Nový způsob rozpočtového určení daní přinese od nového roku více peněz městům a obcím

Podívejme  se, jak se to projeví v rozpočtech měst a obcí

V první řadě se zajímáme o Českou Třebovou, která měla na rok 2017 plánovaný celkový souhrn daňových příjmů ve výši  195 594 tis. Kč. Podle nových pravidel  by se toto číslo v příštím roce mělo zvýšit na celkovou sumu  206 968 tis. Kč. V příštím roce můžeme tedy počítat s daňovými příjmy vyššími o 11714 tis. Kč. Ve skutečnosti budou tato čísla vyšší. Danové příjmy se daří plnit na  více než 100% a to se pozitivně projeví i v souhrnné daňové kótě roku 2017. Kolik to bude,  bude zřejmé v únoru 2018.

Na velikost daňových příjmů obcí má vliv počet obyvatel, katastrální rozloha obce, počet žáků, které navštěvují školy zřizované obcemi a také počet zaměstnanců s trvalým bydlištěm v obci nebo městě.  Změna se projeví zvýšením daňových příjmů všech měst a obcí. Podívejme se jak se to projeví v našem regionu (v tis. Kč): 

Česká Třebová + 11 714
Ústí nad Orlicí  + 10 985
Svitavy + 14 052
Chrudim + 18 290
Pardubice +73 409
-------------------------
Rybník + 574 tis.
Třebovice + 532 tis.
Přívrat + 132 tis.
Litomyšl + 8 675
Lanškroun + 9 098
Choceň + 7 978
Vysoké Mýto + 10 655
Letohrad  +5 084
--------------------------
Semanín + 486 tis.
Dlouhá Třebová + 840 tis.
Řetová + 557 tis.