Českotřebovský deník 49/2017 (20/2)  
Město Česká Třebová má schválený rozpočet na rok 2017

Rozpočet byl schválen na jednání zastupitelstva města 20/2 podle návrhu beze změn a to dokonce jednomyslně, pro jeho přijetí hlasovalo všech 24 přítomných zastupitelů. To však neznamená, že by k návrhu rozpočtu nebyla žádná diskuze. Zástupci opozice požadovali, aby některé další potřebné úpravy byly zahrnuty do dalších změn rozpočtu města. "Je to především zbytečně vysoká částka na financování městských informačních novin, která letos vyšplhala až na 1, 11 milionu korun a dvojnásobně tak např. převyšuje částku na obdobný tisk v Ústí nad Orlicí. A to přesto, že se pro letošní rok snižuje DPH pro periodický tisk na 10%", řekla Mgr. Magdaléna Peterková. Podle příslibu vedoucího finančního odboru Ing. Radoslava Budila se částka přepočítá do I. rozpočtové změny. Mgr. Milan Mikolecký také poukázal na to, že na další vylepšení projektu "Singletrack Glacensis II". poukazuje město Česká Třebová zbytečně vysokou částku 200 tis. Kč, přestože  z  dokumentů ROT, vydaných k tomuto projektu, vyplývá, že by postačovala částka poloviční. Na dofinancování se budou podílet města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová paritně a Ústí dokonce ve svém schváleném rozpočtu na  Bikerezort zatím žádnou částku nemá. Přestože v loňském roce zájem občanů města ukázal velký zájem o to, v jakém stavu je okolí naší nejstarší památky rotundy sv. Kateřiny, tak v rozpočtu města nejsou žádné finanční prostředky, které by byly pro tento účel  jmenovitě určeny. Zatím tomu rozumím tak, že to není priorita města. Věřím, že se během roku dá rozpočet v uvedené oblasti posílit.  Město schválený rozpočet potřebuje,  hned tento týden se po jeho schválení zahájí proces vyhlášení výběrových řízení na schválené investiční akce tak, aby byly co nejdříve jejich výsledky a práce na investičních akcích rozpočtu se mohly rozjíždět. Schválení rozpočtu také umožnilo schválit první dotace spolkům, které na tyto prostředky čekají. I z tohoto důvodu je důležité mít schválený rozpočet města co nejdříve. (mm)
 
Změna v programu Bennewitz festivalu 2017

V programu festivalu 2017 zůstávají termíny koncertů beze změny, také obsah koncertů se nemění. V programu tradičního pěveckého koncertu, který se uskuteční 29. dubna 2017 v sále u Coufalů v Přívratu, rodišti Antonína Bennewitze, však přivítá pěvecký sbor Bendl jiného hosta. Místo dosud avizovaného polského pěveckého sboru z Kudowa Zdroj přijede neméně kvalitní pětadvacetičlenný smíšený pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou, se kterým Bendl  dlouhodobě spolupracuje a se kterým  již také společně koncertoval. Vystoupí pod vedením slečny Petry Špačkové.V posledních letech se sbor Gaudeamus snaží svým posluchačům nabídnout širší hudební sortiment, a tak i proto navázal spolupráci s několika hudebními tělesy. V roce 2003 to byl vokálně-instrumentální soubor Satori z Poniklé, v letech dalších smíšený pěvecký sbor Bendl z České Třebové a komorní smyčcový soubor Collegium Camerale z Trutnova.
 
MŠ U Koupaliště se připravuje na velkou stavební akci - zateplení školní budovy  

Minulý týden se v mateřské škole konala schůzka rodičů dětí z toto školky, na které byly podány informace k průběhu stavebních prací na zateplení této budovy MŠ. Bude se jednat o zateplené střešního i obvodového pláště budovy a výměnu oken, podobně jako v roce 2015 na MŠ Vinohrady.  Akce získala dotaci a bude realizována v měsících červen - srpen,  navíc je zajištěno také náhradní řešení i pro měsíc září pro případ, že nebudou práce včas dokončeny. Děti z MŠ U koupaliště budou od 29. května využívat náhradní prostory v bývalé Svářečské škole ve Slovanské ulici, kam bude přestěhováno také vybavení školky. Jako zahradu budou využívat prostory zahrady v hasičské zbrojnici v Chorinově ulici  a také po dohodě školní hřiště  u ZŠ Komenského.  Během července pak bude možné zajistit docházku dětí  v MŠ Habrmanova. Během prázdnin počet dětí navštěvujících školku podstatně klesá.  Pokud nebude možné hned po prázdninách  zahájit práci  ve své domovské školce, budou opět k dispozici náhradní prostory v bývalé Svářečské škole.
 
Návštěvy v expozici města na veletrhu Holiday world

Zatímco víkendové dny patřily především "obyčejným" návštěvníkům veletrhu, tak čtvrtek a pátek  byl určen pro odborníky v cestovním ruchu a také média.  Právě v těchto dnes se realizuje nejvíce schůzek, které pomohou v propagaci města a regionu.  Díky dobré poloze českotřebovského stánku ve vstupní veletržní hale zavítali na českotřebovskou expozici zástupci cizích zahraničních firem i politici, z médií to byli redaktoři časopisu ČD pro Vás a Všudybylu (vyhledávaného časopisu pro cestovní ruch). Přišla i krajská radní pro cestovní ruch p. Štěpánová, zástupci města Ústí nad Orlicí...
 
Ceny města za rok 2916

Budou předávány 13. května  2017 na Společenském programovém večeru, podobně jako v předchozích letech. Budou držitelé těchto  cen jsou již známí, byli schváleni 20.2. odpoledne na jednání zastupitelstva města:
Renata Eisenwortová (trenérka ZJ Lokomotiva, oddíl plavání).
Iveta Trčková (předsedkyně KČT Česká Třebová, cvičitelka KČT, vedoucí organizačního výboru Putování za třebovským kohoutem, nositelka titulu zasloužilý mistr turistiky).
Zdeněk Vrba fotbalový rozhodčí, funkcionář, dříve i hráč a trenér.
Vlasta Kreuzová  (DS Hýbl) za kostýmy a výpravu hry Balada z hadrů.  
Manželé Milana a Vojtěch  Soukupovi za výstavu fotografií prezentující činnost tanečního oboru ZUŠ  (také aktivní členové fotoklubu, fotografického kroužku při gymnáziu, zajišťují fotodokumentaci sportovního a kulturního dění ve městě).
Skupina Poutníci - za dlouholetou koncertní činnost ve městě a za postup do finále soutěže Talent Counry Radia. V roce  2017 Poutníci vystupují jako finalisté soutěže také na benefičních Megakoncertech pro Lukáše, statečného bojovníka s následky těžkých popálenin v Praze, Brně a Ostravě.
 
SEMIFINÁLOVÝ PROGRAM KRAJSKÉ HOKEJOVÉ LIGY

Neděle 26. února: Česká Třebová – Chrudim (17), Moravská Třebová – Světlá nad Sázavou.
Středa 1. března: Chrudim – Česká Třebová (18.30), Světlá nad Sázavou – Moravská Třebová.
Neděle 5. března: Česká Třebová – Chrudim (17), Moravská Třebová – Světlá nad Sázavou.
Úterý 7. března: Chrudim – Česká Třebová (18.30), Světlá nad Sázavou – Moravská Třebová.
Čtvrtek 9. března: Česká Třebová – Chrudim (18.30), Moravská Třebová – Světlá nad Sázavou.
 
Stát na platy řidičům autobusů nepřidá

Dnes se v Praze uskutečnilo první oficiální jednání nové Rady Asociace krajů České republiky s vládou premiéra Bohuslava Sobotky. Mezi zásadní a očekávaná témata jednání patřilo navýšení mezd pro řidiče autobusů, ale také financování oprav silnic nižších tříd.
„Bylo nám bohužel oznámeno, že stát krajům neposkytne kompenzaci na provedení nařízení vlády, kterým byly mzdy řidičům od 1. ledna tohoto roku navýšeny. Budeme tak muset sáhnout do rozpočtových rezerv kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je hlavním důvodem nejednotnost vládní koalice. Ministr financí argumentuje tím, že kraje mají peněz dost. Upozornil jsem vládu a ministra financí, že prostředky kraje šetří zejména na předfinancování projektů z evropských fondů,“ sdělil Netolický.
„Chci však ubezpečit řidiče autobusů, že Pardubický kraj dostojí závazkům, byť se jedná o závazek vyvolaný státem, a navýšení s dopravci vyřeší. Musí však dojít k definitivnímu zúčtování, protože dopravci do požadavků zahrnuli i výdaje, které s odměňováním přímo nesouvisí,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že aktualizovaná kalkulace, která však bude i nadále upřesňována, činí 34 milionů korun, zatímco koncem roku 2016 se jednalo o částku 64 milionů.
Chceme alespoň tři miliardy na rekonstrukce silnic nižších tříd, shodují se hejtmani
Dalším důležitým bodem jednání bylo navýšení prostředků na opravy silnic II. a III. tříd. V roce 2015 podpořil stát kraje částkou 4,6 miliardy korun, v minulém roce částkou 3 miliardy korun. „Ministr dopravy chtěl v letošním roce alokovat pouze částku 2 miliardy korun. Nakonec však bude upravený návrh na hodnotě 2,5 miliard a jedná se o částce alespoň takové jako v minulém roce,“ řekl hejtman Netolický. „Rozhodně však odmítám spojovat naprosto nesouvisející debatu o mzdách řidičů a rekonstrukcích silnic. Nemůže to být stavěno do pozice buď peníze na platy, nebo na rekonstrukce silnic. Opravovat silnice je potřeba a platy řidičů je nutné také navýšit. Stát by se měl k problému postavit čelem a nešetřit na lidech v dopravě,“ dodal hejtman Netolický.
 
10. března Vlajka pro Tibet

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila připojení se k mezinárodní kampani za dodržování lidských práv v Tibetu s názvem Vlajka pro Tibet. Po celé funkční období až do roku 2020 tak každý rok 10. března zavlaje nad Krajským úřadem Pardubického kraje tibetská vlajka.
„Navazujeme na podporu, kterou jsme jako kraj obnovili v roce 2013, protože si uvědomujeme nutnost připomínat si, že svobodný život není ani v dnešní době na světě samozřejmostí. Považuji za morální povinnost upozorňovat na tuto situaci alespoň tímto symbolickým gestem, které budeme dodržovat celé čtyřleté období,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a patří mezi nejvýznamnějších symbolické akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel Čínské lidové republiky. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města a v loňském roce už to bylo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně například v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a různých organizací, ale také spontánně mnoho občanů ČR.  Tibetská vlajka také bude vlát na českotřebovské radnici.