Na kraj jsem si opravdu nepřišel odpočinout, říká Michal Kortyš

Náměstkem hejtmana je sice prvním rokem, téma dopravy ale pro Michala Kortyše není žádnou novinkou. Deset let zastával funkci starosty a místostarosty Litomyšle.

 Pane náměstku, jste ve funkci právě rok. Tak jaký byl ten váš?

Když jsem nastupoval, všichni v Litomyšli mně s úsměvem říkali, že na kraji si alespoň odpočinu. A po roce mně manželka říká, abych jí doma nechal alespoň fotku, aby věděla, jak vypadám.

A jak jste spokojen se svými spolupracovníky? Zvykal jste si na ně dlouho?

Jsou to vesměs profíci, takže poměrně brzo. Jenom nevím, jestli si už oni zvykli na mě. (smích)

Můžete nám říci, co řešíte v těchto dnech?

Nejdůležitější je příprava výběrových řízení na železniční a autobusové dopravce. Našim cílem je zajistit kvalitní služby pro cestující, ale také pro náš kraj. V případě železnice jsme od tří dopravců obdrželi nabídky na poskytování služeb ve veřejné drážní dopravě. Proto nejprve posoudíme, zda jsou tito dopravci schopni zajištovat drážní dopravu v požadovaném rozsahu a kvalitě. Na základě tohoto průzkumu rozhodneme, se kterým zájemcem povedeme jednání o uzavření smlouvy. Současně připravujeme i výběrová řízení na autobusové dopravce. Protože smlouvy budeme uzavírat na 10 let a náklady se budou pohybovat v objemu 3,3 miliardy, musíme i k této záležitosti přistoupit zodpovědně.

Říká se ovšem, že o peníze jde až v první řadě.

Samozřejmě. Proto spoje na některých železničních tratích nahradíme autobusy. Analýzou efektivnosti jsme zjistili, že někde není o vlaky velký zájem, a proto se starosty dotčených obcí jednáme o jejich nahrazení autobusy. Ušetřené finance využijeme na posílení rychlých spojů na těch tratích, kde cestuje velký počet osob za prací ze vzdálených koutů našeho kraje. Podobnou logiku má zavedení autobusů s menší kapacitou na některých linkách. Nebudeme vozit vzduch ve velkých autobusech. Navíc pořízení a provoz nízkokapacitních autobusů je levnější než těch klasických. I v tomto případě je ale naším hlavním zájmem komfort cestujících. Nepřipustíme, aby autobus nestačil potřebám cestujících, a budeme požadovat, aby vozidla byla vybavena klimatizací, samostatným topením, tepelnou izolací, případně Wifi.

Často diskutovaným tématem jsou rekonstrukce a modernizace silnic. Jak toto hodnotíte? Daří se vám silnice opravovat?

Opravy silnic II. a III. tříd, které má na starosti kraj a jejichž stav je mnohdy strašidelný, jsou pro nás samozřejmě prioritou. Financování těchto oprav není jednoduché a bohužel až v uplynulých třech letech se začal na jejich opravách podílet stát. Proto apelujeme na Ministerstvo dopravy, aby si už konečně vybojovalo ve státním rozpočtu kolonku na opravy těchto silnic. A to nejméně na deset let, aby byl z větší části vymazán deficit ve financování oprav. Od doby, kdy byly Krajskému úřadu předány tyto silnice do správy, dáváme každoročně značnou částku financí nejen ne údržbu, ale i na již zmiňované opravy. Bez podpory státu by to ale byl běh na dlouhou trať. Přesto však naše silnice stále rekonstruujeme a modernizujeme. Na rok 2018 budeme mít na rekonstrukce z rozpočtu uvolněnou částku okolo 400 milionů, a pokud dostaneme od státu částku jako vloni, bude na opravy celkem 600 milionů. Máme připravené projekty a můžeme investovat. Rovněž musíme urychlit přípravu projektů pro čerpání 2,5 miliardové dotace na opravu našich silnic a připravit přivaděče pro novou dálnici D35.

Další velkou kapitolou je výstavba letištního terminálu na pardubickém letišti. Jak to s ním nyní vypadá?

Stavba bude dokončena v termínu, tedy ke konci tohoto roku. Pardubický kraj tuto stavbu spolufinancuje, je tedy v našem zájmu, aby se letiště celkově dostavělo, mluvím o druhém podlaží letištní budovy. V současné době se z Pardubic létá do Ruska a Anglie, od příštího roku by se mohlo létat i do Heraklionu, Antalye a Alicante. Důležitá je také propagace východních Čech, jednání o ní s hradeckým krajem probíhá v těchto dnech.

A na čem budete pracovat v příštích měsících?

V následujících měsících připravíme projekty pro 20 mostů, na které bychom mohli čerpat finance z Evropských dotací. Zároveň budeme pospíchat s přípravou projektů na přivaděče k D35. Začali jsme připravovat i rodný list všech silnic v Pardubickém kraji. Odborně se tomu říká pasportizace, abychom dokázali odhadnout případné nadměrné zatížení a vykalkulovat částku na její opravu. Na rok 2018 jsme rovněž připravili dotační titul na malá dopravní hřiště a na dovybavení stávajících.

Teď už jen ve zkratce - výběr nových vlakových souprav, generel silniční sítě Pardubicka s výhledem rozvoje do roku 2030, součinnost při výstavbě nového autobusového nádraží v Pardubicích, příprava autobusových zastávek v pěti městech a mezi tím řešit hromadu požadavků starostek a starostů na opravy silnic.

Foto popisek: Michal Kortyš na kontrolním dni na pardubickém letišti

Inforámeček

Michal Kortyš (ODS)

Náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost

Náměstek hejtmana Michal Kortyš se narodil v Olomouci, jeho rodina však pochází z Valašska, kde trávil všechen svůj volný čas a kterému dodnes zůstal věrný. Vystudoval Střední odbornou školu jako elektrotechnik. V roce 1990 začal podnikat v oboru elektromontážních prací a jeho firma ELKOR zaměstnává celoročně několik desítek lidí. V roce 2003 získal za své podnikatelské aktivity Cenu města Litomyšle za rok 2002 v kategorii Podnikatel roku. V roce 1998 byl zvolen zastupitelem města Litomyšle, kde působil v dopravní komisi. Ve druhém volebním období byl členem stavební komise. V roce 2006 byl zvolen starostou Litomyšle. Svojí pozici obhájil také ve volbách v roce 2010, od roku 2015 působil v pozici místostarosty. Michal Kortyš žije v Litomyšli a je ženatý.