OHLÉDNUTÍ DECHOVÉ HUDBY ŘETŮVANKY ZA ROKEM 2017

Pro dechovou hudbu Řetůvanku byl rok 2017 opět rokem plným koncertování a vystupování na akcích různorodého charakteru. První měsíce roku orchestr věnoval pilné přípravě na novou sezónu a nastudování nových skladeb, aby tak obohatil svůj repertoár. Zkoušky Řetůvanky probíhaly již třetím rokem na sále pohostinství Na rychtě v Dlouhé Třebové. Již v březnu jsme hráli naši dnes už tradiční akci a to setkání seniorů obce Sloupnice. V měsíci květnu čekalo Řetůvanku velmi prestižní vystoupení. Díky pozvání pana hejtmana Martina Netolického jsme se zúčastnili slavnostního předávání cen udělovaných Pardubickým krajem ve Východočeském divadle v Pardubicích. Řetůvanka zde předvedla zcela netradiční repertoár skladeb napříč různými hudebními styly. Navíc žesťová sekce orchestru doprovázela celý večer slavnostními fanfárami. Tradiční květnovou akcí byl také koncert ke Dni matek v parku Javorka v České Třebové. Červen patřil vystoupení na obecních a hasičských slavnostech v obci Koclířov, červenec koncertování na Cyrilometodějském  dnu řemesel v Oucmanicích a pouťovému odpoledni v Dlouhé Třebové. V srpnu společně s mažoretkami z Lačnova u Svitav Řetůvanka doprovázela obecní slavnosti v Tatenici. Potom následovaly dvě tradiční akce, na kterých vystupujeme již několik let, a to „Odpoledne s dechovkou“ ve Voděradech u Vysokého Mýta a společný koncert s Evou a Vaškem v Dlouhé Třebové. V měsíci září odjela Řetůvanka opět do Pardubic, kde vystoupila na Perštýnském náměstí v rámci slavnostních krajských dožínek. Ku příležitosti Dne válečných veteránů v měsíci listopadu dechová hudba také již po několik let doprovází pietní akt v České Třebové. Poslední měsíce roku  Řetůvanka věnovala přípravě nadcházející sezóny, kdy opět mimo jiné vyjede za hranici republiky a bude jedním z účastníků mezinárodního dechového festivalu v polském městě Sanok.

Dechová hudba Řetůvanka děkuje za letošní podporu všem svým sponzorům a partnerům, jmenovitě obci Řetůvka, Pardubickému kraji, jeho hejtmanovi panu Martinu Netolickému, Zemědělskému družstvu Sloupnice a jeho řediteli panu Jaroslavu Vaňousovi. Děkuje také všem svým příznivcům a posluchačům, kteří se účastní našich vystoupení. Díky Vám můžeme společně sdílet příjemné chvíle, kdy hladí po duši poctivá česká hudba.

Jménem všech členů orchestru Vám přejeme klidné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v Novém roce 2018 a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Věra a Jiří Zemanovi – DH Řetůvanka.

Foto Řetůvanka v Javorce 12. května 2017