Smutná zpráva - zemřel PaedDr. František Doležal                 

V pátek třináctého nebývá šťastné datum. Potvrdila to smutná zpráva, která dnes - v pátek třináctého ledna -  zasáhla spoustu Třebováků:  ve věku nedožitých 74 let zemřel PaedDr. František Doležal, dlouholetý učitel českotřebovského gymnázia, zastupitel města, sportovec, který se zasloužil o rozvoj českotřebovského sportu. Na Františka Doležala jako středoškolského pedagoga vzpomenou především stovky absolventů českotřebovského gymnázia, byl velmi oblíbeným učitelem a zvláště pak třídním učitelem. O jeho práci svědčí desítky tabel absolventů. Připomeňme si alespoň tablo absolventů "jeho třídy IV. B z maturitního ročníku 1992,  ve kterém absolvovat naše gymnázium  populární televizní moderátor Václav Moravec. Na školu nastoupil v roce 1966 a učil zde třicet let  do roku 1996, kdy odešel do  na českotřebovskou radnici do funkce tajemníka. Z doby jeho působení na českotřebovské radnici bychom mohli připomenout jeho osobní zásluhy na řadě projektů na obohacení našeho města. Na gymnázium se pak ještě v roce 1999 na dva roky vrátil a dále ještě učil na základní škole v Nádražní ulici. Jako učitel tělesné výchovy měl velmi blízko ke sportu, také jako organizátor a rozhodčí a trenér, aktivně působil v Českotřebovském běžeckém klubu především v jeho začátcích, byl jedním ze spoluzakladatelů dnes velmi oblíbeného Jarního Běhu Javorkou, aktivně pracoval s mládeží, byl duší volejbalového veteránského klubu VVSC. Za svoji práci pro rozvoj českotřebovského sportu jej k jeho sedmdesátým narozeninám zastupitelstvo města ocenilo v květnu roku 2013 cenou města Kohout 2012.  Ačkoliv nebyl českotřebovským rodákem, byl velmi aktivní také v českotřebovském veřejném životě,  čtyřikrát byl zvolen členem městského zastupitelského sboru. 

Na budově českotřebovského gymnázia vlaje od pátku 13. ledna černá vlajka na důkaz toho, že si pedagogický sbor této školy velmi váží práce, kterou PaedDr. František Doležal pro školu a její studenty za dobu svého působení udělal.  Čest jeho památce!

Milan Mikolecký

Tablo absolventů třídy IV.B. českotřebovského gymnázia z roku 1992 (letos budou slavit 25 let již bez svého třídního profesora)
Nahoře fotografie z jednoho z posledních srazů absolventů gymnázia ze dne 23.4. 2016

Předání Ceny města Kohout 2012 dne 17. května 2013