Aktivity ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Nádražní v České Třebové         
Konec kalendářního roku nás vede k malému ohlédnutí za aktivitami uplynulých čtyř měsíců školního roku 2017 - 2018 ve školní družině v ZŠ Nádražní v České Třebové.
Po návratu z hlavních prázdnin je vždy vidět na dětech, jak se těší na kamarády ze třídy i ze družiny. Kamarádství, vzájemná spolupráce a pomoc je i cílem činností ve školní družině. Máme velkou radost z toho, jak se děti těší i na nás. Dělí se s námi o zážitky, ať už jsou kladné, či záporné. Rády se svěřují a obrací se na nás i pro radu. Myslím, že je to podobné i na ostatních školách. Vždyť každý z nás, kdo pracuje s dětmi, se je snaží vést nejen ke kamarádství, odpovědnosti, ale i ohleduplnosti a lásce k ostatním.
Ve školní družině pro děti vymýšlíme různé aktivity, nejen pro rozvoj osobnosti, ale i pro zvyšování fyzické zdatnosti.
Můžete se sami přesvědčit na doložených fotografiích v tomto vydání elektronického Českotřebovského deníku, ale i na webových stránkách "NAŠÍ DRUŽINKY", jak s dětmi tvoříme v různých dílničkách (podzimní, čertovské, vánoční,...), účastníme se výstav (Ekocentrum PODORLICKO- Výstava hub, Muzeum v Ústí nad Orlicí - Příroda u nás a její živočichové + betlémy, Muzeum v Litomyšli - OD ADVENTU PO TŘI KRÁLE, Městské muzeum v České Třebové - Vánoční výstava s tvořením,...), dále pak Den stromů, podzimní vycházky, akce Dne nevidomých, sebeobrana za pomoci odborníka pana Zapletala, stavby a řádění na sněhu, soutěživé hry a cvičení v tělocvičně. Také jsme nacvičovali ČERTÍ VYSTOUPENÍ na celodružinovou akci "ČERTÍ DOVÁDĚNÍ", dále pak VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ pro naše starší občany v Domově důchodců v České Třebové. Na závěr roku jsme si udělali sladkou vánoční besídku. Všechno to bylo moc fajn.
Zároveň bychom se chtěli připojit s přáním do nového roku 2018 - Hodně zdraví a pohody v následujícím roce. Buďme k sobě milí a ohleduplní. 
 
Děti a vychovatelky ŠD ZŠ Nádražní.

Čertovské dílny


Výstava hub v ekocentru Podorlicko


První sníh


"nevidomí"


Nácvik sebeobrany


Den stromůPředvánoční vystoupení v Domově pro seniory