Výstava betlémů 2017 byla otevřena pod názvem "Když se čas zpomalí" na první adventní neděli dne 3. prosince podvečer ve výstavná budově městského muzea. Úvodní slovo k výstavě přednesla autorka řady publikací o Vánocích a vánočních zvycích PhDr. Valburga Vavřinová, PhD. "Do České Třebové jsem přijala pozvání zahájit výstavu betlémů o první adventní neděli velmi ráda, měla jsem na stejný den zdánlivě atraktivní nabídku - pozvání do České televize. kle tak dobře jako u Vás bych se tam určitě necítila,|" řekla ve svém vystoupení paní Vavřinová. Pochválila vystavené betlémy i úsilí našich předků i některých současníků uchovat tuto krásnou českou tradici, který by měla být nadále trvalou součástí našeho kulturního dědictví. Hudební doprovod Mgr. Milada Hamplová a Klára Petrasová (ZUŠ Česká Třebová). Foyer budovy městského muzea byl zcela zaplněn a ve výstavních prostorách se museli účastníci vernisáže postupně střídat .... Na výstavě jsou betlémové celky (největší betlém má 9 metrů)ze sbírky českotřebovského muzea i betlémy zapůjčené, některé zde v muzeu ještě vystaveny nebyly, např. Višův betlém. Již kolem jdoucím v Klácelově ulici se nabízí jako "návnada" Za velkým oknem foyeru instalovaný  Janzův vyřezávaný betlém z roku 2003, pro který musel udělat místo běžně zde vystavený exemplář tříkolky Velorex (viz fotografie v článku). Součástí výstavy je i doprovodný program zaměřený na zvyky období adventu a Vánoc.  Výstava je otevřena až do 7. ledna 2018.  Pro školy je možné objednat doprovodný program.  
V sobotu 16. prosince 2017 od 15 do 16 hodin proběhne akce Sobota v muzeu. Program je určen (nejen) pro rodiny s dětmi. Po komentované prohlídce výstavy si návštěvníci budou moci vyrobit papírový betlém, drobnou vánoční ozdobu či přání.