Vánoční koncert základní umělecké školy                           
 V úterý 12. prosince se zaplnil velký sál Kulturního centra do posledního místa na tradičním Vánočním koncertu. jeho program byl  postaven především na vystoupení  souborů školy, postupně od nejmladších po vyspělejší muzikanty. Vánoční ladění nasadil velmi početný sbor dětí  druhých a třetích ročníků hudebního oboru  školy pod vedení paní učitelky Andrei Markové s pásmem koled,  ve stejném zaměření pokračoval akordeonový soubor s novou učitelkou hry na akordeon Veronikou Leksovou i sborová přípravka pod vedením Petry Kotyzové. 
Příjemným překvapením bylo vystoupení početného smyčcového souboru  žáků druhých až čtvrtých ročníků ZUŠ doplněné sólovým výstupem Radky Mikulecké na akordeon.  Mladí houslisté pod vedením Jitky Novákové prokázali dobrou přípravu a souhru. V dalších sedmi vystoupení sólistů nebo komorní hry se představili žáci školy na el. klávesy, příčnou i zobcovou flétnu, klavír, housle i akordeon. Z nadějí školy je třeba neopomenout Adama Janíčka (housle, 5. ročník), Marie Vomáčkové (klavír 5. ročník) a Radky Mikulecké (4. ročník II. cyklu, akordeon), neboť se jmenovaní představili v několika vystoupeních.
Po přestávce patřilo jeviště velkého sálu Kulturního centra  ještě vyspělým souborům. Smyčcový orchestr školy po vedením MgA. Bohuslava Mimry přednesl Sonátu d-moll J.F. Flasche a koncert pak zakončil ve velkém stylu pěti (s přídavkem šesti) skladbami Taneční orchestr školy pod vedením Mgr. Milana Špičáka. Vánoční koncert nebyl ještě zdaleka poslední akcí ZUŠ v adventní době, další koncerty pokračují. (mm)
Poznámka: Fotografie nezachycují zcela celé dění na koncertu, vzhledem k velmi zaplněnému sálu nebylo možné měnit místo fotografování. Snímky také často rušily umístěné pultky a stojánky s potřebným notovým materiálem, za kterými nebylo mladé muzikanty dobře vidět.... (mm)