Velká cena České Třebové v judu mládeže - 6. ročník 2017
Sobota 21. - neděe 22. ledna 2017. Více bude na www.judoceskatrebova.cz

Velká cena České Třebové  má rok od roku stále větší počet závodníků. Zatímco loni  přijelo rekordních 450 judistů z ČR, SR a Polska, tak letos je přihlášeno hodně přes 500 závodníků. Také počet států, odkud přijeli stále roste,  Takže mimo našich a slovenských borců měli přijet opět Poláci, také Rusové,  Bulhaři a dokonce také judisté z Bosny- Hercegoviny. Při slavnostním nástupu tak mohly vlát před závodníky  vlajky sedmi států. Nakonec byl nástup bez vlajek, neboť se ukázalo jako velmi obtížné sehnat bosenskou  vlajku . A to byl zájem o start v České Třebové ještě větší, zájem měli třeba i Němci a Francouzi, jenže jim termín kolidoval s jejich mistrovství a tam jejich mladí borci nemohli chybět.  To vše dává obrázek o tom, že  soutěž mladých judistů v České Třebové má vysokou prestiž a  má také slibné vyhlídky na další pokračování. Soutěže probíhaly na třech tatami a všechno mělo velmi rychlý spád, organizace velmi dobře fungovala.
 Mezi závodníky byla vidět řada dobrých výkonů českotřebovských mladých judistů. Talentů máme v oddílu juda dostatek, jsou také trenéři, podmínky pro judo by se mohly ještě zlepšit po postavení nové tělocvičny na Skalce. To vše potvrzuje, že oddíl juda Česká Třebová má dobré vedení a dostatečný počet zájemců, dosahuje také dobré výsledky na soutěžích a to i v mezinárodním měřítku.