Chcete trampské muzeum? 

Vážení radní, kteří tak moc nutně spěcháte investovat do pomníku trampské minulosti , vážení trampové!
Vyhlédli jste si místo na Horách pro "celostátní" trampské muzeum a hodláte pro jeho realizaci utratit z městské kasy aspoň 22 - 25 milionů. I když nemáme ani potřebné sbírky, ba ani scénář, podle kterého vámi vybudované prostory zaplníte. Nemáte a nepředložili jste žádný ideový záměr, žádnou koncepci, nemáte zajištěnu návštěvnost, nemáte navázanou spolupráci s dosavadními pokusy o zřízení obdobného  zařízení,  nemůžete se opřít o žádnou konkrétní (celostátní) trampskou reprezentaci, máte jen vůli se tímto způsobem proslavit a chcete na to peníze z naší městské pokladny. Nemáte žádný příslib dotace ani dotační titul, který by mohl být využit.
Ale přesto už máte vizualizaci  budoucího muzea ne nepodobnou pevnosti Hanička v Orlických horách a dokonce požadavek na 900 tisíc korun nutných na pořízení projektové dokumentace. Dokonce to spěchá a má to být řešeno z rozpočtového provizória!
Zatím jste zastupitelům města, kteří o tom mají rozhodovat, ani nepředstavili svoji studii (k jejíž výrobě za 120 tisíc Kč dali  během roku souhlas), a přesto jste je požádali prostřednictvím radničních novin o jejich názory. Pěkně po skupinách, hlas jednotlivého zastupitele se moc nehodí. Zdá se vám tento postup správný? 
Několik dalších odstavců bych mohl psát o tom, co všechno ve městě nemáme a co potřebujeme daleko více. Zbytečně. Nyní podle návrhu na rozpočtové provizórium ze všeho nejvíc potřebujeme trampské muzeum. Prosím o rozumné posouzení situace, zůstaňte oběma nohama na zemi. Vím že tento názor nesdílím jen já sám a to mě nutí napsat tyto řádky jako otevřený dopis.
                                                                                                                                    Milan Mikolecký 7. prosince 2017
P.S. 
Když už trampské muzeum, tak jinak.
Příští rok 2018  se bude připomínat 100 let trampingu. Takové výročí je třeba připomenout. Připomeňte. Zde je míč na straně trampů. Připravte k výročí výstavu, třeba velkou výstavu s celostátní působností, může to být zárodek budoucího muzea. Výstava může být dlouhodobá, celoroční a můžeme na ni využít některé uvolněné (vlastně prázdné) prostory třeba na některé hlavní ulici. Např. už několik let prázdná bývalá prodejna nábytku (dříve i elektra, také zde bývala Pragobanka) v Nádražní ulici má více než 150 m2 (to není málo) a je přístupná přímo z frekventované ulice nedaleko nádraží i náměstí. Každý tam trefí. Ukažte, co můžete veřejnosti předložit k prezentaci 100. výročí trampingu. Štědré město zaplatí nájem prostor, na energie bude potřeba si vydělat. (Chceme přece oživit centrum města, ne?) Nebo navázat spolupráci s Městským muzeem. Uvidíme, zda se myšlenka uchytí. Může to být i místo pro setkávání trampů a navázání kontaktů, zárodek onoho cíle, tedy trampského muzea, které chcete mít v přírodě. Potlachy zde nebudou, ale pro ně máme dobré místo ne tak daleko v přirozeném, nikoliv umělém prostředí a trampové si tam rádi dojdou, jsou to tuláci. Stejně nemají rádi betonové stavby.  MM