Koncertní cyklus KPH spěje  k dokonalosti                        


Klavírní recital Natalie Schwamové  a zejména její bravurní přednes v úterý 5. prosince  zaujal početné publikum v Malé scéně. Zatímco venku po ulicích chodily Mikulášské nebo čertovské skupiny, v Malé scéně sledovali posluchači se zatajeným dechem  koncert mladé umělkyně, zaměřený především na výběr z díla Fryderika Chopina. A byly to ukázky excelentní!
V letošním koncertním cyklu to byl již třetí koncert, všechny byly dokonalou ukázkou koncertního umění.  Byl to již 497 českotřebovský hudební večer (nikoliv čtvrtek, koncert padl mimořádně na úterý), velmi vydařený. Z čísla "497" je třeba usuzovat, že rychle spějeme k jubilejnímu 500. koncertu, k velké koncertní události, která se bude konat na jaře 2018.  Jako by současně celý koncertní cyklus KPH spěl stále více k dokonalosti. Nejde již o obyčejnou řadu koncertů vážné hudby, ale skutečně o cyklus, který na sebe navazuje, někam směřuje. Je to možné pozorovat např. také ze stále dokonalejší dokonalejší  tištěné propagaci a dokumentaci, posluchači a abonenti KPH se díky ní dostávají do bližšího kontaktu s vystupujícími umělci.  Posluchačům je dopředu v programu avizován další (nyní tedy lednový) koncert KPH "J. S. Bach trochu jinak" s jeho programovým zaměřením, na kterém přivítáme nejen houslistku Halinu Františákovou, klavíristku Elišku Novotnou, ale také recitátorku Taťánu Medveckou.
Také úterní klavírní recitál  Natálie Schwamové měl zajímavý úvod.  Kruh přátel hudby zajistil přednesení  úvodních textů, na kterých byla (po dohodě s vystupující umělkyní) krátce představena jak interpretka, tak především přednesené skladby a jejich tvůrci, tedy v první řadě Fryderik Chopin a jeho následovníci Johanes Brahms a Sergej Prokofljev. A velmi zajímavým úvodním slovem ke koncertu vystoupila nová spolupracovnice Kruhu přátel hudby Mgr. Lenka Jánová. A tento model bude využíván i nadále, pokud si to budou vystupující umělci přát. Někdy si uvádějí program sami a úvodní slovo ke koncertu by bylo zbytečné. Tak tomu bylo např. při minulém koncertu violoncellisty Jiřího Bárty, který dokázal, že je nejen vynikajícím hudebníkem, ale také vypravěčem a bude tomu tak i na koncertu příštím, kde mluvené slovo zajistí Taťána Medvecká..
Velký zájem o koncerty a zejména úsilí dramaturgického kolektivu Kruhu přátel hudby, který pracuje pod vedením RNDr. Jaroslava Demela,  nachází odezvu jak ve veřejnosti, tak i v odborných kruzích. Práci českotřebovského KPH můžeme dávat za vzor po celé naší republice. Velkou práci při přípravě koncertů odvodí také Jaroslav Plocek, jeho přičiněním se daří navazovat bližší vztah na vystupující umělce, kteří k nám do města přijíždějí koncertovat velmi rádi, možnost vystoupit u nás v České Třebové si považují.