchto projektů. Většinu z nich činí projekty, jejichž cílem je zlepšit vybavení našich středních škol, a to včetně gymnázií. Je mezi nimi také stavba výjezdové stanice ZZS ve Starých Čívicích,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj byl úspěšný také v případě projektů na takzvané eHealth, tedy elektronické zdravotnictví. „V rámci elektronizace zdravotnictví získáme dotace na elektronizaci zdravotnické dokumentace, její sdílení mezi poskytovateli a modernizaci stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace v celkové částce 45 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
„Ve všech případech se jedná o investiční projekty s režimem financování "ex-post", což znamená, že Pardubický kraj musí příslušné výdaje financovat ze svého rozpočtu a dotaci obdrží až na základě předložených žádostí o platbu,“ objasnila způsob financování radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.
 
Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu:
-        SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa – 39,7 milionů korun
-        SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace odborných učeben – 63 milionů korun
-        SOU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení – 22,1 milionu korun
-        Gymnázium Vysoké Mýto - příprava laboratoře, dílny a prezentační místnosti – 6,8 milionů korun
-        Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů – 15,9 milionů korun
-        Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích – Starých Čívicích – 25,8 milionu korun
Operační program Životní prostředí 2014-2020:
-        Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje – Králíky – 1,6 milionu korun
-        Realizace úspor energie - SOU Svitavy, domov mládeže – 6,3 milionu korun
-        Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny – 29,9 milionu korun
-        Realizace úspor energie - Gymnázium Ústí nad Orlicí – 28 milionů korun
-        Realizace úspor energie - Průmyslová SŠ Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen – 12,2 milionů korun.
 
Cesta krajiny hřebčína do UNESCO pokročila do další etapy

Rada památky Krajiny pro chov ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem pod vedením 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka schválila na svém prosincovém zasedání vypořádání připomínek k přihlášce do UNESCO. Ty přišly k podané dokumentaci od sekretariátu UNESCO, od české pobočky ICOMOS a od Národního památkového ústavu.
„Možnost zohlednit připomínky je v metodice UNESCO nová a jejich zpracování zvyšuje šanci zápisu památky mezi světové unikáty,“ uvedl Roman Línek. „Z připomínek vzešla například malá změna názvu památky, kam přibylo slovo výcvik, takže nyní zní: Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Totiž právě výcvik určuje potřebné parametry krajiny tak, aby vyhovovala například poloměru otáčení kočárových spřežení a dalším požadavkům,“ dodal Línek. Nyní bude dokumentace se zapracovanými připomínkami jazykově a graficky upravena a verze v češtině a angličtině znovu podepíší ministři kultury a zemědělství. Čistopis pak musí být prostřednictvím stálé mise České republiky při UNESCO doručen do 31. ledna 2018 do 16 hodin na sekretariát v Paříži.
Části jednání Rady památky se zúčastnili také starostky Kladrub a Řečan nad Labem a místostarosta Přelouče. Oznámili, že připravují pro UNESCO podpůrné stanovisko dotčených obcí. Práce Rady památky nekončí, její role bude pokračovat minimálně během posuzování zápisu na seznam světového dědictví UNESCO, což může trvat dva až tři roky.
Fotografie: dokumentace k podané přihlášce

  

Nové výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

Krajští radní na svém pondělním zasedání rozhodli o zahájení zadávacího řízení v případě stanic v Chrudimi a Pardubicích – Starých Čívicích. Další základny připravuje kraj v Holicích, Moravské Třebové či na Seči.
Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění výjezdových míst naší záchranky tak, abychom co nejdříve měli celé území vyřešené. V minulosti byla prioritou základna ve Skutči, která dnes již slouží svému účelu. V různých fázích realizace máme nyní další základny. Nejblíže k zahájení stavby máme právě v Chrudimi, kde předpokládané náklady činí 28 milionů korun a ve Starých Čívicích s náklady necelých 21 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Nejedná se však o jediné stanice, které kraj v současné době připravuje. „Plánujeme stanice také v Holicích, na Seči nebo v Moravské Třebové. Tam se bude jednat o přemístění stanice z budovy polikliniky. Naše prvotní představa je v parametrech stanice v Hlinsku, což je přibližně 12 milionů korun. V příštím roce bychom připravili projekt a vyřešili majetkoprávní otázky včetně převodu pozemku na kraj. V roce 2019 bychom následně rádi zahájili stavbu samotnou,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.