Moudrost učitele z Nazareta

V roce 2018 Vám, milé čtenářky a milí čtenáři, budeme nabízet k zamyšlení každý měsíc jeden krátký výrok z toho, co před mnoha lety vyslovil Ježíš z Nazareta. Tato osobnost bezpochyby obohatila mnoho lidí, možná i celé národy a doufáme, že střípky z její moudrosti, jež Vám zde nabídneme, budou přínosné také pro Vás.

Ježíš pravil: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (Evangelium podle Jana, kap. 8,32)

Že pravda je důležitá a že se bez ní při svém rozhodování neobejdou soudci, vědci, politikové ani obyčejní lidé, o tom snad netřeba hovořit. Že pravda, zvláště týká-li se mojí osoby nebo mých blízkých, může být nepříjemná a těžko stravitelná, o tom jistě také každý něco ví. Z citovaného výroku však slyšíme ještě něco jiného, totiž že pravda dovede velké věci.

Pravda osvobozuje. Komunistický režim – a nejen on – měl za cíl držet pokud možno každého člověka na uzdě tak, aby všichni tancovali přesně podle toho, jak se jim zpívalo. Proto se musely hlídat a cenzurovat novinové články, vydávané knihy, texty písní, televizní pořady apod. Hrozilo totiž nebezpečí, že pravdivé slovo by někomu mohlo rozvázat ruce a učinit ho svobodným – a tedy také neposlušným. K podobným praktikám se mnohokrát v dějinách uchýlili různí vládcové a vůdcové, kteří chtěli co nejvíce poslušné poddané. A žel někdy k udržování nesvobody a podřízenosti sloužilo i křesťanské náboženství. A tak se místo pravdy a faktů hlásaly polopravdy nebo dokonce lži, aby náhodou nedošlo k onomu vysvobozujícímu efektu.

A přitom právě učitel z Nazareta vyzdvihuje tuto jedinečnou a skvělou schopnost, kterou pravda disponuje. Vlastně to vypadá, jako kdyby pravda byla nějaká osoba, která s rozbrušovačkou v ruce rozřezává řetězy, jež byly velice umě a pevně ukovány lhaním nebo třeba zamlčováním důležitých faktů. Kdo však odvážně nechá pravdu, aby mu uvolnila pouta z rukou, odstranila uzdu a udidlo z úst, ten tím získá opravdu mnoho. A přestože konfrontace s pravdou je občas nepříjemná a snad i bolestivá, rozhodně stojí za to. Já takové počínání – tedy přijímání a šíření pravdy – mohu všem vřele doporučit.

Kamil Vystavěl