Českotřebovský deník 33/2017 (3/2)   
Jak se naše děti z MŠ U Koupaliště učí pečovat o své zdraví

Prevence nemoci nabývá v oblasti zdraví nepochybně stále větší význam, proto i my v mateřské škole se tomuto tématu věnujeme. Výhodou naší školy je umístění pod lesem a mimo hlavní komunikace města., Děti mají dostatek přirozeného pohybu, jak na velké školní zahradě, tak v jejím okolí. Děti poznávají své tělo prostřednictvím her na lékaře, zdravotní sestru, nemocnici, atd. Učí se tak odbourávat strach z bílého pláště.
Naše škola spolupracuje již druhým rokem s firmou „Prima Vizus“, která přímo v našem zařízení provádí preventivní screeningové vyšetření zraku. K podpoře správného čištění zubů, které v mateřské škole provádíme s dětmi, jsme oslovili soukromou zubní ordinací happydent s.r.o. (Mudr. Voltnerová).  Dentální hygienistka (Aneta Bartošová, DiS.) naučila hravou formou naše děti péči o své zuby. Zdraví je to nejcennější, co máme. Proto je prevence důležitá a my víme, že pokud budeme dětem od mládí vštěpovat základy zdravého životního stylu, pak si tyto návyky přenese i do dospělosti.  Učitelky z MŠ U Koupaliště, Česká Třebová

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Prodám stavební pozemek na jednom z nejhezčích a nejklidnějších míst v České Třebové - v lokalitě Na Horách. Pozemek o výměře 942 m2 je v místě budoucí stavby a příjezdu rovný, ve zbylé části mírně svažitý. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové televize ve vzdálenosti cca 85 m. Cena 999 990 Kč. Kontakt:
stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz.


Ostravanem z Ústí do Pardubic bez místenky (Ve Třebové Ostravan ráno nestaví)

Zástupci Pardubického kraje dojednali s Českými drahami, které zastupoval Michal Štěpán, člen představenstva zodpovědný za osobní dopravu, že od pondělí 6. února bude možné cestovat mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Pardubice ranním vlakem Ex 546 "Ostravan" s využitím místenky v nulové hodnotě. Kraj tak reagoval na četné stížnosti občanů dojíždějících pravidelně z oblasti Letohradska, Králicka a Orlickoústecka za prací do Pardubic.  
„Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a dohodli jsme se s Českými drahami, že pro cestu z Ústí nad Orlicí do Pardubic nebude požadován příplatek za povinnou rezervaci místa. Místenku v nulové hodnotě je však stále k jízdnému nutné pořídit,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, který s Českými drahami řadu jednání na toto téma řadu jednání vedl. „Není to však komplexní řešení, a proto se chci v budoucnosti zabývat kvalitou spojení této odlehlé části regionu s Pardubicemi tak, aby se výrazně zrychlilo a zkvalitnilo. Proto budeme jednat se starosty obcí, kterých se toto opatření dotýká,“ dodal Kortyš.  
K původně zavedené praxi se od počátku odmítavě stavěl také hejtman kraje Martin Netolický: „Změna zavedená novým jízdním řádem se logicky nelíbila především pravidelným dojíždějícím, kterým placená rezervace míst cestování za prací značně prodražovala, a proto raději čekali více než půl hodiny na další spoj,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Místenka se vydává pouze pro tento úsek mezi Ústím nad Orlicí a Pardubicemi k jízdenkám podle tarifu Českých drah. Je možné ji získat u pokladní přepážky nebo u průvodčího ve vlaku, a to do vyčerpání vyčleněného množství. Místenku nulové hodnoty lze dále získat prostřednictvím e-shopu Českých drah, zatím však pouze se společným nákupem jízdenky nebo k síťové jízdence IN 100. 
(Poznámka: při zpáteční jízdě Ostravan v České Třebové večer zastavuje.)
 
Sníh a mráz stavbu terminálu pardubického letiště zpomalil, ale nezastavil

Zástupci Pardubického kraje jako třetinového akcionáře společnosti EBA se zúčastnili jednoho z pravidelných kontrolních dnů na výstavbě nového terminálu mezinárodního letiště. Náměstci hejtmana Roman Línek, který má na starosti investice a majetek, a Michal Kortyš, který se věnuje dopravě a dopravní obslužnosti, se seznámili s aktuální situací na stavbě i s tím, co investor musí při výstavbě řešit. Stavba pokračuje i při nepřízni počasí, ale v pomalejším tempu. To by však termín dokončení stanovený na listopad 2017 nemělo ohrozit.
V polovině března se uskuteční společné jednání rad Pardubického kraje a města Pardubice, na kterém se bude hovořit také o dalších krocích při dostavbě celého areálu. „Situace v letecké dopravě sice teď není jednoduchá, ale myslím si, že ve městě Jana Kašpara, které má tak výhodnou logistickou polohu, bychom se neměli vzdát šance na regionální letiště, navíc ve spolupráci s armádou,“ řekl na kontrolním dnu Roman Línek a pokračoval: „V České republice je pět páteřních letišť, a pokud se zlepší jeho parametry pro cargo, charterové lety a snad i některé pravidelné linky, tak naše letiště má svůj smysl a do budoucna se to kraji vrátí i jako celku v investičních příležitostech.“
Na kontrolním dnu se kromě běžných provozních záležitostí diskutovalo také o výstavbě parkoviště, rozsahu prací ve 2. nadzemním podlaží a o napojení na veřejnou silniční síť. „Kraj má také zájem, aby byl ochranný systém letiště napojen pult centrální ochrany integrovaného záchranného systému, a proto zadal investorovi prověřit tuto možnost,“ doplnil Michal Kortyš.
Stavbaři mají na terminálu nyní hotové veškeré podzemní sítě a přeložky, směrem na Popkovice vyrostla protihluková stěna a vybudované jsou také patky pro všechny konstrukce skeletu. V současné době pracují na střední odbavovací hale, která má monolitické sloupy kombinované s ocelí. „Je to trochu komplikované kvůli počasí, nemůžeme odbedňovat tak rychle a uzavřené částí betonu vytápíme. V jedné části máme zpoždění asi 3 – 4 týdny, ale to doženeme, až bude hezky,“ řekl Jiří Požár, který je technickým dozorem investora stavby.
 
Lípa na Lipce soutěží v soutěži Evropský strom roku

S velkým náskokem vyhrála Lípa na Lipce soutěž Strom roku 2016 v České republice. Teď má před sebou lípa, která roste poblíž Horního Bradla na Chrudimsku, další a ještě větší výzvu, a sice soutěž Evropský strom roku. V ní lidé vybírají mezi 16 stromy například z Francie, Walesu či Španělska. Hlasování je na stránkách www.evropskystromroku.cz otevřeno až do konce února.  „Tuto evropskou soutěž zatím žádný český kandidát nevyhrál. Pokud by se to tentokrát podařilo, byla by to ohromná propagace nejen lípy samotné, ale také Pardubického kraje a samozřejmě celé země,“ uvedl krajský radní pro životní prostřední Václav Kroutil. „Lípa roste přímo v Železných horách, odkud sám pocházím a mám k této oblasti velice blízký vztah, proto si její vítězství přeji dvojnásob,“ podotkl radní Kroutil a vyzval všechny zájemce, aby Lípu na Lipce podpořili v hlasování na www.evropskystromroku.cz.
Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2017. V posledním týdnu (od 22. do 28. února) je hlasování tajné a na webových stránkách budou skryty průběžné počty hlasů. Slavnostní vyhlášení výsledku se uskuteční 21. března 2017 v Bruselu. Smyslem Evropského stromu roku je poukázat na zajímavé staré stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej. V Evropském stromu roku na rozdíl od jiných soutěží není důležitá krása, velikost nebo věk, ale příběh a spojení s lidmi.
Lípa na Lipce Lípa malolistá roste u cesty směřující od panského sídla na Lipce k hrobce bývalých majitelů tvrze Kustošů ze Zubří. Její stáří je odhadováno na 800 let, do výšky měří 30 metrů a obvod kmene je takřka devět metrů.  Říká se, že pod ní tábořil Jan Žižka nebo že zde krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský.
Autor fotografie: Tomáš Kubelka.
 
Čeští musheři se z MS v Kanadě vracejí jako vicemistři světa!

 Necelé 2 týdny bojovali čeští závodníci v kanadském Haliburton Forest bok po boku na Mistrovství světa federace IFSS on-snow. Nyní se sportovci se svými psy vrátili úspěšně domů. Česká reprezentace, tvořená Michalem Ženíškem, Michaelou Srchovou, Jiřím Mencákem a jejich 7 čtyřnohými svěřenci, dokázala obstát v tvrdé konkurenci zejména severských zemí a zpět do České republiky dovezla 3 medaile z individuálních závodů a vybojovala pozici vicemistrů ve štafetě národů.

Šampionát v číslech
258 týmů - 11 zemí světa - Více než 1 200 psů - 100 000 akrů hostilo letošní MS v Haliburton Forest v Kanadě
Medailová umístění
Michal Ženíšek  - Bronz ve Skijöringu s jedním psem  Stříbro ve Skujöringu s se dvěma psy
Jiří Mencák  Stříbro se spřežením se čtyřmi psy
Michal, Jirka, Míša  Stříbro ze štafety národů
Prezident podepsal zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Zákon vstoupí v účinnost v únoru, opatření pro samosprávy mají začít platit od 1.1.2018. Zásah do ústavních práv měst a obcí a trest za špatné hospodaření státu. Tak samosprávy vnímají zákon o rozpočtové odpovědnosti , který v úterý schválila Poslanecká sněmovna a přehlasovala tak Senát. Zákon omezuje právo obcí volně nakládat s majetkem a je v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv. Nahlas se mluví také o ústavní stížnosti a nezbytné novele.
V případě, že dluh územního samosprávného celku ke konci roku překročí 60 procent průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky, bude muset územní samosprávný celek snížit dluh o nejméně 5 procent z rozdílu mezi celkovou výší dluhu a zmíněnými 60 procenty. Pokud svůj dluh územní samosprávný celek nesníží, budou tomuto samosprávnému celku pozastaveny převody z jeho podílu na daních ze státního rozpočtu. Dle názoru SMS ČR by toto pozastavení bylo porušením čl. 101 Ústavy a také čl. 9 Evropské charty samospráv, který dává územním celkům právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat.
Diskutované pravidlo pro územní samosprávné celky samozřejmě nezabrzdí žádné obecní financování, ovšem dohlédne na solventnost obcí, měst a krajů. Stejně tak, pokud by došlo k extrémnímu zadlužení celých veřejných financí, zákony obsahují dluhovou brzdu. Nad všemi pravidly by pak měla bdít nezávislá Národní rozpočtová rada. Co se týče hodnocení dopadů regulace, z příslušných analýz vyplynulo, že drtivá většina samospráv nebude mít problémy fiskální pravidlo dodržovat. Rovněž je nutno zmínit, že navržené fiskální pravidlo pro obce patří k nejmírnějším v Evropské unii.