Vystoupení Bendla a KOJKu  v Heřmanově Městci          

V sobotu 16. prosince  jsme byli v zaplněném českotřebovském kostele svědkem brilantního provedení Křičkovy Jitřní mše pastorální a Rybovy České mše vánoční, kde účinkoval také pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec. Jeho vystoupení pak další den v neděli 17. prosince oplatil českotřebovský pěvecký sbor Bendl  a Komorní orchestr Jaroslava Kociana v Heřmanově Městci v tamní sokolovně.
Poprvé v Heřmanově Městci zazněla „Valašská jitřní mše pastorální“ od Jaroslava Křičky. Dílo, které vzniklo ve válečném roce 1941, nese místy znaky stísněnosti a naopak v některých částech naděje související s protektorátní dobou. Dílo si získalo záhy obrovskou popularitu i pro svůj lidový český text Františka Táborského. Valašskou jitřní uvedl Komorní orchestr Jaroslava Kociana, pěvecký sbor Vlastislav společně s hostujícím PS Salvátor z Chrudimi pod taktovkou Jany Mimrové.
Vrcholem letošního Vánočního koncertu bylo uvedení díla „Missa brevis pastoralis“ (mše pro sóla, smíšený sbor, varhany, orchestr, tympány a zvony) Jiřího Pavlici. Tato významná postava české hudební scény je známá hlavně coby umělecký vedoucí souboru Hradišťan. Jako ukázku z jeho skladatelských počinů na poli klasické hudby uvedly Missu brevis pastoralis spojené sbory Vlastislav a Bendl Česká Třebová společně se sólisty a Komorním orchestrem Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí pod taktovkou Bohuslava Mimry.  Foto Jiří Kadavý

Plakát na koncert v Heřmanově Městci nesprávně označuje za sídlo KOJKu město Ústí nad Orlicí