Českotřebovský deník 31/2017 (1/2)    
Po dvouleté pauze se letos lob na dírkách v Křivolíku velmi vydařil.  Obrázek je z neděle 29. ledna, kdy zde měli rybáři poměrně velké úlovky.  Je zde dostatečná násada a  v řadě případů odcházeli zájemci po dvou hodinách s plnou taškou ryb  (30 - 40 cm). Podle nedělního měření je na pivovarském rybníčku tloušťka ledu 32 centimetrů.
Sobota v pravěké osadě Křivolík 

Přijdou sem také účastníci  zimního tábora z Přívratu a další zájemci z České třebové . Z Přívratu vyjdou od statku U Kubů směrem k pravěké osadě v Křivolíku Milovníky toulání zimní přírodou čekají v pravěké osadě Křivolík osadníci z Bacrie, kteří pro ně připravili program o pravěkých osadnících, jejich rituálech a životu v zimním období. Od 13 do 17 hodin členové Bacrie poví a ukáží, co se v osadě za rok změnilo, chybět nemá doprovodný program.  „Tentokrát bude návštěva obzvlášť zajímavá, protože se na Bacrii v Křivolíku rozhodli podpořit naše zimní táboření také nocováním.
 
Kdy bude v České Třebové zápis do základních a mateřských škol ?

Pro zápis do základních škol byl letos v souladu s legislativními změnami stanoven termín pátek 7.4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin a sobota 8.4.2017 od 9:00 do 11:00 hodin.
 
Termín zápisu do mateřských škol v České Třebové v roce 2017 je stanoven takto:
 
Vyzvednutí přihlášky
Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout v pondělí 3.4.2017 od 8:00 do 15:00 hodin a v úterý 4.4.2017 od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své dítě umístit.
 
Zápis do mateřských škol
Zápis do proběhne v úterý 2.5.2017 od 8:00 do 15:00 hodin a ve středu 3.5.2017 od 8:00 do 12:00 hodin, v těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku v příslušné mateřské škole.
Únorová přednáška projektu 12 klíčů

V pondělí 27.2. od 17 hodin v malém sále Kulturního centra Česká Třebová se bude konat další přednáška Projektu 12 klíčů. Téma přednášky je tentokrát cestovatelské a proletíme se až na prosluněnou, komunismem potřísněnou Kubu. Dozvíte se o kubánské kultuře, současné politické situaci, turistických zajímavostech i o tom, jak se v komunismu žije místním lidem. Přednáška bude doprovázena vlastní fotodokumentací. Těším se na Vás Aneta Unzeitigová
Talentové zkoušky na pardubické konzervatoři vyhodnoceny
Konzervatoř Pardubice tak jako každý rok pomyslně odstartovala období přijímacích řízení na střední školy. Zájemci o studium na konzervatoři museli o svém talentu přesvědčit odbornou komisi. Štěstí se nakonec usmálo přibližně jen na třetinu z přihlášených uchazečů jak pro denní, tak kombinované studium.
„Konzervatoř patří do pestré palety středních škol zřizovaných Pardubickým krajem. Škola si trvale udržuje vysoký standard a s jejími absolventy se mohou posluchači setkat v koncertních sálech nejenom v Pardubicích, ale prakticky po celém světě. Nezanedbatelný je také přínos školy pro výchovu budoucích hudebních pedagogů,“ uvedl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.
Konzervatoř Pardubice má v současné době 243 žáků z celkové kapacity 251, z toho 150 v denním studiu. „Snažíme se studenty zaujmout nejen výukou, ale také různými zajímavými projekty a akcemi, jako jsou operní představení Prodané nevěsty, Hubičky, koncerty Symfonické orchestru Konzervatoře Pardubice, soutěže a zajímavé seminářů pro žáky školy i pro veřejnost. Rozhodně ‚nevyrábíme‘ nové absolventy pro úřad práce, drtivá většina z nich si brzy najde uplatnění, někteří již při studiu jako hráči v orchestrech, jako učitelé na základních uměleckých školách a velká část z nich dále studuje na vysokých školách u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl ředitel konzervatoře Dalibor Hlava.
Jedním z uchazečů o přijetí na pardubickou konzervatoř byl také šestnáctiletý houslista Viktor Tomek z  Náchoda. „Měl jsem ze svého vystoupení vcelku pozitivní pocit. Samozřejmě tam byly chyby, měl jsem trému, ale nějak takhle jsem si to představoval, nečekal jsem, že to bude úplně bezchybné,“ zhodnotil svůj výkon student gymnázia krátce po vystoupení. A šance na přijetí? „Vidím to tak padesát na padesát,“ podotkl skromně. Nyní už ví, že se mezi vybrané dostal.
 
Podpora rozvoje tvrze Bouda od Pardubického kraje dále trvá

Přesto, že projekt výstavby provozní budovy u tvrze Bouda nebyl vybrán pro podporu z evropských fondů, bude Pardubický kraj v tomto projektu i nadále pokračovat. Na včerejším jednání oznámil hejtman Martin Netolický, že tuto potřebnou stavbu bude kraj financovat ze svých zdrojů. Tvrz Bouda, která je v majetku kraje, patří mezi důležité a turisticky hojně navštěvované součásti pevnostní oblasti na Králicku.
„Jako vlastník budovy jsme se před časem rozhodli k rozsáhlým investicím, které mají za cíl ještě více zatraktivnit toto místo pro návštěvníky. Celkové investice do objektu budou přesahovat 30 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Provozní budova v těsném sousedství tvrze Bouda jednoznačně odlehčí samotnému objektu tvrze. V současné době jsou provozní záležitosti včetně pokladny nebo občerstvení umístěny nedaleko vchodu do objektu, což omezuje možnost využití pro expozici. V dalších etapách budeme řešit samotnou náplň jednotlivých expozic a případné úpravy interiéru,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Prvním nutným krokem byla elektrifikace
Již v minulém roce kraj dokončil první nezbytnou součást plánů na zvýšení atraktivity tvrze. Jednalo se o napojení na elektrickou rozvodnou síť za částku přesahující 11 milionů korun. „Chybějící napojení bylo pro provoz a další rozvoj velmi limitující, protože jsme se museli spoléhat na dieselové generátory, jejichž provoz byl příliš nákladný,“ řekl hejtman Martin Netolický, s tím, že tvrz Bouda patří mezi symboly pohraničního opevnění, a proto chce kraj zajistit její další rozvoj.
Dělostřelecká tvrz Bouda, kterou ročně navštíví 14 tisíc turistů, je jedním z mnoha objektů československého opevnění, jež bylo budováno ve třicátých letech minulého století. Je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí a jako jediná z nich je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů (srubů), postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Stropy a stěny orientované směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní.