Gymnázium Česká Třebová v roce 2017                              

Českotřebovské gymnázium bylo založeno v roce 1909. Ve stejném roce vydal italský básník Filippo Tommaso Marinetti futuristický manifest, ve kterém opěvuje těkavou a uspěchanou moderní dobu, a naopak odmítá minulost a tradici. Ne vždy je však novost to podstatné. Stránky manifestu zežloutly a řada myšlenek futuristů zestárla a zplaněla, naopak naše, ke své tradici se hlásící, škola prožila další rušný rok.
Historická budova ožívá každý den díky téměř 350 studentům, kteří ji navštěvují. Ti nejnadanější z nich pak i letos uspěli v řadě soutěží. Tradičně velmi dobré výsledky v krajských kolech jazykových a přírodovědných soutěží nás těší stejně jako účast volejbalistek a volejbalistů v kvalifikačních bojích o celorepublikové finále, naprosto mimořádnou záležitostí pak bylo vítězství družstva našeho gymnázia v krajském kole Historické soutěže gymnázií s absolutně nejlepším výsledkem v celé České republice. Opravdu bych nerad kohokoliv z talentovaných reprezentantů školy, města a kraje vynechal, a proto jen uvedu, že jména i fotografie všech jsou pečlivě zdokumentovány na webových stránkách školy a tvoří rovněž nepřehlédnutelnou součást výzdoby interiérů budovy. Zájem o všeobecné vzdělání nás těší, počet zájemců o osmileté studium patří dokonce mezi největší v Pardubickém kraji. I přes mohutnou kampaň zaměřenou na podporu odborného vzdělávání si stále řada lidí uvědomuje, že kvalitní všeobecné vzdělání je nezbytnou nutností nejen pro úspěšné studium na prestižních vysokých školách, ale zejména pro výkon celé řady důležitých povolání. Jen pro jistotu připomínám, že slovo všeobecné rozhodně není synonymem pro netechnické či nepraktické. To mimo jiné potvrzuje i ten fakt, že jsme se v roce 2016 stali partnerskou školou úspěšných firem Rieter a Contipro a společně s nimi tak rovněž podporujeme technické a přírodovědné vzdělávání.
Zásadní okolností je pak pro nás významná podpora ze strany zřizovatele školy, tedy Pardubického kraje. Takováto podpora může být vyjádřena různou formou. Velkorysým financováním, které v budoucnosti umožní odstranit letité problémy s vlhkostí v suterénu budovy i vybudovat nové učebny přírodovědných předmětů, pozváním studentů na velmi zdařilý poznávací zájezd na Ukrajinu stejně jako pravidelnou účastí pana hejtmana na slavnostní imatrikulaci žáků prvních ročníků či na předávání maturitních vysvědčení. Tato slova zdaleka nejsou jen obvyklým vyjádřením zdvořilosti, ale zejména jasným připomenutím toho, že bez odpovídající podpory je jakákoliv vzdělávací instituce odsouzena jen k nedůstojnému živoření.
Nejvíce na paměti však máme stále to hlavní. Škola má kvalitně vzdělávat a také dobře vychovávat. Měla by být společenstvím lidí, kteří směřují za určitým cílem, institucí, která není charakterizována jen matematickým vzorcem, jenž obsahuje počet žáků, učitelů, předmětů a finančních dotací, ale zejména místem se specifickou atmosférou a sdílením společných hodnot. Toho lze dosáhnout jen spoluprací zvídavých studentů a nadšených učitelů. Takové u nás naštěstí každodenně potkávám.
Mgr. Josef Menšík, ředitel školy