Českotřebovský deník 40/2016  (10/2)

Zimní tábor U Kubů

Zimní táboření na statku U Kubů a v jeho areálu o prvním únorovém víkendu v Přívratu absolvovalo devětatřicet odvážných. „Sněhu bylo dost, v noci pod nulou, tak se nocovalo skvěle. Počasí odpovídalo zimnímu termínu akce, přesně podle předpokladu. Na programu byly také výlety na Mandl nebo do pravěké osady Křivolík. Někdo stihl i oba cíle. Foto Táňa Řeháková.
 
Karneval v MŠ U Koupaliště

Letošní karneval připadl na středu 8. února. Děti, ale i paní učitelky, se převlékly do masek a nastala dlouho očekávaná chvíle. Rej masek, hry, soutěže, spousta odměn a diskotéka.  Na třídě Veverek proběhla i karnevalová svatba. Ženich Matýsek si bral nevěstu Anetku, a nechyběl ani svatební dort. Za svatební hosty byly víly, princezny, vodníci, zkrátka všichni, kdo přišli na karnevalové veselí.  Karnevalový rej jsme si všichni moc užili.  Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Mineralogický klub  připravuje 15. února další přednášku

Mineralogický klub Česká Třebová (zapsaný spolek) je ojedinělý  a respektovaný v širokém regionu. Vznikl v roce 2001, první ustavující setkání zájemců o neživou přírodu, tedy mineralogii a paleontologii  se konalo 19. dubna 2001 v učebně přírodopisu na ZŠ Česká Třebová Habrmanova ulice a duší spolku (tehdy ještě občanského sdružení) byli dva Třebováci - Mgr. Milan Michalski a Ing. Jan Peringer K nim se přidali další přírodovědci z regionu, učitelé přírodovědných předmětů. Již první rok činnosti, kdy se pravidelná činnost teprve rozbíhala   se podařilo realizovat 10 setkání. Letošní bohatá činnost Mineralogického klubu v letošním roce začala na 26. ledna přednáškou Mgr. Hany Entové (geologické krásy Evropy)  a Ing. Jiřího Šury , který svá vystoupení zaměřil na Španělské naleziště železné rudy v Rio Tinto. Přes velmi špatné dopravní poměry v závěru ledna přijeli zájemci i z širokého okolí ve velkém púočtu.  V únoru pokračuje činnost Mineralogického klubu  ve středu 15. února  přednáškou RNDr. Ivana Mrázka – Drahé kameny  Moravy a Slezska od renesance po secesi a na středu 22. března je připravena  přednáška Mgr. Petra Gadase, Ph.D  – turmalín, chameleón v říši minerálů. veškeré přednášky se konají od 17 hodin v učebně přírodopisu v suterénu ZŠ Habrmanova. 
 
Konkurz na nové vedení mateřských škol

Ředitelky obou mateřských škol v Letohradě požádaly o uvolnění z funkce k 31. červenci 2017. Na základě jejich rezignace město vypsalo konkurz na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ U Dvora a MŠ Taušlova. Zájemci se mohou hlásit do konce března. Samotné konkurzní řízení se bude konat v květnu. Vybraní uchazeči nastoupí do funkce prvního  srpna letošního roku.  Více ZDE
 
Deklarace stvrdila spolupráci zaměstnavatelů a škol Lanškrounska

Lanškroun (10. 2. 2017) - V Lanškrouně bylo dnes podepsána deklarace o podpoře lanškrounského školství ze strany osmi významných zaměstnavatelů z regionu. Pokračuje tak trend, který dlouhodobě razí Pardubický kraj, a to propojování vzdělávacího procesu na školách s praxí přímo ve firmách.
„Byl bych velice rád, pokud by se podařilo i nadále prohlubovat spolupráci zaměstnavatelů a středních, ale i základních škol. Je nutné pokračovat v nastoleném trendu, protože si uvědomujeme potřebu zajistit dostatečný počet absolventů technických oborů, kterých je nejen v našem kraji nedostatek,“ uvedl radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Mezi základní cíle podepsané deklarace patří především realizace projektů, které propojí vzdělávání s praxí, materiální podpora mateřských, základních a středních škol, ale také snaha nalézt řešení pro personální zabezpečení výuky.
 
Krajská rada jednala se zástupci institucí

Členové Rady Pardubického kraje se tento týden v sále Jana Kašpara setkali se zástupci téměř 30 institucí působících na území regionu, aby si vyslechli jejich připomínky a podněty. Představili také zásadní témata, která kraj v nejbližším období čekají. Zazněla tak problematika z oblasti dopravy, zemědělství, kultury a památkové péče, ale také zemědělství či integrovaného záchranného systému.
„Setkávání se zástupci institucí v regionu patří vedle pravidelných jednání se starosty měst a obcí, hospodářskou komorou nebo řediteli příspěvkových organizací mezi tradiční akce, na kterých chceme slyšet podněty z různých oblastí, které souvisejí s činností kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický a představil nové členy krajské samosprávy, kteří následně prezentovali své priority pro současné volební období.
„V tomto období nás čeká nastavení desetiletých smluv na dopravce, a to jak železniční, tak autobusovou. Nadále plánujeme pokračovat v rekonstrukcích silnic nižších tříd, na které máme v letošním roce připravenou částku okolo 500 milionů korun. Věřím, že budeme úspěšní i při čerpání evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl v úvodu některé z priorit své gesce náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, na kterého navázal hejtman Martin Netolický. „Úspěšnost žadatelů některých výzev není zatím příliš dobrá. Ministerstvo pro místní rozvoj nás upozorňuje, že finance určené na dopravní investice převede na jiné účely. Je však nutné zdůraznit, že pro čerpání děláme maximum, ale nejedná se o jednoduché projekty a jejich příprava včetně výkupů pozemků či vypořádání věcných břemen není snadnou záležitostí a vyžaduje svůj čas.“
Jeden ze svých cílů představila také krajská radní zodpovědná za oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a inovací Hana Štěpánová: „Osobně se chci zaměřit na rozvoj informovanosti starostů formou bezplatných školení a seminářů, protože se k nim řada velmi důležitých informací nedostává. Samozřejmě uvítám také náměty přicházející z řad institucí, které se starosty přicházejí pravidelně do kontaktu a vědí, čím je možné pomoci.“
Ptačí chřipka v kraji se týká pouze malochovů, virus není přenosný na člověka
Ředitel Krajské veterinární správy Josef Boháč informoval o současném stavu ptačí chřipky. „Virus, který evidujeme, není přenosný na člověka. Jedná se tedy o mutaci s označením H5N8. V současné době zasahuje pouze volně žijící ptactvo a malochovy. Doporučujeme však důkladné zabezpečení drůbeže, aby nepřicházela do kontaktu s volně žijícím ptactvem a bylo tak eliminováno riziko přenosu viru.“
Hrad Rychmburk se otevře veřejnosti
Jedním ze zásadních kroků krajské samosprávy v tomto volebním období bude obnova hradu Rychmburk, která souvisí s transformací sociálních služeb a přesunutím klientů z areálu hradu. „Budeme hledat náplň areálu, který je již nyní zajímavou turistickou destinací, a proto budeme chtít spolupracovat také s Národním památkovým ústavem,“ uvedl hejtman Netolický, který také připomněl obecné navýšení krajských prostředků na rekonstrukci významných památek. Předmětem debaty bylo také značení památkových objektů v regionu. „Na značení pravidelně přispíváme a prověříme možnosti rozšíření takzvaných hnědých značek, které upozorňují na významné kulturní památky především v blízkosti silnic,“ uvedl René Živný.
Problémem je nedostatek zaměstnanců
V Pardubickém kraji v současné době de facto neexistuje nezaměstnanost. I tak by se dala přeložit slova ředitele krajské pobočky Úřadu práce Petra Klimpla, který doplnil také celorepublikové statistiky. „V současné době máme v evidenci úřadu 15 tisíc lidí, z toho je 10 tisíc de facto nezaměstnatelných či jen velmi obtížně. Proti tomu máme požadavek zaměstnavatelů na 10,5 tisíc volných pracovních míst, což je jen velmi obtížně splnitelné.“
Podpora složkám IZS bude nadále pokračovat
V rámci debaty se zástupci integrovaného záchranného systému potvrdil hejtman Martin Netolický, že i nadále bude pokračovat finanční podpora týkající se materiálního vybavení složek integrovaného záchranného systému. „V minulosti jsme pořídili vybavení jak policii, hasičům, horské službě, ale i ostatním složkám IZS a i v dalším období budeme v této podpoře, kterou považujeme za nezbytně důležitou, pokračovat.“
 
Zpráva pro "mladé" od našeho europoslance Luďka Niedermayera

(Placená) stáž v americkém Kongresu?
Čas od času zveřejňuji nabídky pro mladé lidi, kteří se zajímají o politiku. Tentokrát to bude poměrně nestandardní - a taky pro ty, kteří se umí rozhodnout rychle. Díky naší spolupráci s organizací YouthProAktiv jsme získali pro studenty z České republiky možnost ucházet se o (placenou) stáž do Kongresu USA.  Podrobnosti jsou zde: hwww.niedermayer.cz/do-usa-na-staz. Nejde o stáž, kterou naše kancelář zajišťuje a ani se nebudeme účastnit výběru. Ale budu držet moc palce, aby se to povedlo... Rozhodně neváhejte - deadline je už tuto neděli (takže pokud vás to opravdu zajímá, možná pro pár dalších dnů bude platit "America first"). :)
P.S. Ti, co procházíte výběrem na stáže u nás, víte, že bez opravdu kvalitní přihlášky je účast "jen symbolická". Zde to bude zjevně platit dvojnásob. P.S.2 I když s kongresmanem nesdílíme stejné názory, ale i tak mám za to, že by byla škoda této nabídky nevyužít.
S pozdravem Luděk Niedermayer  •  
  •