Českotřebovský deník 39/2017 (9/2)    
DS Hýbl v zimě nespí - hostuje jinde 

Divadelní ochotníci DS Hýbl  Česká Třebová se v současné době připravují na  další reprízy hry Balada z hadrů.  Nebudou již "doma", tedy v České Třebové, ale na zájezdech a to celkem blízky, dalo by se říci "za humny". V neděli  19. února  v 18 hodin vystoupí  ve Svitavách v tamním Centru Fabrika.Jejich představení je tamním kulturním kalendáři uvedeno takto:  
Neděle 19. února v 18:00 / Fabrika: DS HÝBL - J. VOSKOVEC A J. WERICH: BALADA Z HADRŮ.  - Hra je poctou francouzskému bouřlivákovi, tulákovi a prokletému básníkovi Francois Villonovi, který miloval hospody, rvačky a ženy... Hrají: A. Pávek, M. Svobodová, P. Reindl, O. Plíva, O. Dobrovský, L. Lánová a další. Režie: Jiří Jireš
Vstupné: 80,- Kč.  Předprodej vstupenek od 23. 1. 2017 v recepci Fabriky
Nebude to poslední repríza, protože na březen je ještě v plánu vystoupení na krajské přehlídce amatérského divadla v Ústí nad Orlicí. Hýblovci ještě počítali s tím, že vystoupí na další krajské divadelní přehlídce v Červeném Kostelci, kde je však již přihlášeno tolik souborů s nominacemi, že už se do programu "nevejdou". Abych Třebovákům  Baladu z Hadrů a její aktéry aspoň trochu přiblížil, znovu uvádím fotky Martina Šebely ze zákulisí po loňské premiéře, kde najdeme i ty, co vše způsobili nebo co inscenaci zajišťují vzadu a diváci je nevidí....  (mm)

Mateřských škol může mít Česká Třebová brzo nedostatek

Nebude to jenom problém samotné České Třebové, ale problém celospolečenský. Sice se nečeká žádný velký a rychlý nárůst natality, ale města a obce k tomu mají být donuceny novými předpisy. Už letos se očekává nárůst počtu dětí v mateřských školách díky povinnému předškolnímu vzdělávání pětiletých děti. Město proto (ve spolupráci s Pardubickým krajem) chystá otevření třídy mateřské školy v Borku. Podle průzkumu zde je dostatek dětí  nejen pro tento rok, ale i pro další léta.  Třída bude zřízena v budově ZŠ praktické (zřizované Pardubickým krajem), prostory potřebné pro třídu mateřinky se zde  najdou. Bude to pobočka MŠ Vinohrady. Pro nové zařízení je ovšem prostory v Borku připravit. Mateřská škola např. musí mít oplocenou zahradu, musí vše vyhovět přepisům pro mateřské školy. Do konce prázdnin tak bude třeba realizovat i stavební úpravy, které budou hrazeny z rozpočtu města. Zřízení   oddělení MŠ v Borku bude významný počin pro tamní obyvatele - nebudou muset vozit děti do města, bude to daleko pohodlnější.
To ovšem nemusí pro budoucnost stačit. Nová legislativa připravovaná pro mateřské školy počítá s omezením počtu dětí ve třídě na 20 a s možností  zajistit docházku dětí od dvou let.  A tam jdou počty dětí v kolektivech ještě níže.
V tomto školním roce navštěvuje (podle statistických údajů ČSÚ k 30/9 2016) mateřské školy v České Třebové celkem 445 dětí . Kdyby měly být ve třídách (odděleních) po 20 dětech, mělo by být v České Třebové otevřeno 22 tříd MŠ. A v současné době jich máme jen 18. Sedm v MŠ Habrmanova, 3 v MŠ U Koupaliště, a po čtyřech v MŠ U Stadionu a v MŠ na Vinohradech. Z toho vyplývá, že nám vlastně ve městě chybí celá jedna čtyřtřídní mateřská škola, nově otevřené dislokované  oddělení v Borku to nevytrhne.  A to ještě Česká Třebová nepatří (zatím) mezi města s velkou natalitou a s přílivem mladých lidí (není městem s aktivní migrací), to by problémy s nedostatečnou kapacitou mateřských škol byly ještě větší.
Problém nedostatku kapacity mateřských škol řeší také v Ústí nad Orlicí a již v letošním roce zde přijali opatření na přístavbu MŠ v "Pod lesem" v Hylvátech. Zatím je předběžně domluveno, že po dobu  přístavby, která rozšíří kapacitu tamní MŠ, budou děti prozatímně chodit "do školky" na Hylvátskou základku do prostor dnes využívaných školní družinou.
Stejnou otázku jistě bude tedy řešit mnoho měst, měla by na reagovat i vláda. Pokud budou přísnější předpisy, měly by být nové dotační tituly, které by městům a obcím umožnily předpisům vyhovět. Bude to totiž stát v rámci republiky velkou spoustu peněz. Peníze jsou však jen jednou stránkou problému. Měli bychom se tak trochu připravit i po technické stránce a rozhodnout, kde by mělo nové předškolní zařízení stát, nebo kde by se mělo přistavět, aby to vyhovovalo také obyvatelům města.  (mm)
 
Lisovna plastů v Lanškrouně v rozvoji

Obor lisování plastů má nesporně budoucnost, lze to soudit i z rozvoje českotřebovských firem Böhm plast technik, Josef Škrkoň - Techplast a IMS - DrašnarVšechny "naše" firmy, které v současné době také expandují  maji obdobný výrobní program. Do tohoto trendu patří i zpráva o rozvoji formy Rawela, která je však příkladem expanze německého kapitálu:
Na podzim tohoto roku by měla lanškrounská firma Rawela, jejímž stoprocentním vlastníkem je německá společnost Weidmüller, otevřít novou výrobní a skladovací halu pro nástrojárnu a lisovnu kovů. Nová budova bude stát hned vedle stávající lisovny plastů. Symbolického rytí do země a odstartování výstavby se ujala také krajská radní Hana Štěpánová.
„Současné klimatické podmínky sice nejsou pro začátek výstavby ideální, ale věřím, že vše vyjde podle plánu a na podzim bude nová hala stát. Jsem ráda, že pro lidi z Lanškrounska a okolí vznikne přibližně 50 nových pracovních pozic, ačkoliv v této oblasti je zaměstnanost na velice vysoké úrovni. Pozitivní je proto také fakt, že firma má velice dobré zkušenosti s pracovníky například z Bulharska,“ uvedla radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
Rawela Lanškroun
Firma Rawela započala svou výrobu v Žichlínku v roce 1994 jako nástrojárna a od roku 1999 je jejím 100% vlastníkem německá společnost Weidmüller. V roce 2005 se firma rozrostla o lisovnu plastů a v roce 2009 o lisovnu kovů. Na podzim roku 2017 se závod rozšíří o novou výrobní a skladovací halu pro nástrojárnu a lisovnu kovů. Užitná plocha nové budovy bude necelých 3 500 m². V současné době zaměstnává firma cca 105 spolupracovníků.  
 
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Prodám stavební pozemek na jednom z nejhezčích a nejklidnějších míst v České Třebové - v lokalitě Na Horách. Pozemek o výměře 942 m2 je v místě budoucí stavby a příjezdu rovný, ve zbylé části mírně svažitý. Přístup je po místní veřejné komunikaci, která vede za hranicí pozemku, přípojka elektro je hotová včetně elektroměru na pozemku, přípojka vodovodu a kanalizace, popř. kabelové televize ve vzdálenosti cca 85 m. Cena 999 990 Kč. Kontakt:
stavebni.pozemek.ctrebova@centrum.cz.

Čtrnáctá Hudební Skuteč už za měsíc

Pouhý měsíc dělí pořadatele festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč od zahájení 14. ročníku. Program je řadu měsíců nasmlouvaný, propagační materiály vydané, vstupenky v prodeji již od prosince. Co v tomto období ještě pořadatelé řeší?
Připravujeme koncertní prostory. Po skončení posledního plesu začne intenzivní úklid Kulturního klubu Skuteč včetně částečné výmalby vstupních prostor. Dojde na potřebné úpravy v šatnách i v orchestřišti a doplnění jevištního osvětlení. Poté budeme instalovat doprovodnou výstavu fotografií Vlastimila Rašky ve foyer,“ uvedla na téma příprav Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.
Vedle kulturního klubu, který je hlavním dějištěm, musí ve Skutči připravit další jeviště na ploše zimního stadionu, kde se uskuteční dva velké hudební projekty ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové a Filmovou filharmonií Praha. Ve třech případech se festivalové koncerty konají také v kostelech – ve Skutči, v Luži a v Chrasti.
Zajistit festivalový program takového rozsahu je logisticky poměrně náročné. Zvláště mimo kulturní klub. Obnáší to převozy židlí, vlastní přípravu sálů, řeší se ozvučení, teplota, zázemí pro vystupující. To klade nároky nejen na odbor kultury, součinnost musí poskytnout i další zaměstnanci města, které je pořadatelem festivalu,“ doplnil starosta města Skuteč Pavel Bezděk.
Největší kulturně společenská akce v regionu začne koncertem v neděli 12. března, na němž zazní Dvořákova Novosvětská a Čajkovského klavírní koncert. Uzavře ji koncert slavných španělských děl v neděli 7. května.
 
Zahajovací koncert: A. DVOŘÁK: NOVOSVĚTSKÁ - vrcholné dílo světové symfonické tvorby

A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 Z Nového světa
P. I. Čajkovskij:  Koncert pro klavír a orchestr b moll, op. 23
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
sólo klavír: Igor Ardašev dirigent: Stanislav Vavřínek
NEDĚLE 12. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

Škoda, že je od nás do Skutče dost daleko....