Rozhovor s radním Pardubického kraje                             
Pavel Šotola: Platy pracovníků v sociálních službách se konečně přiblížily ostatním profesím
 
Máte na starosti financování sociálních služeb, jak se to dařilo v roce 2017?
Letošní rok poznamenalo zejména úsilí získat vyšší finanční prostředky od státu na platy a mzdy pracovníků v sociálních službách. A nebylo to zrovna jednoduché, i když to možná tak zvenčí mohlo vypadat. Vláda totiž od podzimu loňského roku celkem třikrát rozhodla o navýšení platů, ale prostředky na kraje zaslala jen na jedno z těchto tří navýšení. Po našem trvalém nátlaku, na kterém jsem se podílel i za Asociaci krajů, pak ministerstvo přidalo peníze i na navýšení z  minulého roku. Třetí navýšení, platné od listopadu letošního roku zůstalo opět na vrubu krajských a obecních rozpočtů, které s ním dopředu nepočítaly. V každém případě ale je moc dobře, že se platy pracovníků v sociálních službách přiblížily k platům v ostatních profesích.
 
Náš kraj je spolu se Zlínským nejdál ve změně péče o ohrožené děti. Jak to pokračuje?
Pardubický kraj letos schválil společnou strategii dětských domovů a dětských center. Chceme, aby se do ústavních zařízení vůbec nedostávaly malé děti, a ty větší, aby mohly žít spíše komunitním životem v prostředí, které nejvíce připomíná rodinu. Proto si naše zařízení například z Veské nebo z Poličky začala pronajímat byty, kde může skupina dětí s vychovateli žít běžným způsobem života a učit se také vlastní zodpovědnosti. S tím je spojena i nová sociálně aktivizační služba, kterou začnou poskytovat od nového roku také v Dětském domově v Holicích. Ta spočívá v působení v rodinách, kde hrozí odebrání dítěte, a cílem je pomoci rodině zvládnout situaci tak, aby děti mohly zůstat s rodiči.
 
Mění se pobytové sociální služby i v krajských ústavních zařízeních?
Určitě, to je náš cíl. Rekonstrukci v několika etapách letos dokončil Domov u fontány v Přelouči. Senioři zde nyní mají mnohem důstojnější a vlídnější prostředí, než původní dlouhé chodby, velké společné pokoje a společné koupelny. Vznikly tu společenské prostory, každý pokoj má sociální zázemí a senioři jsou po dvou nebo i po jednom na pokoji. Domov teď splňuje požadavky na moderní zařízení pro seniory zejména s demencí a Alzheimerovou nemocí nejen svou specializovanou péčí, ale také svým vybavením.
U domovů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením se nám také osvědčilo některé z nich přestěhovat do chráněného bydlení a mnoho z nich se mohlo zapojit do jednoduchých pracovních činností. Také  jsme v Domově pod hradem Žampach od letošního podzimu zavedli novou pobytovou službu pro mladé lidi se specifickými projevy chování. Jsou to lidé, kteří preferují samotu a žijí ve svém světě, který je těžké sdílet, ale zároveň potřebují velkou míru podpory.
 
Lidé, kteří pracují nebo dobrovolničí v sociálních službách a neziskovkách, asi musejí mít něco navíc, za co by se jim slušelo poděkovat…
Snažíme se propagovat dobrou práci lidí v sociálních službách a v neziskových organizacích i navenek. Letos se uskutečnilo už popáté udílení cen Duhové křídlo, a to za práci a pomoc v sociální oblasti, podruhé se konal Den dobrovolnictví, poprvé také Den pěstounství a v prosinci proběhne galavečer věnovaný dobrovolníkům a odpovědným firmám.
 
Mnoha neziskovkám už pomohla Burza filantropie. Jaký byl letošní ročník?
V zatím šestileté historii takzvané Burzy filantropie, kterou pořádáme s Koalicí nevládek Pardubicka, byl letošní rok nejštědřejší. Neziskovkám se podařilo získat 1,45 milionu korun celkem na 45 prospěšných  projektů. Dohromady jsme už během šesti let získali přes 7,7 milionů korun, které putovaly k 207 projektům.
 
Máte nějakou novinku na rok 2018?
Na příští rok jsme připravili nový dotační program na materiálně technické zabezpečení sociálních služeb. Žadatelé, totiž mohli dosud čerpat dotace jen na provoz, často však potřebují pro zajištění služby třeba automobil, kompenzační pomůcky, nebo provést stavební úpravy. To by jim měl tento program umožnit.
 
Ing. Pavel Šotola (KDU-ČSL, zvolen za Koalici pro Pardubický kraj) - radní pro sociální péči a neziskový sektor

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Byl vedoucím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Chrudim, místostarostou Hlinska, od roku 2010 je radním Pardubického kraje. Je ženatý a má dvě dospělé děti. K jeho zálibám patří lyžování, cyklistika a tanec. Žije v Hlinsku.