Vězni z Mírova poslali do orlickoústecké nemocnice 360 plyšáků

Slavnostní předání se konalo v úterý 5. prosince podvečer v Orlickoústecké nemocnici za účasti zástupce velitele věznice Mírov Romana Mišáka a dalšího personálu věznice, ředitele Orlickostecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice MUDr. Tomáše Julínka, primáře dětského oddělení MUDr. Ryby a MUDr. Jana Bodo a také hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Bylo to již druhé předání daru z této věznice nemocným dětem, první se konalo odpoledne v Pardubické nemocnici.
Jak řekl představitel věznice v Mírově, tak obdobné počty ušitých plyšáků darovala věznice Mírov také Olomouckému kraji. K Pardubickému kraji nemají z věznice Mírov daleko, podstatná část personálu dojíždí z Moravské Třebové a ta přece patří do Pardubicka. Plyšáky jistě velmi dobře pomohou zmenšit stres dětí z hospitalizace nebo lékařských výkonů. Plyšáci dětem zůstanou jako dárek, je to jistě vhodné také z hygienických důvodů.  Vězni vyráběli a stále vyrábí plyšáky v rámci terapie a do nemocnic (a také pro záchrannou službu) byly předány bezplatně.  Není to poslední zásilka, lze očekávat, že budou doručeny i další zásilky, pro děti to může být velká psychologická pomoc. Jistě také pro samotné vězně, kteří uvidí jejich výrobky v rukou hospitalizovaných nemocných dětí, uvidí, že jejich terapie je smysluplná. Fotografie ze symbolického předání:

Zaměstnanost vězňů na Mírově se pohybuje kolem 60%. S ohledem na jejich složení je pro věznici atraktivní nabídka takového pracovního uplatnění, již lze realizovat v areálu věznice. Odsouzení pracují ve dřevovýrobě, zejména při výrobě nábytku. Jím bylo vybaveno např. pracoviště ombudsmana v Brně, Justiční palác v Liberci a další objekty. Jeho kvalita je plně srovnatelná s nabídkou na trhu. Další uplatnění mohou odsouzení nalézt na pracovištích kovovýroby, apretace, lepení obálek, výrobě žaluzií nebo keramiky.

Vzhledem k dlouhodobým trestům odsouzených je vedením věznice, specialisty i vychovateli kladen velký důraz na jejich mimopracovní aktivity a využívání volného času Kromě, dá se říci, obvyklého vyžití při sportu mohou své zájmy a schopnosti uplatnit i v jiných oblastech, ať už jsou to hudební skupiny, kroužek výtvarného umění, akvaristický a další. Nepravidelně vychází i vězeňský časopis, v němž mohou uplatnit své názory a postřehy nejen odsouzení, ale i zaměstnanci. Úspěch sklízejí i dřevěné a nově i plyšové hračky, vyrobené z odpadového materiálu v rámci pracovní terapie. Věznice spolupracuje se zástupci církví a řadou dalších nevládních organizací a sdružení.....