Novoroční rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje      
 Centrální příjem a opravené silnice. Českotřebovsko se má v příštím roce na co těšit
Nová krajská samospráva, vzešlá z voleb na podzim roku 2016 má za sebou první rok vládnutí. Zeptali jsme se proto staronového hejtmana a českotřebovského zastupitele Martina Netolického z ČSSD, jak hodnotí uplynulý rok a co nás čeká v roce s pořadovým číslem 2018.
Pane hejtmane, období na konci roku je vždy ve znamení bilancování a hodnocení. Když se ohlédnete za rokem 2017, který byl pro vás již pátým v čele regionu, co Vám nejvíce utkví v paměti. Co se v našem regionu podařilo?
Rok 2017 byl pro novou krajskou samosprávu rokem, kdy se nemusela na rozdíl od ostatních zaučovat, ale mohla navázat na činnost té předchozí. Více jak polovina členů rady byla znovu zvolena do vedení kraje, a proto lze říci, že jsme plynule pokračovali v připravených projektech. Pro nás Českotřebováky a nejbližší okolí se podařilo zrealizovat několik významných projektů, které jsme chystali už z minulosti a v roce 2017 jsme je dokončili. Jedná se především o rekonstrukci podjezdů u Korada na silnici I/14, což je zásadní projekt, který zkapacitnil dopravu směrem do průmyslové zóny, ale bohužel přinesl také řadu komplikací. Jednou z nich je událost nedaleko rybníku Hvězda, kde se na jaře na podmáčené vozovce propadl jeden z kamionů a celá trasa se postupně devastovala nadměrnou zátěží nákladními vozidly. Byli jsme proto nucení tuto situaci neprodleně řešit. Po řadě jednání se nám podařilo dojednat kompromis, kdy město přispěje symbolickou částkou dvou milionů korun, přestože celková obnova povrchu přijde řádově až na 40 milionů korun. Naši silničáři zhodnotili stav objízdné trasy a už nyní je opraven úsek od rybníku Hvězda až po zastávku Semanín v oblasti Zádolka. V příštím roce pak předpokládáme dokončení celé trasy. Lze tedy říci, že problematika podjezdů bude tímto vyřešená, ale vstupujeme do jednání s uživateli průmyslové zóny, protože je nezbytné, aby se alespoň částečně podíleli na rekonstrukci povrchů silnic v okolí překladiště. Kraj se tak postavil čelem k problémům, které nezpůsobil, ale nakonec jejich řešení zbylo na nás.
Jednou z klíčových událostí roku 2017 byl pád střechy nové sportovní haly na závěr jednoho z utkání v rámci florbalového turnaje. Nikdy v životě by mne nenapadlo, že se u novostavby může stát něco podobného, čeho jsme byli svědky na začátku letošního roku. Chyba, kterou způsobil člověk, evidentně mohla ohrozit životy mladých sportovců, kteří se v té době v hale pohybovali. My jsme na tuto událost reagovali okamžitě. Druhý den po prvotním šoku jsme ihned svolali jednání všech zúčastněných a tuto akci jsem začal osobně organizovat. Můžeme se uklidňovat tím, že se naštěstí nikomu nic nestalo, ale osobně k tomu vždy dodávám, že k takovýmto událostem docházet nesmí za žádných okolností. Do podobné situace se může dostat každý investor, který spoléhá na odborníky a v žádném případě neočekává, že je jakákoliv práce provedena nekvalitně nebo s nedostatečnou pečlivostí. Vnímám to tedy jako poučení pro všechny. Jsem také rád, že policie postupně v rámci vyšetřování obvinila několik konkrétních lidí a celou věcí se nyní bude zabývat státní zastupitelství, protože jen tak bude vyslán signál ke všem ostatním, kteří si dají velký pozor na to, aby se obdobná situace již nikdy neopakovala. Na samotném počátku řešení následků jsme se zavázali, že budeme dělat vše proto, aby byla hala do roka opravena. Tehdy jsem byl ujištěn, že je to reálný termín. Ten jsme nakonec dodrželi, protože hala bude slavnostně otevřena 11. ledna a všechny Českotřebováky bych si na otevření, které bude spojené s basketbalovým utkáním 1. ligy mužů, dovolil pozvat. Za zdržení a za to co se stalo, byť od nás jako investora nebyl nikdo viníkem, se musím omluvit. Velmi mě celá situace zasáhla a mrzí mne dodnes.
V minulém roce se toho událo skutečně mnoho. Jaký je však výhled do budoucna? Co připravuje Pardubický kraj pro rok 2018 v našem regionu?
Významnou akcí je výstavba centrálního příjmu v nemocnici v Ústí nad Orlicí, který výrazným způsobem zvýší efektivitu práce personálu v Orlickoústecké nemocnici a bude znamenat i větší komfort pro pacienty, kteří již nebudou nuceni vyhledávat specialistu po celém areálu nemocnice, ale budou nasměrování přímo na pracoviště, které je k tomu určené. Vnímáme tuto akci jako jednu z priorit v tomto období. Současný plán je připravený tak, aby byla stavba v příštím roce zahájena a byla dokončena v roce 2020. Myslím, že se tím stane Orlickoústecká nemocnice špičkovým zařízením. Nyní je opravená s moderními přístroji, ale chybí zde nová organizace příjmu pacientů, což centrální příjem napraví.
V příštím roce budeme také pokračovat v hledání financí na rekonstrukce silnic nižších tříd, protože obnova je stále nedostatečná. Plánujeme v příštím roce v okolí města opravit další komunikaci, která je v žalostném stavu, a to je silnice směrem na Přívrat tzv. Zacharovec. Postupně tak dostáváme silniční síť na výrazně vyšší úroveň, než tomu bylo ještě před několika málo lety. Mám z toho velikou radost, ale musíme neustále tlačit na stát, který má pocit, že kraje mají peněz dost. Není to pravda, silnice jsou ve špatném stavu, a proto využíváme všech dostupných zdrojů, protože jinak by nebyla možná rekonstrukce v takovém rozsahu, jako se nám to daří nyní.
Co byste na závěr popřál občanům České Třebové a čtenářům Českotřebovského zpravodaje do roku 2018?
Především bych chtěl všem popřát pevné zdraví a hlavně osobní pohody, pokud to bude alespoň trochu možné. Protože zdraví a štěstí v osobním životě je tím nejdůležitějším. V příštím roce nás navíc čekají komunální volby, ve kterých budeme volit nové vedení města. Přál bych si, abychom zvolili vedení, které bude plné energie, bude mít jasno v investičních prioritách, a zároveň vedení s novými nápady a kreativitou, které nasměruje Českou Třebovou opět o kus dál. Je to přání odvážné, ale jsem přesvědčený, že reálné.
Děkuji za rozhovor. Milan Mikolecký