Českotřebovský deník 350/2017 (23/12)

Nová tělocvična na Skalce bude otevřena 11. ledna 2017 v 16:30 hodin, poté basketbal (1. nár. liga) Pardubice - Ostrava 

Koupím staré motorky JAWA i náhradní díly do roku 1989
Platba v hotovosti.  Tel. 605 132 883 KINC

50. Lidový ples
Sobota 3.února 2018 v 19.30
Národní dům, Kozlovská ul. Česká Třebová

Vážení přátelé, místní organizace KDU-ČSL v České Třebové, ve spolupráci s Koalicí pro Českou Třebovou, si vás dovolují srdečně pozvat na jubilejní 50. Lidový ples.
Kvalitní a pestrý program vám zcela jistě dodá dobrou náladu a vyvolá šťastný úsměv ve vašich tvářích. K tanci vám bude hrát taneční orchestr COMBO, cimbálová muzika, nebude chybět ani taneční vystoupení.
Přichystali jsme pro vás i překvapení v podobě  Chanson Tria Coucou, jako hosta plesu. Všichni aktéři jsou znamenití profesionálové. Vynikající chansoniérka bude zpívat v originálu, tedy francouzsky. S jejich vysokou kvalitou se můžete seznámit na internetu, kde mají velmi zdařilé ukázky.
O půlnoci proběhne losování bohaté tomboly obsahující zájezd na Octoberfest do Mnichova, pobytové vouchery pro dvě osoby, zájezd pro dvě osoby do Belgie, vyhlídkový let a další zajímavé ceny. Večerem vás bude provázet Zuzana Kupková.
Vstupné – 220,- velký sál, ostatní prostory 150,-. Předprodej vstupenek v prodejně květin Freudl, Staré nám. 14 v Č.Třebové, telefon 731 571 471. Těšíme se na vás.
MgA.Bohuslav Mimra, předseda MO KDU-ČSL
 
Zajímavosti

Akumulační kamna pro Skiklub. Rada města schvaluje bezúplatný převod 15 kusů akumulačních kamen M 40 AK a 5 kusů akumulačních kamen M 30 AK do vlastnictví SKI KLUBU Česká Třebová z.s., IČ 150 29 255, se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová. Skiklub provozuje v Čenkovicích ubytovací zařízení, vyřazená kamna se budou hodit.
Finanční dotace v celkové výši 2.598 Kč občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Kozlov. byla určena na úhradu nákladů na spotřebovanou elektrickou energii v budovách čp. 74 a čp. 75 v Kozlově a uzavření smlouvy dle přiloženého návrhu.
Parkovací sloupky na Splavě nebudou? Rada města zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Parkovací sloupky ul. Na Splavě v České Třebové“. Jejich vybudování bylo v rozpočtu města na rok 2017 v hodnotě 800 tis. Kč.  S přípravou akce se nespěchalo, prý byla hodně potřebná a důležitá. Parkovací sloupky, které umožňovaly vysunovat a zasunovat pro účely vjezdu zásobování zde už byly, ale po několika nehodách byly vyřazeny z činnosti.  Nehody byly ovšem zdokumentovány a pojistek motoristů byla městu škoda uhrazena, je otázka proč se tedy dále neprovozovaly. Problémy byly s obsluhou, pomocí čipů, které majitelé prodejen někdy i půjčovali.  Zatím je tedy jisté že 800 tisíc Kč z rozpočtu se letos na tyto sloupky neutratí.
Gabriel Oláh se stal členem Komise pro integraci národnostních menšin s účinností od 19.12.2017.  Do funkce byl jmenován radou města.
Úmrtí 

Zbyněk Mach 36 let  Česká Třebová, Litomyšlská  917
Ladislav Ryšán  86 let Česká Třebová Husova 583
Luboš Hubálek 83 let Česká Třebová, Masarykova 2100
Jadwiga Ficherová 64 let Česká Třebová, Semanínská 1528
Marie Svítilová  73 let Česká Třebová, Lhotka 137
Jiřina Gregarová, 72 let Česká Třebová Husova 415
Jan Sklenář 75 let Rybník 163
Marie Vašíčková 94 let Česká Třebová Alešova 1127
Ludmila Vašatová  86 let  Třebovice 257
Jiřina Votřelová, 51 let Ústí nad Orlicí, Okružní
Jan Průcha 83 let  Svitavy   Čest jejich památce !

Česká pošta opět od nového roku  na náměstí Jana Pernera


Stavební práce jsou hotové, probíhá zařizování interiérů , který bude jiný, rozměrnější, světlejší, modernější.  Bude také jiný systém odbavování.  Můžeme se těšit, po novém roce budeme chodit na novou poštu.  2. ledna 2018 se otevírá, naopak na poště 01 a 02 od tohoto dne vznikají mnohá omezení otevírací doby.  Pošta již dala z prostor v Klácelově ulici výpověď a chystá se předat provozování pobočky ve formě "Pošta partner" do budovy Konzumu Diskont na Chmelnici. Do té doby projde prodejna Diskontu modernizací v hodnotě 15 milionů korun.

 
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČ 32212, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen "žadatel") dne 11.10.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle §79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o umístění stavby a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu : Přístavba COOP Diskontu v České Třebové" Chmelnice čp. 129, Česká Třebová na pozemku st. p. 4139, pare. č. 418/4 v katastrálním území Česká Třebová. Pro přístavbu prodejny Konzum Diskont tak získal stavebná povolení.  V prodejně bude 1) prodejna diskont (potraviny - 450 m2),  2) Hobby market 170 m2 a 3) Pošta partner. Současně Česká pošta podala výpověď z prostor v domě čp. 7 v Klácelově ulici. 
 
V Moravské Třebové může vzniknout obor pro vzdělávání pilotů a mechaniků

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci Aeroklubu Moravská Třebová a města o možné spolupráci s moravskotřebovským gymnáziem při výcviku nejen mladých pilotů, ale také techniků, kterých je v české armádě nedostatek. Aeroklub již nyní nabízí studentům možnost pořízení leteckého průkazu, ale není schopní zajistit výuku většího množství studentů. Jednou z variant je vytvoření samostatné třídy zaměřené na letectví v rámci gymnázia po vzoru technických lyceí zaměřených na letectví, která fungují například ve Francii. V rámci českého vzdělávacího systému není podobný obor otevřen.
„Aeroklub navazuje spolupráci jak s naším gymnáziem, tak vojenskou školou a našim cílem je rozšířit možnosti leteckého výcviku v našem kraji. První možností je vytvoření kroužku, který nám může ukázat, jaký bude reálný zájem o toto vzdělávání. Druhou variantou, která je však během na delší trať, je vytvoření studijního oboru při našem gymnáziu. Musíme si jasně definovat, co bychom od nového oboru očekávali, a co by absolvent měl zvládat. Proto je nutné komunikovat nejen s vysokými školami, ale také armádou či dalšími aerokluby. Není to jednoduchá záležitost, jelikož by se jednalo o obor, se kterým nemáme v našem regionu žádnou zkušenost, a proto bychom mohli využít kontaktů v partnerském regionu Centre ve Francii, kde fungují letecká lycea,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Na počátku příštího roku, konkrétně 17. ledna, chceme spustit náborovou akci na letecký kroužek, jehož garantem bude jeden z nejlepších světových leteckých akrobatů a závodník série Red Bull Air Race Martin Šonka, který se v Moravské Třebové dlouhodobě připravuje,“ řekl hejtman Netolický.
Martin Šonka, který byl jednání na gymnáziu také přítomen, vznik debaty o vzniku samostatného oboru vítá a nabízí nejen morální, ale i přímou pomoc při vedení praktického výcviku. „Jediná střední škola v republice, která nabízí vzdělávání spojené s letectvím je ve Vodochodech, avšak jedná se o vzdělávání bez maturity. Vznik nového maturitního oboru by udělal z moravskotřebovského gymnázia unikátní školu v rámci celé republiky, a to i vzhledem ke vzdálenosti letiště. Pokud bychom obor dokázali odstartovat, získáme studenty z celé republiky,“ uvedl Martin Šonka.
Hlavní činností aeroklubu je provozování, organizace, propagace a podpora sportovního a rekreačního létání a parašutismu včetně zajištění leteckého výcviku a pořádání sportovních a společenských akcí. Letecká činnost Aeroklubu je organizována v tzv. odborech, a to v Plachtařském odboru (bezmotorové létaní na kluzácích - větroních), v Ultralehkém odboru (létání na ultralehkých letadlech) a v Motorovém odboru (létání na motorových letadlech). Aeroklub je zároveň majitelem a provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště Moravská Třebová.
 
O české kapry je letos obrovský zájem, říká hejtman Netolický.

Rybářství Litomyšl patří mezi největší v regionu. V předvánočním čase jej proto navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně se senátorem Radko Martínkem. S ředitelem společnosti Oldřichem Holcmanem hovořili především o výsledcích společnosti v posledních letech, problematice nedostatku vody v rybnících a řekách, ale také zajištění pracovních sil z Ukrajiny.
„Předpokládaný výlov v letošním roce činí sedm tisíc metráků ryb. Výlov na jeden hektar se pohybuje okolo šesti až sedmi metráků. Společnost poptávku bez problémů zvládá, avšak vzhledem k platné legislativě není možné rozšiřování rybníků pro chovné účely. Pro letošní vánoční svátky by však nemělo dojít většímu nedostatku ryb, byť zásoby se s blížícím Štědrým večerem tenčí. Osobně si ale nedovedu představit, že bych na štědrovečerním stole neměl českého kapra, nejlépe pak samozřejmě z našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Problémy má společnost dlouhodobě s nedostatkem vody i ve větších 20 hektarových rybnících, což může způsobit ztrátu i 200 metráků ryb na rybník. S nízkou hladinou se potýká také řeka Loučná, na které se nachází řada důležitých objektů včetně pstruhárny,“ doplnil Netolický.
Ten se zástupci společnosti hovořil také o personálních otázkách a možnosti přilákání pracovníků z Ukrajiny, konkrétně se Zakarpatí, které je partnerským regionem Pardubického kraje. „Dlouhodobě se snažíme usnadnit lidem za Zakarpatí přístup na český pracovní trh. Bohužel narážíme na řadu překážek, a to především legislativních na obou stranách. Ačkoliv dnes již mohou Ukrajinci cestovat do České republiky bez víza, pro pracovní účely jej stále musí mít. Budeme chtít v této věci jednat s novou vládou, abychom dokázali přinést tomuto regionu další pomoc v podobě snížení nezaměstnanosti. Pracovníci následně řadu financí vrací do regionu prostřednictvím svých rodin,“ uvedl hejtman Netolický.