Bendl zakončil rok 2017 "Rybovkou" na Křivoklátě

Pěvecký sbor Bendl již zpíval Rybovu Českou mši vánoční v různých prostorách. Tradičním bývá každoroční provedení v České Třebové nebo v okolních městech, nicméně tentokráte přijal na pátek 29.12. pozvání od křivoklátského kastelána Petra Slabého a společně s Litomyšlským symfonickým orchestrem pod vedením Davida Lukáše provedli nejhranější českou mši v prostorách královského sálu.
První část vánočního koncertu se konala na 2. nádvoří hradu a o její program se postaral Podřípský dechový kvintet pod vedením uměleckého vedoucího J. Šourka, který se ujal průvodního slova. V jejich provedení zazněly především různé fanfáry a několik vánočních koled. Poslech návštěvníkům zpříjemňoval stánek s čajem a svařákem, které zdarma pro zahřátí nabízeli organizátoři koncertu.
V druhé části koncertu se ale už návštěvníci přesunuli do královského sálu na mši. Sólových partů se ujali Zdeňka Ambrůžková (S), Hana Krejčová (A), Petr Slabý (T) a Jan Ericsson, který svým zvučným plným basem zkušeně zastoupil hlasově indisponovaného Jiřího Slabého. V nádherné akustice královského sálu předvedli všichni účinkující výborný výkon. Vánoční koncert má na Křivoklátě dlouhou tradici a byl vyprodán již týden před jeho konáním. Po koncertě byl pro všechny účinkující připraven bohatý raut v hradní restauraci.
Bendl se sbormistry Josefem Menšíkem a Davidem Lukášem přeje všem příznivcům sborového zpěvu a dobré hudby zdravý a úspěšný rok 2018 plný krásných kulturních zážitků.  PS

Fotografie z návštěvy a prohlídky hradu, podvečerní zkoušky a večerního koncertu