Českotřebovský deník 45/2017  (15/2)  
PROSÍM, OPRAVTE SI V ROČENCE 2017

Obec Semanín: s.81 – levý sloupec: správný text: Tradiční akce v roce 2017
Seznam firem inzerujících v ročence: s.129 – opravte si, prosím, e-mailové adresy firem:
Arpo – správný e-mail: arpo.visova@seznam.cz
JDR.CZ s.r.o. - správný e-mail: jindrich.dvorak@email.cz
Raiffeisen, st. spořitelna – správný e-mail: jtkadleckova@obchod.rsts.cz
Omlouvám se obci Semanín i dotčeným firmám.                                                                                           Karel Kubišta
 
ROCK IS NOT DEAD

JIŽ TENTO PÁTEK 17.2.2017 AC/DC CZECH REVIVAL , KABÁT REVIVAL , OUR AS ,
ČESKÁ TŘEBOVÁ POD SKALKOU

JEDEN Z NEJUZNÁVANĚJŠÍCH REVIVALŮ AC/DC PŘIJEDE PŘEDVÉST TO NEJLEPŠÍ ZE SVÉ SHOW DO ČESKÉ TŘEBOVÉ VE VÍCE 90MIN KONCERTU.DALŠÍ KAPELOU,KTERÁ VÁS BUDE BAVIT JSOU KABAT REVIVAL Z HRADCE KRÁLOVÉ,KTERÁ JE UZNÁVÁNA SAMOTNÝMI KABÁTY.
V POSLEDNÍ ŘADĚ SE VÁM PŘEDSTAVÍM DOMACÍ KAPELA OUR AS Z TŘEBOVÉ. STARTUJEME 18:30H
AKCE NA RUM +  COLA 28KČ  A  TULLAMORKA + COLA 48 KČ
VÍCE O AKCI ZDE : https://www.facebook.com/events/1762825853938077/
 
Ombudsman odpověděl stěžovatelům v domě s pečovatelskou službou

Veřejný ochránce práv občanů ve své odpovědi stěžovatelům upozornil na pochybení, kterého se dopustili tím, že se včas v zákonné lhůtě proti rozhodnutí rady města ze dne 28. 11. neodvolali. Součástí dopisu  je i popis jednotlivých případů, ve kterých může veřejný ochránce práv působit na činnost měst a obcí resp. jejím orgánům. Z ní vyplývá, že je třeba podat po vydání rozhodnutí proti němu opravný prostředek (zpravidla odvolání). Pokud nejsou práva uplatněna včas, pozdější náprava je již velmi obtížná.
 
Sociální služby Česká Třebová-Domov pro seniory, příjmou zaměstnance na pozici Pracovních přímé obslužné péče- dobrý zdravotní stav, čistý trestný rejstřík, chuť pracovat s lidmi. Kurz Pracovníka v sociálních službách není podmínkou, zkušenost s péčí o seniory vítána. 12 hodinové směny ,nepřetržitý provoz o SO,NE,svátcích.
Kontakt  Drvoštěpová Dagmar vedoucí zdravotního úseku 739 344 576 
zdravotni@socialnisluzbyct.cz
 
Sportovní hala v České Třebové by se mohla dočkat nové střechy již v říjnu letošního roku.

Jako reálný vidí tento termín také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kraj již navíc disponuje posudkem, který navrhuje čtyři varianty řešení nové konstrukce střechy a čeká na posudek soudního znalce. Předpokládaná škoda na stavbě by neměla překročit 15 milionů korun.
„Externí projektant, kterého jsme pro zpracování posudku vybrali, navrhl čtyři varianty, jak by mohla nová konstrukce vypadat. Jedná se o železobetonovou konstrukci, lepený vazník, ocelovou konstrukci nebo kombinaci oceli a dřevěného vazníku. S výběrem nejvhodnější varianty budeme však čekat na posudek soudního znalce, který by měl být hotový v březnu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z psychologického hlediska je pro mě však stále nemyslitelné, aby měla nová střecha stejnou konstrukci s dřevěnými vazníky,“ sdělil Netolický. Pardubický kraj již také zná předpokládanou škodu na celé stavbě. „Škoda by neměla přesáhnout 15 milionů korun. Kromě samotné střechy byla poničena podlaha, instalace, světla či obložení,“ dodal Netolický.
 
Pozvánka na oslavu MDŽ

Středisková rada KSČM v České Třebové Vás srdečně zve ve čtvrtek 9.3.2017 v 15,30 hod
na oslavu MDŽ v Domu práce nad lékárnou Arnika v Masarykově ulici.
Zajištěno je malé občerstvení, bohatá tombola a živá hudba. Účastnit se nemusí jenom ženy, ale i jejich mužské polovičky. Srdečně zvou pořadatelé.
 
Veřejný závod „O cenu Pekláku“ se pojede 20. února

Pořadatel: Peklák tým  Česká Třebová ve spolupráci se SKI TEAM Česká Třebová  
Termín: pondělí 20.2.2017
Disciplína: obří slalom (závod je vypsán jako dvoukolový, pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého počtu závodníků před závodem rozhodnout  o počtu kol v jednotlivých kategoriích).
Přihlášky, prezentace  v den závodu od 15,00 – 16,30 v závodní kanceláři
Startovné: 100,- Kč za závodníka
Startovní čísla: budou vydána  v 16,45 jednotlivým závodníkům hromadně v prostoru dojezdu sjezdovky v pořadí dle kategorií a přihlášek.
Všichni účastníci startují na vlastní náklady
V době závodu platí běžný tarif jízdného na vlecích.
Za neodevzdané startovní číslo účtuje pořadatel 500,- Kč. Závodníci, činovníci a diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí. Výsledky závodů budou zveřejněny na www.peklak.cz
Časový pořad:  15,00 - 16,30  přihláška, prezentace, platba startovného
                          16,45              výdej startovních čísel jednotlivým závodníkům
                          17,00 - 17,20  prohlídka trati /sesouváním od startu k cíli/
                          17,30              start od nejmladší kategorie v pořadí dívky, chlapci           
Vyhlášení výsledků: dojezd sjezdovky Peklák  do 45 min. po ukončení závodu
Ředitel závodu: Zapletal Jiří Ing.
Autor tratě: Dostál Oldřich, Hicklová Zdeňka     
 
Prohlášení zástupců ČSSD v představenstvu SmP - Odpady a.s.

Představenstvo společnosti SmP – Odpady a.s. souhlasilo se zahraniční služební cestou místopředsedkyně představenstva Ing. Ley Tomkové na řádném zasedání v červnu 2016. Cesty se dále zúčastnil Ing. Jiří Strouhal, člen představenstva a výkonný ředitel společnosti, a ekonomický ředitel Služeb města Pardubic a.s. Ing. Stanislav Mergl.
Představenstvo souhlasilo s pracovní cestou do Jihoafrické společnosti za účelem získávání zkušeností v oblasti zpracování a likvidace odpadů. Dle informací, které podala na schůzi představenstva Ing. Lea Tomková, měla být hlavním cílem cesty účast na konferenci o nakládání s odpady.
Do dnešního dne nebyla představenstvu předložena zpráva o průběhu a výsledku pracovní cesty, ani její vyúčtování.
My členové představenstva nominovaní za ČSSD vydáváme následující stanovisko: Pokud nebude bez prodlení řádně předložena podrobná zpráva o účelnosti pracovní zahraniční cesty a její podrobné, zdokumentované a odůvodněné položkové vyúčtování, budeme požadovat rezignace Ing. Ley Tomkové a Ing. Jiřího Strouhala na pozice v představenstvu společnosti. Také budeme požadovat odstoupení Ing. Jiřího Strouhala z pozice výkonného ředitele společnosti.  Dále se důrazně ohrazujeme proti vyjádření prof. Ing. Ladislava Koudelky, DrSc., že cesta měla být představenstvem společnosti schválena jako odměna, jak bylo prezentováno v médiích. Toto vyjádření neodpovídá skutečnosti.
V Pardubicích dne 14. února 2017.                                                                                 Vlastimil Freiberk, Rostislav Kučera
 
Cesta kulturní krajiny hřebčína do UNESCO má začít v září 2017

Rekonstruovaný Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a jeho okolní kulturní krajina mají ambici stát se jedním z výjimečných míst naší planety a být zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. S tím by stoupl i turistický význam Pardubického kraje a jeho dalších historických lokalit, zejména těch spojených s Pernštejny a s koňmi. Rada kulturní památky, která nominaci připravuje, jednala tento týden v Kladrubech nad Labem pod vedením 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Musíme dokázat jedinečnost
Základem nominace je takzvaná srovnávací studie, na jejímž základě bude pro UNESCO doložena výjimečnost zdejší lokality, kde více jak 500 let žili spolu v symbióze s přírodou lidé a koně. „Tento dokument je už v závěrečné fázi. Otázkám, kterými se zabývá, se bude věnovat i mezinárodní konference, která se v Kladrubech uskuteční od 24. do 26. května letošního roku. Zúčastní se jí naši zainteresovaní ministři, ale i čeští i zahraniční experti na chov koní a správu kulturní krajiny,“ informoval Línek. Pozvaní jsou experti ze Slovenska, Itálie, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Rakouska a Německa. Organizátoři si od toho slibují nejen přínos v odborných otázkách, ale také zvýšení věhlasu hřebčína v mezinárodním měřítku.
Harmonogram má už ostré termíny
Na samotné nominační dokumentaci začíná pracovat podle zadání Rady úzký tým odborníků. Podle harmonogramu musí mít hotovo do září 2017. „Termín je velmi napjatý, ale věřím, že na základě přijatých rozhodnutí Rady se dá splnit,“ řekl Línek. V září je totiž potřeba podat předběžnou nominaci, která může být do února 2018 na základě připomínek UNESCO upravována a dopracována.
Rada, která je složená z náměstků ministrů zemědělství, kultury a životního prostředí, ředitelky Národního památkového ústavu, zástupců obou komor parlamentu a Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), se pod vedením Romana Línka sejde v tomto pololetí ještě dvakrát.
 
Individuální dotace pro hasiče

Krajské zastupitelstvo na svém včerejším jednání schválilo poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Tyto finance budou určeny na činnost tohoto sdružení včetně práce s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním sportu
„Podpora dobrovolných hasičů je ze strany našeho kraje dlouhodobou záležitostí již od roku 2002, kdy finančně podporujeme nejen činnost krajského sdružení, ale také jednotlivé jednotky při pořízení požárních automobilů, stavbě či rekonstrukci hasičských zbrojnic, ale také drobnějšího technického vybavení jako jsou ponorná čerpadla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska částkou 300 tisíc korun, již druhým rokem je však podpora nastavena na částku 500 tisíc korun, jelikož si uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence a práce s dětmi a mládeží,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Finance poslouží tomuto spolku na práci s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním sportu. Se svými více než 22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi jednu z největších organizací na území kraje a navíc jsou přítomni i v těch nejmenších obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu a sportovní vyžití," dodal hejtman Netolický.