Českotřebovský deník 38/2017 (8/2)   
Čeká nás těžký rok 2017 - průtah městem v rekonstrukci 

Ono se to ani  všechno letos nestihne  něco ještě zbude do roku dalšího....
Čeká nás generální rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, letos především na úseku Tyršovo náměstí  - Kaufland. Tato první etapa  má být hotova do konce srpna či začátku září. Potom na podzim budou práce ještě pokračovat dál ve snaze stihnout  letos ještě co největší kus.  Celý druhý úsek, který končí až na Lhotce (na Špici) se však  letos neudělá a tak zde budou práce pokračovat ještě v  toce příštím.  Nový tzv. "tichý" povrch dostane také  vlastní těleso silnice a zřejmě ne jenom povrch, ale také další nosné vrstvy a to  na celém úseku Tyršovo náměstí - Lhotka, (prodejna Mithubishi Motors). Práce se mají provádět jistě po částech a to co nejvíce s vyloučením provozu, vozidla budou při uzavření jezdit ulicí Kubelkovou. Zde se proto s úpravou povrchu (která se ukazuje už teď jako velmi potřebná) bude muset počkat až  po dokončení opravy hlavní silnice. A tak Pardubický kraj zřejmě nejdříve opraví lesní úsek  Zacharovec - Přívrat....
 
Českotřebovská městská policie si připomene v dubnu 25 let své existence

Před 25 lety v dubnu 1992 bylo na malé slavnosti vyřazeno před budovou českotřebovské radnice prvních deset strážníků městské policie. Všem osobně k tomu pogratuloval tehdejší starosta města Ing. Zdeněk Lang. - Oslava 25. narozenin nebývá nikde v rodině vynechána a jistě to nebude ani v popisovaném případě. Městská policie se za čtvrt století stala respektovaným pořádkovým orgánem města, myslím, že si skutečně všichni dnes uvědomujeme, že by to bez ní nešlo, spoléhat na  republikovou policii bychom asi nemohl. Sám jsem se opakovaně přesvědčil, že dokážou  v případě potřeby rychle pomoci řešit nejrůznější případy, i když jsem samozřejmě také nějakou tu pokutu už zaplatil....  Povinnosti strážníků rok od roku rostou a s tím tedy i náročnost služby. Pro Českotřebovský zpravodaj bude nadcházející výročí podnětem k tomu, že si budeme práce strážníků více všímat včetně problémů které řeší.
 
Hospodářská komora zorganizovala pomoc technicky zaměřeným školám  i strojírenským firmám z regionu

Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání? 
Váháte jakou školu vybrat? Jaké bude Vaše uplatnění na trhu práce?
Na tyto a i další otázky se snažila odpovědět zájemcům Přehlídka strojírenských firem, kterou ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí, uspořádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje oblast Orlicko.
Více než tři desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a škol a široká nabídka volných pracovních  míst ve strojírenství. To vše bylo připraveno pro návštěvníky druhého ročníku.
Tato přehlídka byla jedinou  akcí tohoto druhu na Ústeckoorlicku. Návštěvníci získali mimo jiné přehled o tom, co v dnešní době firmy v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem. Celkem 20 významných zaměstnavatelů z okresu hledalo například nástrojaře, strojní mechaniky,   mechaniky, seřizovače, svářeče, strojírenské techniky, montéry a techniky elektrických zařízení nebo technology výroby. Součástí akce bylo i poradenství, které návštěvníkům poskytli zástupci Úřadu práce ČR.
Na veletrhu se prezentovalo i deset technicky zaměřených středních škol z regionu. Návštěvníci tak dostali kompletní informace o provázanosti studia požadovaných oborů a nabídky studia. Školy zájemcům představily své výukové programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity. Na své si přišli i středoškolští studenti, kteří právě vybírají vhodný obor na vysoké škole. V rámci akce se uskutečnila soutěž „T - PROFI“ - Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora ČR s cílem podpořit polytechnickou výuku, zdůraznit význam kvality odborné přípravy a zejména propagovat příklady dobré praxe ze spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami. 

PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Prodám stavební pozemek na jednom z nejhezčích a nejklidnějších míst v České Třebové - v lokalitě Na Horách. Pozemek o výměře 942 m2 je v místě budoucí stavby a příjezdu rovný, ve zbylé části mírně svažitý. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové televize ve vzdálenosti cca 85 m. Cena 999 990 Kč. Kontakt:
stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz.

Strategie rozvoje nemocnic v kraji 

Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila další postup představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje a. s. a určila směr připravované strategie krajských nemocnic. Schválená varianta počítá se střednědobě udržitelným rozvojem struktury akutní zdravotní péče ve dvou regionech východ-západ při jejím zachování ve všech pěti stávajících zařízeních. Samotná strategie bude nyní dále rozpracována a konzultována s odbornou i laickou veřejností.
„Dokument vychází z provedených analýz a jeho ambicí je podnítit diskuzi o možnostech udržitelného rozvoje akutní lůžkové péče v našem kraji při zachování všech pěti zařízení. Musí odrážet aktuální trendy ve zdravotnictví související s personálními záležitostmi, ale také nezbytností zvyšovaní specializací jednotlivých pracovišť,“ uvedl radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr a stanovil následující postup. „V další fázi nyní rozvineme toto zadání zapojením jednotlivých odborných týmů lékařů, které jsme již v rámci nemocnic vytvořili. Průběžně budou jejich doporučení vzájemně koordinována představenstvem společnosti a výstupy diskutovány se starosty měst, ve kterých se nemocnice nacházejí. Následně nejpozději v letních měsících předpokládáme předložení koncepčního materiálu širší odborné i laické veřejnosti,“ sdělil radní Valtr. „Na nové strategii krajského zdravotnictví pracujeme intenzivně, přesto nelze očekávat, že v řádu tří měsíců nalezneme lék na všechny neduhy českého zdravotnictví, zejména ty nejzásadnější a plošné s nedostatkem zdravotnického personálu,“ podotkl radní.
Mezi přínosy schváleného strategického směru patří především vyšší cílová kvalita poskytovaných zdravotních služeb z důvodu centralizace a specializace, což je obecný trend medicíny, ale také efektivnější řízení investic do infrastruktury a zdravotnických technologií či udržitelnost personálního zajištění.
Proč strategie vzniká?
Nově vznikající strategie reaguje na celou řadu vnějších podnětů. Prvním z nich je současná situace na trhu práce zdravotnických pracovníků. Svojí roli hraje také demografický vývoj, v jehož důsledku dochází ke změně potřebné struktury lůžek. Vliv však má také současný způsob financování zdravotních služeb v České republice. „Nastavení úhradových vyhlášek neposkytuje dostatek prostředků k plnému finančnímu krytí poskytovaných služeb a dlouhodobému rozvoji pěti nemocnic akutní péče,“ upřesňuje radní Valtr. Obecný trend ve zdravotnictví navíc předpokládá specializaci kvalifikace lékařského personálu, což přináší tlak na změnu struktury lékařské péče s důrazem na centralizaci kvalifikovaných týmů ve specializovaných zařízeních.
Nárůst mezd řidičů  linkových autobusů připraven - měla by pomoci vláda

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek pro oblast dopravy Michal Kortyš dnes jednali se zástupci Odborového svazu dopravy v čele s předsedou Lubošem Pomajbíkem. Tématem jednání byla především otázka zvýšení platů řidičů linkových autobusů, o kterém v minulosti rozhodla vláda.
„V rozpočtu kraje máme pro tyto potřeby vyčleněnou částku 10 milionů korun. Přestože původní vyčíslení navýšení ze strany dopravců bylo pro náš kraj 59 milionů, dnes jsme na částce 32 milionů a uvidíme, kam se dostaneme po dalším vyjednávání,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň připomněl, že o tomto tématu proběhne 20. února jednání hejtmanů se zástupci vlády. „Očekávám, že se vláda k celé záležitosti postaví čelem, protože o navýšení rozhodla a není možné důsledky, tedy financování, nechat pouze na krajích,“ dodal Netolický.
Stejný názor sdílí také náměstek pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Jsme připraveni částku na nárůst platů řidičů poskytnout, ale je nutné, aby se tyto peníze dostaly skutečně přímo těm, pro koho jsou určené. V případě soutěží na zajištění autobusové dopravy nesmí snížení ceny za výkon ze strany dopravců znamenat snížení mezd zaměstnancům. Na to se i do budoucna zaměříme,“ uvedl náměstek Kortyš.
„Jsme rádi, že se vedení kraje staví k celé záležitosti čelem a kraj již má připravenou částku ve svém rozpočtu, která by měla být určena na zásadní navýšení mezd, odměn a příplatků  pro řidiče linkových autobusů,“ uvedl předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík, který zároveň upozornil na problematiku nedostatku řidičů, a to nejen v Pardubickém kraji. Dále ocenil dohodu s hejtmanem, že vedení kraje bude operativně komunikovat se zástupce Odborového svazu dopravy v Pardubickém kraji.