Ve čtvrtek 14. prosince  bylo v budově ZŠ v Komenského ulici, kde sídlí I. stupeň ZŠ Nádražní, velmi živo.  Chodby v přízemí připomínaly mraveniště, také ovšem dobře zásobený vánoční trh.  Na dlouhých stolech zde byly k vidění i k prodeji výrobky dětí ze školní družiny nebo i z pracovního vyučování a to výrobky velmi podařené, zajímavé a různorodé. Ceny přiměřeně mírné, vlastně symbolické, nebyla to žádná vedlejší hospodářská činnost školy.
V jedné ze tříd byla zřízena velmi bohatě zásobená vánoční kavárna, zaplněná opravdu do posledního místa.  Byla to i kavárna programová. Pod vedením paní učitelky Ivety Coufalové předvedly děti  připravené a nacvičené pásmo koled a vánočních písní, zazpívaly a zahrály na  různé nástroje, na které se učí v základní umělecké škole. 
Za uspořádání akce je třeba učitelkám I. stupně školy a vychovatelkám školní družiny poděkovat, s přípravou a organizací akce měly opravdu hodně práce a to navíc v adventní době, kdy měly spoustu práce také doma ve svých  rodinách.....  Vděční rodiče  rádi předvánoční akci ve škole navštívili, dobře posloužila ke sblížení školy a rodičovské veřejnosti, děti se zase mohly veřejně předvést v jiné roli, než ve školních lavicích....
Obdobná akce se konala také v hlavní budově školy na Nádražní ulici, kde měli zase jiné zaměření a trochu jiné podmínky.  Na Vánoční kavárnu se tak přeměnila školní jídelna v suterénu budovy, ve škole byly k vidění  výrobky žáků a vánoční dekorace.  Do této budovy jsem již nedorazil, takže zatím nemám k dispozici fotografie (spěchal jsem ještě na obdobou předvánoční akci do ZŠ Na rovině Pod Jelenicí). Celou akci je třeba pochválit jako vydařenou, byť znamenala spoustu práce navíc jak pro učitele, tak pro žáky školy.   (mm)

Fotografie z budovy v Komenského ulici