80 let od budování městského koupaliště v Křivolíku         
Připomeňme, že  před 80 lety bylo v kouzelné oblasti Křivolíku  v roce 1937 vybudováno (za přispění tehdejší městské spořitelny) městské koupaliště, které nám kdekdo v okolí záviděl. A nebylo divu, že v padesátých letech byl na další plochy v Křivolíku situován záměr postavit zde nový letní městský stadion. Dopadlo to nakonec jinak: původní rybníčky byly  zejména v šedesátých letech  zaváženy městským a možná i průmyslovým odpadem.

Vodu z Křivolického potoka využívalo i městské koupaliště, které fungovalo do konce osmdesátých let. Na nezapomenutelné chvíle s letním koupání dodnes vzpomíná mnoho Třebováků. Proto také vznikly záměry města koupaliště obnovit.  Naposledy v době působení starosty Jiřího Páska. Nejníže položený "pivovarský" rybníček  patřil dříve rodině Lomových a byl v devadesátých letech odkoupen Městem Česká Třebová právě proto, aby mohl být začleněn do soustavy celkem 28 objektů v této lokalitě, které měly  v devadesátých letech 20. století umožnit rekonstrukci a modernizaci městského koupaliště, které však až do loňského roku bez povšimnutí chátralo. Projektů na záchranu městského koualiště však byla řada. Třeba v devadesátých letech  dokonalý projekt, projednán tehdejší komisi městského architekta (v době působení Ing. Jiřího Jandery, Ing. Ladislava Jindry a dalších). Leží však v archivu někde na radnici....

Město mělo pak jiné priority a v Křivolíku se od vybudování stávající soustavy rybníčků pro protipovodňovou ochranu s dotací Ministerstva životního prostředí  na konci devadesátých let se dále nic nedělo, přestože všechny důležité pozemky v lokalitě jsou v městském majetku. Vznikly sice některé nové studie, např. v r. 2002 pro umístění zimního stadionu (v areálu koupaliště) nebo pro celoroční využití v podobě kempu (dnes už doba kempům nepřeje) nebo dvě studie pro revitalizaci obsahující i wellnes hotelu (2010 - diplomové práce studentek Technické univerzity Liberec). Žádná ze studií  však nebyla vážně míněným a do detailů propracovaným záměrem, spíše ukazovaly  jaké jsou možnosti využití této lokality, pro město kdysi tak významné. Byly zde ovšem také záměry umístit zde např. zimní stadion. Revitalizace areálu bývá zmiňována v některých volebních programech. Nyní se mluví o možnosti vybudování přírodní nádrže s ekologickým čištěním a ohřevem vody, záměr na vybudování biokoupaliště  byla současným zastupitelstvem, schválen a finanční prostředky na projektovou dokumentaci budou součástí letošního rozpočtu města.

V souvislosti v letošní kulatým výročím si připomeňme  stavbu a dobu, kdy Třebováci měli možnost svoje městské koupaliště využívat.

Zlatá éra koupaliště


Dávná historie


A ještě současnost - sem  naše městské návštěvy nevodíme.....Vize existuje  (2016)