Předvánoční dění v ZŠ Na rovině         
Dne 14. prosince 2017 proběhly v základní škole Na rovině v České Třebové hned dvě akce. Jednou z nich byl den otevřených dveří, druhou bylo vánoční setkání.
Na dni otevřených dveří měla veřejnost možnost prohlédnout si prostory školy a zúčastnit se výuky českého jazyka a matematiky. Žáci předvedli práci na didaktických pomůckách a montessori materiálu. Navštívili nás zástupci spolku Škola pro mě, kteří se snaží o vznik alternativní třídy v Ústí nad Orlicí. Dále do výuky nahlédli rodiče, kteří uvažují o alternativním způsobu výuky a požadují od školy a učitelů smysluplnost informací ve výuce a vedení dětí ke svobodě a zodpovědnosti.
Odpolední setkání v duchu vánoc si mohli prožít nejen žáci, ale i rodiče a přátelé školy. V úvodu setkání děti zjišťovaly, co vše si dopřávají lidé ve světě během štědrovečerní večeře. Následně program obohatily známé melodie koled, které zahrála na housle a ukulele žákyně 3. třídy. Rovněž zaznělo velké množství vánočních písní. Za doprovodu kytary a rytmických nástrojů si je všichni přítomní s radostí zazpívali. Nechybělo také tvoření vánočních dekorací a přání, čímž vznikl prostor k estetickému vyžití. Pevně věříme, že setkání pomohlo přiblížit čas vánoc, vykouzlit na tvářích úsměvy a zažít příjemnou atmosféru ve školním prostředí.
Pěkné vánoční svátky a hodně štěstí do Nového roku 2018 přeje kolektiv učitelů a žáků.
Mgr. Petra Bulvová, DiS. a Barbora Jasanská

Fotografie z odpoledního vánočního setkání učitelů, žáků a rodičů: