Úsekové měření rychlosti a úloha městské policie


Od června 2017 je v obci Třebovice v provozním režimu úsekové měření rychlosti, které má působit na motoristy, projíždějící touto obcí tak, aby dbali dopravních omezení. Měření je neúprosné, pokuty za překročení rychlosti poměrně citelné. Po bouřlivějším začátku se situace stabilizovala, řada motoristů si dává pozor, ale zdaleka ne všichni. Píše se o tom, že to přináší práci úředníkům odboru dopravy, kde bylo třeba posílit jejich řady a zřídit nové kanceláře. Celé měření  však nemůže probíhat bez účasti městské policie, proto instalované zařízení v Třebovici  přidalo další práci také českotřebovským strážníkům. Jak vyhodnocování zaznamenaných přestupků probíhá, jsem se zeptal zástupce velitele městské policie Petra Baláže.

Přístup do měřicího systému na server firmy, která systém instalovala a provozuje, mají nyní pouze velitel MP a jeho zástupce, ostatních strážníků se zatím vyhodnocování přestupků zjištěných měřením netýká. Denně se jedná obvykle o 15 - 20 zjištěných přestupků, data zjištěna systémem je třeba stáhnout ze serveru, ověřit zda obrázek z kamerového záznamu souhlasí s přepisem evidenčního čísla  a převést do elektronicky podepsaného formátu vhodného pro další zpracování na odboru dopravy. Tuto práci lze provádět i po částech v době, kdy je na to relativně čas. Nejvíce času zabere čekání na spolupráci se serverem měřícího systému. Lze říci, že tato práce nyní zabere denně cca 2 - 3 hodiny. Úředníci na odboru dopravy tak dostávají kompletní záznam o přestupku zjištěného měřením ve formě pdf karty, dle registrační značky zjišťují  provozovatele vozidla a provádí správní řízení o přestupku.

Zatím to tedy vypadá, že se práce dá zvládnout, jenže vývoj jde dál a město Česká Třebová podle slov starosty připravuje na průtahu silnice I/14 naším městem další dva úseky, které má již dopravním inspektorátem Policie ČR předběžně schváleny. Nelze čekat, že by se najednou všichni hříšníci polepšili, proto tedy jak práce pro úředníky zajišťující administrativu spojenou s řešením přestupků, ale i pro městskou policii, která připravuje úředníkům podklady, možná dost podstatně přibude. Aby to nemělo vliv na akceschopnost jednotky MP, bude třeba uvažovat i o jejím posílení. Finance na posílení by jistě bylo možné najít právě z pokut, které se díky měření udělují. Jen za 7 měsíců roku 2017 šlo o daleko více než 2 miliony korun.  Je žádoucí, aby systém fungoval bez omezení dalších činností městské policie, na kterou se rok od roku kladou další a další nároky.

Když se zmiňuju o penězích, které úsekové měření ve svém důsledku přináší  a bude přinášet, tak přicházím po konzultaci s Petrem Balážem s návrhem, aby se v rozpočtu města počítalo s tím, že určitá procentní část bude vždy věnována na posílení bezpečnosti dopravy ve městě. Aby byly přechody pro chodce dobře značeny (realizujme např. "3D přechody") a osvětleny a to nejen na hlavních silnicích, ale i na místních komunikacích. Uvedu např. pro motoristy dost těžko viditelný přechod v Sadové ulici u "hudební školy" nebo u DDM (kde už několik měsíců chybí po nehodě lampa), aby byla kamerami hlídaná kontrola jízdy na červenou na přechodu u parnické školy apod. Důsledkem instalace úsekového měření v dalších úsecích se tím současně zvýši i bezpečnost dopravy i na jiných problematických místech, kde se tomu zatím nevěnuje tak velká pozornost.  Připomeňme, jak dlouho se váhalo s instalací zrcadla u výjezdu ze sídliště Křib, protože by to stálo nějaké peníze. 

Milan Mikolecký