Proč zadlužovat město, když nejsou připravené projekty, říkají radní za ČSSD
Rada města Česká Třebová doporučila městskému zastupitelstvu schválit získání investičního úvěrového rámce v objemu 138 milionů korun, který městu umožní čerpat finanční prostředky na investiční akce v období 2018 – 2022 a refinancování zůstatku jistiny úvěru města na financování dopravního terminálu, který má město splácet do roku 2024. Proti tomuto záměru v podobě, jak byl předložen, se ohrazují radní za ČSSD Jan Kovář a Dalibor Zelený, ke kterým se připojil také hejtman Pardubického kraje a zastupitel města Martinem Netolický.
Důvodů je několik. „K předloženému záměru nebyl radním předložen žádný seznam prioritních investičních akcí, na které by měl být úvěr použit. Je to obdobné, jako při hospodaření v domácnosti. Pokud si domácnost bere úvěr, vždy ví, na co jej využije,“ říká radní Jan Kovář. „Pokud chceme řešit zadlužení města na dlouhou dobu, musíme vědět, na které konkrétní projekty včetně prioritních investic peníze půjdou. Spíše by stálo za to přefinancovat nesplacených 38 milionů z úvěru na podzemní parkoviště a dostat tak výhodnější úrok. Dnes zbytečné rozšíření úvěrového rámce o dalších 100 milionů bych doporučoval nechat až na novém zastupitelstvu po příštích komunálních volbách," uvádí Dalibor Zelený s tím, že dle jeho názoru měla proběhnout také řádná soutěž v otevřeném řízení, které by nevylučovalo žádného z poskytovatelů této služby, i když zakázka nedosahuje zákonné výše.
Že se v tomto případě nejedná o obvyklou praxi, dokládá také hejtman Martin Netolický. „Je nezvyklé, když má samospráva rozhodovat o úvěru a není předem znám rozpis projektů navržených k financování. Na úrovni kraje je vždy zastupitelstvo předem informováno o investičních akcích, které budou kryté z cizích zdrojů. Považuji to za samozřejmost jak pro členy zastupitelstva, tak pro veřejnost. Například nyní nás na krajské úrovni čeká zásadní investice do našich nemocnic. Zastupitelům jsme proto předem avizovali možný podíl z vlastních zdrojů a využité úvěrové prostředky s tím či oním konkrétním účelem,“ dodává Martin Netolický, který má v krajské radě na starosti finance. Zastupitelstvo České Třebové bude o předloženém návrhu rozhodovat na svém nejbližším prosincovém jednání, které se uskuteční v pondělí 11. prosince.